Ogifta kvinnan Ida Christina Johannesdotter utvandrar den 8/8-1867, tillsammans med sina föräldrar Johannes Andersson och Mathilda Sofia Johannesdotter, från Fyrbygget, Klappa, Malmbäck till Nord Amerika.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 587, noteras följande.
Andrew M. Johnson, landtbrukare och bosatt ej långt från Pflugerville, är bördig från Tolarp i Ödestugu socken, Småland, och född 1860. Föräldrarne, Johannes och Hedvig Anderson, voro landtbrukare i Sverige. Då J. emigrerade 1881, reste han till Orion, Henry county, Ill., där han stannade tills han år 1894 med sin familj till Hutto, Texas. Hustrun Ida Christina f. Anderson, kom med föräldrane till Henry county, Ill., vid två års ålder eller 1867. Familjen kom från Småland och bosatte sig i Ill., där syskonen bo och föräldrarne afledo. Makarne Johnsons ingingo äktenskap 1884 och hafva tio barn: Sadie, f.1885, Mabel, f.1887, Clifford, f.1889, Esther, f.1891, Edgar, f.1893, Rudolph, f.1896, Walter, f.1899, George, f.1902, Robert, f.1903, och Bertha, f.1906. De fyra äldsta är gifta.
Då Johnson ankom till Texas, började han arrendera land och odla bomull. Han bodde dels vid Hutto och dels vid Taylor i fem år. År 1905 köpte han i närheten af förstnämnda stad en större egendom, hvilken bebyggdes och förbättrades och sedan såldes 1911. Följande år flyttade familjen till Bishop i södra Texas, där J. köpt en half sektion obrutet land, hvilket odlades och förbättrades till ett af de vackraste landthemmen i trakten. Ogynnsamma väderleksförhållanden tillbakasatte detta förhoppningsfulla, svenska samhälle, och J. sålde sin egendom därstädes 1917 och flyttade till Pflugerville i Travis county. Och han är ej den ende som gjort uppoffringar för nya samhällens uppbyggande och nedlagt hopsparade medel utan lönande resultat.
Familjen tillhör svenska lutherska kyrkan i Hutto.

Ida Christina Johannesdotter föddes 25 juni 1865 i Fyrbygget, Klappa, Malmbäck, som dotter till Johannes Andersson född 3/5-1838 i Hallhult, Barkeryd, och hans hustru Mathilda Sofia Johannesdotter född 11 september 1842 i Ekelsjö, Bringetofta.

Ida Christinas make, Anders (Andrew) Magnus Johannesson föddes 5 november 1860 i Karlsved, Tolarp Norrgård, Ödestugu, som son till Johannes Andersson född 9 augusti 1828 i Grishult, Malmbäck, och hans hustru Hedvig Andersdotter född 6 augusti 1828 i Svenstorp, Barkeryd.