Hemmasonen Adolf Fredrik Andersson utvandrar den 25 maj 1867 från Äng, Barkeryd till Nord Amerika.
Adolf Fredrik Andersson föddes den 1 november 1848 i Äng, Barkeryd, som son till Anders Fredrik Nilsson född 1809, och hans hustru Sara Petersdotter född 1806 i Norra Solberga.

Josefina Christina Johansdotter-Rolf föddes den 20 april 1852 i Åsenhöga.
Pigan Josefina Christina Johansdotter-Rolf, utvandrar den 12/5-1870 från P.80 Stora Holabo, Bondstorp till Nord Amerika.

Adolf Fredriks syster Maria Christina var gift första gången med Jacob Andersson-Åhman född 2 november 1828 i Söräng, Malmbäck, och andra gången med Johan August Nilsson född 9 februari 1840 i Mööreberg, Packebo, Malmbäck.
Ett av Maria Christinas barn avled 1955 i Ericsdale, Texas.

Adolf Fredriks bror Anders Johan var gift med Mathilda Charlotta Månsdotter från Olseryd, Järsnäs, Anders Johan avled 1936 i Austin, Texas.

Adolf Fredriks syster Hedvig Sofia var gift och bosatt i Barkeryd

Ur Svenskarna i Texas sidan 375, 376
A. F. Anderson. En af de svenskar, hvilka 1867 drogo ut i fredlig västerviking för att eröfra en del af Texas vildmark åt odlingen och civilisationen, är A. F. Anderson
Han föddes år 1848 i Barkeryds socken, Småland, där hans fader, Anders Fredrik Nelson, var jordbrukare. Sonen Adolf Fredrik erhöll i hemmet en god skolbildning.
Ofvannämnda år 1867 lämnade ett emigrantsällskap på tolf ungdomar Småland och reste mot okända öden till Texas, där landsmän allaredan funnos, hvilka kommit sig ganska väl före. Sällskapet utgjordes af A. F. Anderson och hans broder A. J. Anderson, August Engstrand, John Ljunggren, August Sponberg, C. M. Newgren, C. P. Peterson, Swen Anderson, Gustaf Rapp, Otto Sandahl, Anna Fritz (mrs Swen Munson) och dennes syster , Christina Fritz. Genom August Palms bemedling voro de alla stadda af en mrs. Parson, som bodde norr om Manor, Texas. Sällskapet anlände till hennes plats den 1 aug. och arbetade hos henne i tretton månader för sin hitresa.
År 1873 köpte A. F. Anderson tillsammans med Gustaf Lundell land å Knights Ranch, nuvarande New Sweden. Detta land, som ligger en och en half mil nordost från New Sweden, var det första af svenskarna inköpta mellan Manor och Circleville. Anmärkningsvärdt är, att Anderson varit i Texas blott sex år, när han köpte eget hemman. Visst kunde jord köpas till billigare pris då, än hvad som nu är fallet. Då betalte Anderson $3.00 acren, nu är samma land värdt öfver $150. Men det var heller inte så godt om pänningar under dessa tider, som det nu är.
Samma år han köpte land satte han jämväl eget bo. Trädde i äktenskap med Josefina Christina Rolf. Född i Rosenhöga socken, Småland, 1852, där hennes fader, Johan Rolf, var landtbrukare, utvandrade hon 1870 till Förenta staterna och kom först till Austin, Texas. Makarnes äktenskap har välsignats med åtta barn, af hvilka sex lefva: Anna, gift med Julius Seaholm i Austin, Ida, Ed., gift med Mary Anderson med hem i Elgin, Sara, gift med E. L. Sandahl i New Sweden, Arthur och Lillian, gift med Theo. Engblom med hem i New Sweden. John och Olga äro döda och ligger begrafna i familjegrafven å New Sweden kyrkogård.
I öfver fyrtio år har familjen A. F. Anderson varit bosatt i sitt vackra hem i New Sweden. De gamla skuggrika löfträden omkring boningshuset och den täcka alleen af cederbuskar och löfträd som leder från huset till landsvägen, gifva åt detta banbrytarehem ett utseende, liknande en svensk herregård. Makarna Anderson och dottern Ida flyttade år 1914 till Austin, där de i skuggan af det ståtliga kapitoliet och blott ett stenkast från den svenska lutherska kyrkan bo i allsköns ro. Svärsonen och dottern Theo. Engblom bruka fädernegården.
Inom den lutherska kyrkan i New Sweden har denna familj varit en af de ledande, alltsedan församlingen stiftades. A. F. Anderson, mrs. Anderson och dottern Anna äro charter medlemmar. Anderson har varit församlingens trustee i 37 år, kassör i 23 år, varit medlem af byggnadskomiteer, arbetat på kyrkan, då den byggdes. De tillhöra fortfarande församlingen i New Sweden.
I samhällets angelägenheter har Anderson städse tagit verksam del. Han har också hedrats med många förtroendeuppdrag. Är ledande i styrelsen för Farmers & Merchants State Bank i Elgin, där sonen, A. F. Anderson, Jr., är kassör. I brandstodsföreningen Svea har Anderson varit kassör alltsedan dess stiftelse eller i mera än 27 år.