Anna Elisabeth Ottilia Johansdotter-Fri föddes den 24 januari 1861 i Haddarp, Ribbingsnäs, Barkeryd, Barkeryd som barn nummer 7 av 9 till Johan Johannesson-Fri född 29 augusti 1823 i Soldattorp Nö.21, Grefvby, Lekeryd (död ) och hans hustru Maja Lisa Abrahamsdotter född 31 maj 1823 i Eskilstorp, Lekeryd (död 17/3-1866 i Haddarp, Ribbingsnäs, Barkeryd)

Anna Elisabeth Ottilia Johansdotter-Fri utvandrar den 27 augusti 1887 från Alarp, Barkeryd till N. Amerika.

Svenskarna i Texas s.402
Anders Gustaf Kyhlberg. På 1880-talet var emigrantströmmen från från Sverige till Förenta staterna särdeles stark. Ett ej obetydligt antal invandrare kom under dessa år äfven till Texas, där ganska många af dem slogo sig ned i de svenska samhällena och nu äro framstående landtbrukare. Bland dem intager Gustaf Kyhlberg en framskjuten ställning.
Född 1863 i Barkeryd socken, Småland, där hans fader, Carl Johan Kyhlberg, var jordbrukare, mjölnare och smed, fick sonen Gustaf i tidiga år lära sig ej blott hvad folkskolan hade att meddela utan äfven att arbeta. Vid åldern mellan tio och sexton år var han för det mesta skjutsgosse. Och det var intet ovanligt för honom att natt efter natt utan sömn få tillbringa sin tid på kuskbocken.
År 1884 emigrerade han till Förenta staterna och kom först till Austin, Texas. Arbetade någon tid i Austin och tillhörde därvarande svenska lutherska församling. Började sedan som farmardräng arbeta för A.J. Andersson i New Sweden. Arrenderade därpå land ett år. Reste så till Colorado och arbetade i guldgruvor därstädes ett år samt ett år i koppargruvor i Wyoming. Han vände därefter tillbaka till Texas och tog anställning hos J.E. Rolf. Tillsammans med pastor Gustaf Berglund, Wm Eriksson och Carl Johnson köpte han land i Blackburns Pasture, beläget 4 mil nordväst om Elgin. Det inköpta landområdet utgjorde 404 acres. Utom sin egen del i detta landområde har Kyhlberg senare köpt äfven Eriksons andel. Dessutom är Kyhlberg landägare i Kenedy, Texas. Hans "homestead" är en mönsterfarm. Boningshuset, trädplanteringarna, den stora vattendammen och vattenledningarna, de tidsenliga stallbyggnaderna, allt vittnar om att där bor en husbonde som är med sin tid. I alla samhällsfrågor har Kyhlberg deltagit med intresse, och aldrig har han dragit sig tillbaka, då det varit fråga om att ta i. I den lutherska kyrkans i New Sweden verksamhet har han varit en bärande kraft, allt sedan han år 1889 föenade sig med församlingen. Och sedan han fick familj, har äfven den varit till stor välsignelse för församlingen. Han har varit diakon i sex år, och tjänar nu såsom församlingstrustee på sitt fjortonde år.
Han förenades år 1890 i äktenskap med Anna Ottilia Elisabeth Free från Barkeryds socken, Småland, där hon föddes 1861. Hon kom till Amerika och till New Sweden, Texas 1887. Hennes fader Johan Free anlände till New Sweden 1883 och afvled 1894. Mrs Gustaf Kyhlberg dog den 21 maj 1906. Av fyra barn födda i deras äktenskap lefva tre, Esther född 1891, Beda 1894, och Maria 1898, samt Carl Walfrid född 1893 och död 1894.

Information om Anna Elisabeth Ottilias föräldrar
Maja Lisa Abrahamsdotter flyttar i Oktober 1845 till Tovrida, Lekeryd, återvänder till hemmet i Eskilstorp, Lekeryd i Oktober 1847, flyttar i Oktober 1848 till Vireda Olofsgård, Lekeryd som piga.
Gift den 16 december 1849 med Mjölnaren Johan Johannesson/Fri.
Flyttar i December 1849 till Rambroqvarn under Lekeryd Westregård där familjen bor som nygifta. Den 15 april 1853 flyttar familjen till Björnholmen i Barkeryd som arrendator. År 1855 flyttar familjen till Boarp Sgd., Barkeryd som brukare av 1/2 mtl. År 1860 flyttar familjen till Broddarp, Barkeryd som 3/16 arrendator. År 1861 flyttar familjen till Haddarp säteri, Barkeryd som brukare. I Haddarp avlider hustrun Maja Lisa Abrahamsdotter den 17 mars 1866 av Bröstsjuka.
Änklingen Johan Johannesson/Fri med 7 barn flyttar 1868 till Qvarnen och sågen på Ribbingsnäs och Lockarps ägor, Barkeryd som Mjölnare.
Den 9 november 1870 flyttar Johan Johannesson/Fri och sonen Sven August född 24 mars 1857 till Norra Amerika.
Dom 3 yngsta barnen som då är för unga för att ha tjänst, blir skrivna på socknen och placeras ut i olika hem till dess att dom kan ta plats någonstans.

Texas information

Make: Anders Gustaf Kyhlberg

Far: Johan Johannesson-Fri