GPS-kordinater: Backstuga Skogslund kallas Smittin och Smit-in    57º 35.525 N, 014º 29.579 Ö

Backstuga Skogslund kallas Smittin och Smit-in

Boende 1846 - 1861

Magnus Johansson-Hultgren f.5/1-1784 i Råkullen, Hulta, Vallsjö       avled 9/7-1861 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck
Son till Johan Carlsson-Hultgren f.1758 i Stocken, Havsjö, Bringetofta och hans hustru Catharina Johansdotter f.1754

Hustru: Britta Stina Månsdotter f.12/1-1783 i Rönnhult, Malmbäck       avled 25/1-1855 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck
Dotter till Måns Jönsson-Sireén-Syrén f.22/3-1732 på Siringe ägor, Skärstad och hans 2dra hustru Stina Andersdotter f.3/4-1760 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck
Vigda den 8/10-1780 i Malmbäck

Makarna kom hit från Åsen, Malmbäck. Britta Stina avled 1855, Magnus skriven här till sin död 1861


Boende 1856 - 1858

Anders Johan Lundqvist f.25/10-1830 i backstugan Berget, Prästgården, Malmbäck       avled 4/3-1914 i backstugan Berget, Prästgården, Malmbäck
Son till Jonas Andersson-Lundqvist f.22/3-1802 i Barkeryd och hans hustru Annika Jönsdotter f.30/11-1803 i Göstorp Norrgård, Malmbäck
Hustru: Johanna Lovisa Carlsdotter-Åhl f.18/5-1833 i Soldattorp Nö.39 Berghem, Korpebo, Malmbäck       avled 24/5-1901 i backstugan Berget, Prästgården, Malmbäck
Dotter till Carl Gustaf Forsberg-Åhl f.5/5-1806 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck och hans hustru Inga Lisa Petersdotter f.23/12-1798 i Svenarum
Vigda den 1/1-1825 i Malmbäck
Dotter: Anna Elise f.28/3-1858 i i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck       avled 9/6-1861 i Broen, Rommenås, Malmbäck

Lundqvist var sockenskomakare. Familjen flyttade till Berghem, Korpebo, Malmbäck.

Boende 1858 - 1861

Änka: Stina Jonasdotter f.19/6-1814 Borgen, Mörkhult, Hagshult
Dotter: Clara Christina Johansdotter f.27/5-1854 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 28/9-1939 i Granholmen, Rogberga

Utfattig. Kom hit från Diölshagen, Falla, Malmbäck och flyttade till annan backstuga i Hudaryd, Applas.

Änkling: Sven Johansson f.4/11-1795 i Topperyd Norrgård, Forserum       avled 26/7-1872 i Fattighuset, Malmbäck

Kom hit från Spinkabo, Malmbäck och flyttar till samman stuga som ovanstående.
Sven Johansson med familj, var åren 1837-40 boende i Kådebo, Holma, Malmbäck.


Boende 1861 - 1864

Claes Johan Munther f.26/2-1840 i Backstuga Bygget, Gummestorp, Malmbäck
Son till Pehr Johan Petersson-Munther f.9/11-1808 i Soldattorp Nö.39 Berghem, Korpebo, Malmbäck och hans hustru Christina (Stina) Magnusdotter-Storm f.24/11-1801 i Sjöeryd soldattorp, Bringetofta
Hustru: Justina Johansdotter f.25/9-1834 i Almen, Angerdshestra
Vigda den 18/10-1861 i Rogberga
Dotter: Amanda Christina f.30/8-1862 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck       avled 25/11-1869 i Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina

Familjen kom hit från Fagerberg, Malmbäck och flyttar till Jönköpings Kristina, där makarna får ytterliggare 8 barn.
Familjen Munther bor år 1890 i Östra Haga Nö.39 B, Göteborgs Haga. År 1900 bor familjen i 13:de roten Nö.182 A, Göteborgs Gustavi.

