Anders Johan (Andrew) Johansson-Berkman föddes den 8 mars 1862 i Maderna, Barkeryd Skattegård, Barkeryd, som son till Johan Gustafsson född 10 november 1833 i Soldattorp Nö.77, Slätteryd Södergård, Malmbäck, och hans hustru Gustafva Jonasdotter-Björkman f.7 october 1834 i Ohs, Gällaryd.

Hustrun Stina Catharina (Carrie) Johannesdotter-Sandahl föddes den 17 februari 1865 i Ryd Mellangård, Järsnäs, som dotter till Johannes Carlsson född 20 september 1834 i Ryd Mellangård, Järsnäs, och hans hustru Fredrika Sandahl född 29 mars 1839 i Renstorp Södergård, Järsnäs.

Drängen, ogifte mannen Anders Johan Johansson utvandrar den 12 october 1881 från Wimnarp, Nässjö till Nord Amerika.

Hemmadottern, ogifta kvinnan Stina Catharina Johannesdotter utvandrar den 30 juni 1884 från Ryd Mellangård, Järsnäs till Nord Amerika.

Andrew Berkman härstammar bl.a. från Klint släkten i Järsnäs.
Släkt i Texas är bl.a. Rosenqvist, Oman, Stenholm, Swenson.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 386, noteras följande.
Andrew Berkman. Den man, hvars namn läses härofvan, är en driftig jordbrukare, en i allmänna värf mycket anlitad medborgare och uppoffrande och rättskaffens kyrklig samfundsman. Om en hvar fyllde sin plats i lifvet lika väl, som Andrew Berkman, skulle världen få ett helt annat tseende, än det den nu har.
Han föddes 1862 i Barkeryds socken, Småland. Hans fader var Johan Gustafsson, snickare och timmerman till yrket. Moderns flicknamn var Björkman, hvilket namn sonen antog vid sin hitkomst till detta land. Han erhöll i hemmet god skolbildning, fick lära något af faderns yrke, men hans egentliga sysselsättning i såväl Sverige som i detta land har varit jordbruk. Till Brushy, Texas, kom han som emigrant 1881. Arbetade för sin hitresa hos en Lindell i Brushy.
Köpte andra året ett par mulor och arrenderade 32 acres land af Andrew Nelson. Sålde ut och arbetade en tid för sin morbror Carl Björkman vid Austin, Texas. Köpte land på Decker 1888, hvar han med familj bodde till 1897, då han köpte den vackra, omkring 7 mil nordost från New Sweden belägna landtegendom, på hvilken de allt sedan bott och hvilken under tiden förbättrats, så att den med sina byggnader och trädplanteringar samt moderna vattenledning är en prydnad för samhället. Berkman har ock 195 acres land i Bishop, Texas.
Berkman ingick äktenskap 1886 med Karin Sandahl. Hon föddes 1865 i Järsnäs socken, Småland, där hennes fader Johannes Carlson var jordbrukare. Namnet Sandahl tog hon efter sin moder, mrs. Sandahl, som är bosatt i Elgin, Texas. Hon emigrerade till Förenta staterna och kom till familjen August Engtrand i Brushy, Texas, 1883, där hon stannade ett par veckor, hvarefter hon for till sin moster, mrs. C. M. Nygren i New Sweden.
I deras äktenskap äro födda: Robert 1886, med hem i Bishop, Texas, Walter 1889, inmönstrad i artilleriet vid Förenta staternas arme, Alma 1893, Luther 1900 och Martin 1907.
Familjen Berkman har tillhört de lutherska församlingarna i Austin och Lund och tillhör sedan 1903 i New Sweden. Berkman var diakon i Austin, och i New Sweden-församlingen har han tjänat såsom trustee i fjorton år. Han innehar ännu denna befattning. I kommunen har han ock fått tjäna. Så har han varit ledamot i skolstyrelsen i tolf år, han är bankdirektör, ledamot i styrelsen för New Sweden Telephone Company m. m.
Familjen Berkmans arbete och uppoffring för den lutherska kyrkan i New Sweden är till den största välsignelse för församlingens utveckling.

Texas information