Annika Johannesdotter föddes den 11 mars 1808 i Forserums Södergård, Forserum som barn nummer 1 av 4 till Johannes Carlsson-Björklund född 3 februari 1773 i Eköen, Forserum (död 26 juli 1829 i Forserums Södergård, Forserum) och hans hustru Catharina Danielsdotter född 21 januari 1786 i Runseryd, Forserum (död 23 september 1875 i Forserums Södergåd, Forserum)

Annika Johannesdotter gifte sig den 24 juni 1830 i Forserum med Anders Andersson-Palm född 2 september 1796 i Bästhult, Barkeryd

Anders Andersson-Palm med hustru Annika Johannesdotter och familj är 1/4 mtl hemmansägare i Bästhult, Barkeryd. Den 13/7-1848 utflyttar hela familjen till Texas, N.Amerika.
År 1848 invandrade många svenskar till Texas. Under detta år kommo Anders Andersson-Palm och Gustaf Andersson-Palm, bröder till Svante (Sven) Andersson-Palm, och morbröder till Sven Magnus Swenson, med sina familjer till Svenson-plantagen i Fort Bend county. (Sven Magnus Swensons moder Margaretha Andersdotter-Palm född 10/2-1795 i Bästhult, Barkeryd, är syster till Anders, Gustaf och Svante Palm).
Maken Anders Andersson-Palm insjuknade och dog kort efter sin ankomst till Texas och är begraven i Fort Bend county. Mrs Annika Johannesdotter, gift Palm, hans maka, född år 1808 i Forserum och död i Palm Valley 1878, är känd såsom den första änka bland de första svenska immigranterna. Lämnad ensam med sex barn, Johannes, August, Karl (Carl Gustaf), Andrew (Anders), William (Sven Wilhelm), Henning, gällde det för henne att försörja sig själf och de sina bäst hon kunde. Mrs Anna (Annika) Palm flyttade med sina söner till Washington county år 1849 och bodde där några år och idkade jordbruk. År 1853 företogs flyttning till nuvarande Palm Valley. De nedslogo sina bopålar norr om Brushyfloden. Det var ej så tryggt att bo där på den tiden som det nu är, ty indianerna gjorde stundom anfall på de glest boende hvite settlarne i trakten omkring "Kennedys Fort", mördande och bortröfvande från dem hvad de hade. Första vintern, innan de medhunno att bygga sig ett stockhus såsom sitt första boningshus, bodde hon med sina pojkar i tält. Hus fanns hvarken att köpa eller hyra. Huru hon med sina söner vann ett eget hem i ödemarken, huru hon genomlefvde inbördeskrigets besvärligheter, huru som deras hem stod öppet för de ankommande immigranterna, huru hon var såsom en mor för de unga nykomne svenskarne, det vore ännu nog för en vidtomfattande historisk skildring. Mrs. Anna (Annika) Palm var en kraftfull och starkt byggd kvinna, besluten, rådig och företagsam. Hon kunde ställa med arbetet både inom och utomhus, så att det gick undan därmed. För sina talanger och dygder som för sin hjälpsamhet lefver hon i tacksam och kär hågkomst hos alla, som nu lefva och minnas henne. Sönerna som nu lefva äro, Andrew Palm och William Palm, hvilka med sina familjer bo i Palm Valley, och August Palm, som med sin familj är bosatt i Austin.
Makarnas barn är:
Dotter: Johanna Andersdotter-Palm född 14 maj 1831 i Bästhult, Barkeryd (död 17 maj 1831 i Bästhult, Barkeryd)
Son: Johannes Andersson-Palm född 25 september 1832 i Bästhult, Barkeryd (död 10 januari 1892 i Texas, USA)
Son: August Andersson-Palm född 19 augusti 1834 i Bästhult, Barkeryd
August Palm gifte sig 1861 med Adela Belle Atwood född 1838 i Tennessee, Usa. Makarna fick 4 barn
Son: Carl Gustaf Andersson-Palm född 14 januari 1837 i Bästhult, Barkeryd
Carl Gustaf Palm gifte sig med sin kusin (fars bror Gustaf Palms dotter) Susanna C. W. Palm född 2 mars 1841 i Värnamo Gästgivaregård, Värnamo. Makarna fick 8 barn
Son: Anders (Andrew) Andersson-Palm född 20 december 1839 i Bästhult, Barkeryd (död 8 november 1928 i Texas, USA)
Anders (Andrew) Palm gifte sig 1875 med Carolina Arvidsdotter född 17 november 1851 i Åby Södergård. Lekeryd. Makarna fick 9 barn
Son: Sven Wilhelm (William) Andersson-Palm född 6 februari 1843 i Bästhult, Barkeryd (död 28 november 1931 i Texas, USA)
Sven Wilhelm (William) Palm gifte sig 1870 med Mary E. Caldwell född 24 juni 1849 i Huntsville, Walker county, Texas, USA. Makarna fick 4 barn
Son: Henning Andersson-Palm född 12 november 1845 i Bästhult, Barkeryd (död 22 oktober 1863 i Texas, USA)

Texas information

Son: Johannes Andersson-Palm

Son: Anders (Andrew) Andersson-Palm

Son: Sven Wilhelm (William) Andersson-Palm

Son: Henning Andersson-Palm

Brodern Carl Johannesson-Hurds dotter Edla Christina Carlsdotter-Hurd