Carl Oskar Johannesson-Almquist föddes den 16 september 1850 i Ekesjö, Almesåkra, som son till Johannes Johannesson född 10 december 1821 i Kärrabo, Almesåkra, och hans hustru Maja Lisa Svensdotter född 1 juni 1824 i Fällehemmet, Havsjö, Bringetofta.

Hustrun Maria Christina Larsdotter föddes den 17 juni 1853 i Appelkullen, Vimmerby landsförsamling, som dotter till Lars Peter Jonsson född 20 oktober 1823 i Lisarp, Lönneberga, och hans hustru Carolina Jacobsdotter född 12 juli 1828 i Knåpet, Locknevi.

Carl flyttar den 22/10-1870 från hemmet i torp Lannarum till P87 Karsbo Sgd., Forserum. Flyttar den 15/3-1872 till Nord Amerika. När han 1872 anlände till New York ändrade han sitt efternamn till Almquist. Var fram till 1883 bosatt och arbetade i Jamestown, New York.
Han började omedelbart studera engelska, och den 23 octorber 1874 ansökte han om Amerikanskt medborgarskap i Chautauqua County, New York domstol, och den 26 october 1878 erhöll han Amerikanskt medborgarskap. Gift 1881 i Jamestown, New York med Maria Christina Larsdotter från Rumskulla församling, Kalmar län, hon lämnade Sverige 17 år gammal år 1872, och anlände till New York samma år som Carl Oskar, hon började arbeta där, och mötte Carl O. Makarnas första barn föddes i Jamestown 1882, och 1883 flyttade familjen till New Sweden, Texasför att förenas med Johannessons övriga familj, där Carl O. tog över betalningen av en gård i Manda, Travis County, Texas, där han var en mycket framgångsrik bonde.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 198, noteras följande.
Mrs Maria Almquist. Ofta flytta våra svenska landtbrukare till städerna på äldre dagar och efter mångårigt, träget arbete på farmen. Detta är ju både praktiskt och rekommenderande, och förekommer mer och mindre i alla delar af landet. Bland dessa, som flyttat från vackert landthem i Manda samhälle, Travis county, för att tillbringa återstoden af lifvet i Austin, är mrs. Almquist, änka efter mr. Carl Almquist, som dog som landtbrukare 1907. Hon föddes i Vimmerby, Kalmar län, 1855, lämnade hem och fädernejord vid sjutton års ålder och reste till Jamestown, New York. Flyttade senare till New York City och hade anställning där tills hon gifte sig med Almquist år 1881. Två år därefter flyttade makarne till Texas, upptog landtbruk och bodde i Manda samhälle i många år. Efter makens död flyttade mrs. Almquist till Austin 1912 och utarrenderade sin landtegendom.
Almquist hade sitt barndomshem i Almesåkra socken, Småland, där han först såg dagens ljus 1850. Vid myndig ålder emigrerade han och kom till Jamestown, New York, där han var bosatt tills han flyttade till södern. Familjens kyrkliga hem har varit svenska lutherska församlingen, hvilken den tillhörde i New Sweden och nu senare i Austin. I Almquistska hemmet hafva uppvuxit sex barn, hvilka äro döttrarne mrs. C. Youngquist, mrs. Peterson. mrs. Julia Younggren, mrs. F. Swenson, samt sönerna Oscar och Roy.