Boende 1864 - 1912

Johan Malkolm Gabrielsson-Lindqvist f.2/12-1830 i Estenstorp       avled 28/7-1911 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck
Son till Gabriel Svensson f.31/7-1778 i Estenstorp, Malmbäck och hans 2dra hustru Britta Stina Jonasdotter f.5/4-1790 i Torsteryd, Hylletofta
Hustru: Lovisa Christina Pehrsdotter-Munther f.30/9-1834 i Stenseryd Norrgård, Forserum       avled 3/7-1912 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck
Dotter till Pehr Johan Petersson-Munther f.9/11-1808 i Soldattorp Nö.39 Berghem, Korpebo, Malmbäck och hans hustru Christina (Stina) Magnusdotter-Storm f.24/11-1801 i Sjöeryd soldattorp, Bringetofta
Vigda den 31/10-1863 i Bankeryd
Hustruns son: Johan Emil f.22/2-1862 i Västraby, Rogberga
Snickaren Johan Emil gifte sig den 7/11-1886 i Jönköpings Sofia med Maria Johansson f.19/2-1859 i Sjöslätt, Brunstorp, Hakarp, makarna flyttade till Stockholm, där de var boende i Kvarteret Rosenbusken 2, Adolf Fredrik församling.
Den 21 oktober 1891 lämnade Johan Emil hustru och 2 söner, då han avreste från Stockholm med destination Boston, USA.
Drygt 7 månader senare, eller den 3 juni 1892 stiger hustrun Maria och de 2 sönerna ombord på skeppet Romeo i Göteborgs hamn, med första destination Hull i England, och därifrån vidare den 9 juni med skeppet Cephalonia, med slutdestination Boston, USA.
Barn Barn till Johan Emil och Maria bor ännu år 2015 kvar i Boston, Massachusetts, USA.
Dotter: Anna Emilia f.2/8-1864 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck       avled 12/11-1868 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck av mässling
Fosterdotter: Anna Jonasdotter-Lindqvist f.25/4-1873 i Fattighuset, Forserum       avled 25/10-1950 i Marielund, Skärstad
Annas mor Sara Stina Svensdotter f.21/10-1843 i Ekebergs backstuga, Gällaryd, födde 3 barn utom äktenskap, Johan Alfred f.16/2-1866 i Gällaryd (i Gällaryd födelsebok sägs pigan Sara Stina vara från Forserum, så hon var väl antagligen hemma i Gällaryd för att föda sitt barn), Anna f.25/4-1873 i Fattighuset, Forserum, Maria f.25/4-1880 i Ramkvilla och död 28/9-1880 i Fattigstugan, Forserum (i Ramkvillas födelsebok är moderns hemvist noterad som Forserum, samt att hon är en kringvandrande piga).
År 1874 noteras att Sara Stina Svensdotter är rymd, samt misstänkt för mordbrand.
Sonen Johan Alfred är utaccorderad i Karsbo, Forserum, och dottern Anna utaccorderad i Malmbäck.
Anna Jonasdotter-Lindqvist saknar ledighetsbevis från 4/4-1892 till 7/12-1892, då hon vistades i Norra Amerika. Anna reste nämnligen tillsammans med sin fostermor Lovisa Christina Pehrsdotter-Munters son Johan Emils hustru Maria och deras 2 barn från Göteborg den 3 juni 1892 med skeppet Romeå till Hull, England, och sedan vidare den 9 juni 1892 från Liverpol, England med skeppet Cephalonia med slutdestination Boston, USA.
Anna gifter sig den 19/11-1898 i Malmbäck med Gustaf Viktor Karlsson-Åhlin f.22/3-1860 i Bygget, Korpebo, Malmbäck, makarna får 6 barn i Malmbäck.

Familjen kom hit från Barkeryd. Malkolm var orgeltrampare i Malmbäcks kyrka, avled 1911 och Lovisa Kristina 1912.

Onsdagen 10 juli 1912, Nässjö Nyheter
En god son
Söndagen den 7 dennes jordades å Malmbäcks kyrkogård stoftet af något öfver 77-åriga änkan Lovisa Kristina Lindqvist, född Munther, hvilken den 3 innevarande juli afled i sitt hem, backstugan Skogslund under Hudaryd. hennes enda son, Johan Emil Friberg, hvilken tidigt måste lämna det torftiga hemmet för att söka sin utkomst i världen och nu sedan många år vistas i Amerika, har alltjämnt visat en outtröttlig omvårdnad och omsorg för sin kära moder. Regelbundet har han i långa tider skickat henne pänningar till hennes underhåll och, då hon på senare tiden blef oförmögen att reda sig ensam i sin stuga, har särskild sköterska på hans bekostnad vårdat henne, hvarjämte han nu till sist bekostade äfven begrafningen.
Det är säkerligen en icke liten summa tillhopa, som han sålunda under alla de gångna åren uppoffrat för sin moder, och detta såsom en arbetes man af den inkomst han genom sitt arbete förtjänat, men kärleken synes hafva gjort det för honom till en glädje i stället för en uppoffring. Friberg har anställning å en orgelfabrik i Boston.
I den minnesskrift som svenska missionsförsamlingen i Boston vid sitt 25-års jubileum den 1 nov 1906 publicerade har "brodern J.E. Friberg" i den historik som däri förekommer om församlingens verksamhet, erhållit "hederligt erkännande" för de tjänster han i flera år gjort församlingen såsom diakon, söndagsskolman och predikant. Vännerna i hans hemland vilja också åt den från sin barndomstid gudfruktige, redlige smålandssonen gifva ett offentligt, hederligt erkännanden särskildt för hans uthålliga trogna kärleken till sitt tofrtiga hem och sin gamla mor.

Boende 1912 - 1937

Isac Isacsson f.24/5-1847 i Förås Norrgård, Flisby       avled 19/1-1929 i backstugan Haga, Bredstorp, Malmbäck
Son till Isac Johan Johannesson f.30/1-1817 i Förås Norrgård, Flisby och hans hustru Anna Catharina Johansdotter f.21/8-1819 i Hunseberg, Nässjö
Hustru: Anna Sofia Carlsdotter f.6/9-1867 i backstugan Carlslund, Barkeryd Prästgård, Barkeryd       avled 25/9-1937 i backstugan Haga, Bredstorp, Malmbäck
Dotter till Carl Johan Jönsson f.24/11-1831 i Qvarnen, Kramsäng, Barkeryd och hans hustru Anna Stina Magnusdotter f.28/9-1832 i Köpstad Östergård, Vrigstad
Vigda den 26/4-1889 i Flisby
Dotter: Hulda Viktoria f.24/8-1890 i Förås Mellangård, Flisby       avled 10/11-1964 i Marieberg, Rydsnäs 1:10, Västra Ryd (E)
Son: Carl Gustaf f.19/2-1892 i Förås Mellangård, Flisby       avled 23/3-1952 i Herrestad (Malmbäck)
Son: Johan (John) Wilhelm f.10/9-1895 i Förås Mellangård, Flisby       avled 30/12-1977 på Mörebergsvägen 2, Malmbäck
Dotter: Astrid Elvira f.8/2-1909 i Korpebo, Malmbäck       avled 7/9-1971 på Klockaregårdsgatan 4, Malmbäck

Familjen kom hit från Korpebo, Malmbäck. Familjen bodde i stugan tills en ny uppfördes på Bredstorps mark, nuvarande Haga.