Carl August Johannesson föddes den 17 november 1855 i Älgaryd, Malmbäck, som son till Johannes Andersson född den 9 augusti 1828 i Grishult, Malmbäck, och hans hustru Hedvig Andersdotter född den 6 augusti 1828 i Svenstorp, Barkeryd.

Carl August Johannesson (Johnson) gifte sig 1882 i Texas, USA med Jenny (Jennie) Johansdotter (Johnson) född 22 november 1862 i Furunäs, Föreberg Södergård, Åker, som dotter till Johannes Petersson född 17/9-1829 i Lymåsen, Ålaryd, Åker, och hans hustru Maja Catharina Svensdotter född 9/9-1831 i Fällan, Galtås, Åker.

Drängen, ogifte mannen Carl August Johannnesson utvandrade den 25 mars 1880 från torp Karlsved, Tolarp Norrgård, Ödestugu till Norra Amerika.
Pigan, ogifta kvinnan Jenny Viktoria Johansdotter utvandrade den 27 augusti 1881 från Åkarp Östergård, Rogberga till Norra Amerika.

Carl August Johannesson har sina förfäder i Malmbäck, åtminstone till början 1600-talet.

Svenskarna i Texas s.586
Carl August Johnson, som dragit sig tillbaka från jordbruket och bosatt sig i Hutto, räknas bland de äldre svenske hemmansägarne och landtbrukarne, som gjort trakten omkring Hutto ett af de vackraste och mest framgångsfulla svenska samhällen i Texas. Till denna trakt kom han 1887, köpte land tre år senare och ägnade sig åt bomullsodling strax invid staden, till mr. S. F. Gustafson och flyttade till staden 1911. Han äger fortfarande ett vackert landtställe i närheten af Austin, hvilket skötes af sönerna.
Då Johnson kom till Texas 1881 uppsökte han först sin broder John Johnson, som då bodde i Palm Valley, och i detta samhälle blef han först arrendator hos mr. Andrew Palm. Till Henry county, Ill., kom J. som emigrant från Ödestugu socken, Småland, 1879, fast han föddes i Malmbäck 1855. I Sverige sysselsatte han sig dels med jordbruksarbete och dels som grufarbetare. Föräldrarne kommo senare till Hutto, där de dogo.
I äktenskap inträdde J. 1882 med Jennie Victoria Johnson, bördig från Tofteryd, Småland. År 1881 kom hon till Palm Valley och hade en kort tid anställning hos familjen Arvid Nelson. Af tio barn äro en dotter död. De öfriga äro: Oscar, f.1883; Hannah, f.1884 och gift med Albert Hanson, landtbrukare vid Hutto; Emanuel, f.1886, gift med Ebba Johnson från Decker; Elsa, f.1889, bosatt i Decker och gift med Edward Johnson; Ida, f.1892, gift med Gerhard Bergstrom, Hutto; Walter, f.1895; Hilda, f.1898; Dora, f.1901; Tina, f.1903.
Johnsons äro medlemmar af svenska lutherska kyrkan, verksamma och uppoffrande för församlingen. J. har tjänat som diakon i öfver femton år.