Avskedade soldaten, Anders Johansson-Ceder med hustru Carolina Jonasdotter, och dottern Hanna Sofia Andersdotter, utvandrar den 24/3-1882 från Fridhem, Råstorp, Flisby, till Nord Amerika.

Anders och Carolinas son Sven August Ceder utvandrar den 24/3-1882 från torp Hagen, Flisby till Nord Amerika, han gifte sig med Albertina Carolina Johannesdotter född 25 februari 1867 i Täringstorp, Bälaryd.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 614, noteras följande.
Sven August Ceder, hemmansägare och landtbrukare i Decker svenska samhälle, har sedan år 1882 varit bosatt i detta land. Nämnda år kom han till Austin, Texas, från sin hembygd i Flisby socken, Småland, där han föddes år 1862. Fadern, Anders Ceder, var soldat, och då han fullgjort sin tjänstgöring för svenska kronan, emigrerade han med sin familj till Texas och slog sig ned i närheten af Austin, där han upptog landtbruk.
De äldre Ceders voro sedan landtbrukare i Decker i flera år, i hvilket samhälle fadern dog år 1901 och modern Carolina, f. Johannesdotter, 1917. En dotter, mrs. Frans Carlson, är bosatt i Decker.
Då unge Ceder kom till Austin, Texas, nämnda år, tog han först anställning vid H. & T. C. järnvägen och var sektionsförman några år, under hvilken tid han köpte sin första landtegendom, bestående af 90 acres, samma plats, där familjen varit bosatt i många år. Efter att hafva utarrenderat platsen någon tid bosatte sig Ceder själf på landet och upptog landtbruk, hvilket lefnadskall han följt alltsedan och lyckats väl därtill. Genom förnyade landtköp har han betydligt tillökat sin egendom i Decker, hvar han nu besitter mellam fem och sex hundra acres värdefullt land.¥
Med Albertina Johanson ingick C. äktenskap år 1891. Hon föddes i Bälaryd socken, Småland, 1867, där föräldrarne dogo. Tvenne bröder är bosatta i Texas, nämnligen Walter Johnson i närheten af Austin och Carl Johnson i Fort Worth.
Barnen i familjen äro: Cecilia, Esther, Oscar, Arthur och David.
Familjen tillhör svenska metodistförsamlingen i Decker och tar varmt intresse i dess verksamhet, C. intager en aktad ställning både i kyrka och samhälle och äger allmänhetens odelade förtroende.

Anders och Carolinas dotter Hanna Sofia Ceder, gifter sig 1887 i Texas med Carl (Charles) Johan Lundell född 1 oktober 1862 i Berg, Malmbäck, som son till Carl Gustaf Johannesson-Lundell född 19 oktober 1829 i Älgaryd, Malmbäck, och hans hustru Lena Stina Björnlund född 10 december 1829 i Åsen, Malmbäck.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 544, noteras följande.
Charles Lundell, nu bosatt i Lubbock, Texas, där han har en större egendom, har under tjugoåtta års tid varit bosatt i Taylor, Williamson county, och där han ännu har sin landtegendom.
Han var född i Malmbäck, Jönköpings län, och kom med sina föräldrar vid fem års ålder till Amerika, och till Texas 1867. Son till den gamle banbrytarefamiljen Gustaf Lundell och hans hustru Lena Stina, f. Björnlund, fick äfven Charley pröfva på nybyggarelifvets erfarenheter å prärierna omkring Manor och Decker i Travis county, där fadern var en af de första att bryta land. Å Knight Ranch, nu det svenska samhället New Sweden, var fadern en af de första att köpa land år 1873, och sonen Charley med de första att sätta plog i den styfva prärien.
Charley Lundell var den förste svenske landägaren i det nu svenska samhället norr om Taylor, där han köpte land 1893, och där han bodde i så många år. Som ung man försökte sig Lundell äfven på järnvägsarbete och var anställd vid Internationel & Great Northern banan i sex år, först som eldare och sedan som lokomotivförare.
Han ingick äktenskap 1887 med Anna Sofia, f. Ceder, från Jersnäs, Jönköpings län, Sverige, där hon föddes 1864. Hon kom till detta land 1882 med sina föräldrar till Decker, Travis county, där de bodde till sin död. Mrs. Lundell dog i Taylor år 1900. I äktenskapet föddes barnen Arthur, Willie, Irene och Ruth. Mr. Lundell är omgift med miss Martha Holm, f. i Norrköping, Sverige, och har med henne barnen Hellen, f.1910, och Eugene, f.1915. Familjen tillhör den svenska metodistkyrkan.