Ogifte mannen Erik Herman Johansson, utvandrar den 16 januari 1902 från Stackeryd, Nässjö till Norra Amerika.

Ur Svenskarna i Texas sidan 367
Erik Johnson har i många år varit arrendator å Nelson Estate i Brushy och är en driftig jordbrukare. Han kom 1892 till Williamson county från Nässjö socken i Småland, där han föddes 1878. Hans fader Johan Johansson var landtbrukare. Han gifte sig 1911 med Ebba Qvick, dotter till C. Axel Qvick i Brushy. Hon föddes i Barkeryds socken i Småland 1883 och kom till Amerika i sällskap med sina föräldrar. Makarnas dotter Anna Viola föddes 1912. De äro medlemmar af den lutherska församlingen i Palm Valley.

Erik Herman Johansson, är son till hemmansägaren i Stackeryd Rusthåll, Nässjö, Johan Victor Johannesson f.14 april 1843 i Nässjö, och hans hustru Anna Sofia Andersdotter f.10 november 1845 i Hafrida, Barkeryd.
Syskon till Erik Herman äro: Axel Wilhelm f.23 september 1869 i Nässjö, Anders Johan f.26 mars 1872 i Nässjö, Oskar Edvard f.26 juni 1876 i Nässjö, Hilma Viktoria f.18 januari 1880 i Nässjö