Carl August Johannesson-Lydig föddes den 26 januari 1846 i Soldattorp Nö.40, Pustanäs, Malmbäck, som son till Johannes Andersson-Lydig född den 23 november 1814 i Komstad Nilsgård, Norra Ljunga, och hans hustru Maja Stina Svensdotter född den 5 april 1811 i Västra Stigåsa, Stockaryd.

Drängen, ogifte mannen Carl August Johannesson-Lydig utvandrar den 16/4-1870 från Krökesbo, Forserum till Norra Amerika.

Fadern Johannes Lydig var soldat på Pustanäs soldattorp under åren 1835 - 1868. Vid mönstringarna 1859 och-62, antecknas soldat Lydig, som sjuk på sjukhuset. Han begär och får 1868 avsked för sjuklighet, Ålderdom (53 år) och svaghet enligt läkarbetyg. Tjänt utmärkt väl.
Familjen Johannes Andersson-Lydig flyttar 1868 till Sjöaveka, Bringetofta som 1/16 mantal hemmansägare. Carl August Johannesson-Lydig (Johnsons) fader, Johannes Andersson-Lydig avlider den 17 juli 1879 i Sjöaveka, Bringetofta, och modern, hustrun Maja Stina Svensdotter avlider den 22 mars 1884 i Sjöaveka, Bringetofta.
Övertager gården i Sjöaveka, gör Carl August Johannesson-Lydigs syster Mathilda Sofia född 21 december 1847 i Soldattorp Nö.40, Pustanäs, Malmbäck. Mathilda Sofia gifter sig den 31 mars 1882 med Carl Henning Petersson född 17 april 1856 i Hylletofta, makarna Petersson fick 4 barn, födda i Sjöaveka. Makarna Peterssons yngsta dotter Sofia Josefina född 1 april 1893 med make Johan Gustaf Petersson, övertager gården i Sjöaveka, och deras son Hugo, som är ogift, äger år 2009 gården.

Carl August Lydigs broder Sven Johan Johannesson-Lydig gifte sig med Anna Lovisa Petersdotter född 27 maj 1838 i Bringetofta, deras barn äro, Emma Christina född 14/6-1870 i Bringetofta, och Carl August född 20/1-1877 i Bringetofta.
Sonen Carl August Svensson gifte sig den 3/5-1902 i Almesåkra med Signe Elisabeth Andersdotter född den 6/12-1884 i torp Perstorp, Almesååkra, och de hade barnen Anna Christina Viola född 28/7-1904, Edla Siri Elisabeth född 11/3-1906, och Carl Johan Theodor född 26/1-1908, samtliga födda i Almesåkra.
Deras dotter Edla Siri Elisabeth Carlsson, gifte sig den 7/2-1926 i Nässjö med min (Görans) farbroder John Arthur Valdemar Johansson född 10/1-1901 i Norra Sandsjö, Edla och Arthur har 7 barn.

Carl August Johannesson-Lydigs farfar Anders Jonasson-Lydig född 1783, farmor Anna Lovisa Svensdotter född 1783, morfar Sven Pehrsson född 1758, mormor Gretha Samuelsdotter född 1788.

Svenskarna i Texas sid.823
C. A. Johnson föddes i Pustanäs gård, Malmbäcks församling, Småland, 1846 och ankom till Amerika 1870. Han ingick äktenskap 1877 med Edla Christina Heard, f.1859 vid Round Rock, Williamson county, Texas. Hennes fader var Carl Heard, en af 48-tans immigrantsällskap och af Texas första svenska invandrare.
Johnson kom till Amerika med ett större sällskap af hvilka de flesta hade utfäst sig att med arbete betala sin resa vid framkomsten. Resan gick då den vanliga vägen via New Orleans, Galveston och Houston. Bland sällskapet voro många, som nu gått ur tiden, af dessa nämnes mrs. Rebecka Lundblad med barn.
Första åren arbetade J. för A. B. Palm i butik och följde honom sedan till Kansas och Nebraska som kreatursdrifvare. Det var något i lifvet på de vilda prärierna som slog an på Johnson, ty han brydde sig icke vidare om affären. Han började arrendera land af John Palm på Brushy. Han var en af fyra svenskar som körde de första virkeslassen till Palm Valley lutherska kyrka, de andra tre voro Arvid Nelson, Willie Heard och Johannes Björklund.
Till Brady, McCulloch county, flyttade familjen omkring 1890. Johnson var den förste svensken att köpa land här. Några svenskar hade bosatt sig där, men Johnson var troligen den förste att köpa land, bygga hus och inhägna sitt land.
Familjen har lyckats väl och är nu välburgen. Johnson är ägare af omkring 1400 acres land och bedrifver utom jordbruk betydande kreatursafvel. I äktenskapet har födts barnen Annie, Ebba, Pearl, Paul och Thomas.
Tre af barnen äro gifta och hafva hem i McCulloch county. Familjen tillhör presbyterianska kyrkan. inom hvilken de ta aktiv del.