GPS-kordinater: Torpet Lundholm fram till 1875 Krogen    57º 33.060 N, 014º 27.802 Ö

Torpet Lundholm fram till 1875 Krogen

Boende från omkr 1777 -1790

Sven Jonsson f.1/2-1746 i Horshaga, Forserum       avled 1/8-1824 i torp Ängen, Fölhult, Malmbäck av ålderdom
Son till Jon Jonsson f.5/8-1702 i Skogsåkra, Forserum och hans 2:dra hustru Maria Svensdotter-Rydelia f.20/1-1718 i Stora Julsämg, Järsnäs
Hustru: Annika Hansdotter f.1759       avled 9/4-1832 i Sorgenfri, Viresjö, Malmbäck
Dotter: Maria f.17/4-1778 i Holma, Malmbäck
Son: Magnus f.11/10-1780 i Holma, Malmbäck
Son: Anders f.28/11-1782 i Holma, Malmbäck
Dotter: Stina f.10/12-1785 i Kådebo, Holma, Malmbäck

Familjen flyttade omkr 1790 till Ängen, Fölhult, Malmbäck
Annika Hansdotter är vid sin död skriven i Sorgenfri, Viresjö, Malmbäck, men det noteras att hon är död och begraven i Hakarp församling.

Boende 1790 - omkr 1800

Anders Andersson f.1751       avled 30/5-1819 i Hallen, Åkerhult, Hylletofta av lungsot
Son till Anders Andersson-Lundgren f.1722 och hans hustru Anna Johansdotter f.1710

Hustru: Lena Johansdotter f.10/9-1756       avled 24/3-1807 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck av tvingande hosta och bröstsjuka
Dotter till Johan Jönsson f.26/12-1724 och hans hustru Kierstin Larsdotter f.1723

Son: Lars f.26/2-1789 i Övre Gibbarp, Malmbäck
Son: Johannes f.12/3-1791 i Torpet Krogen, Holma, Malmbäck
Dotter: Helena Christina f.13/4-1793 i Torpet Krogen, Holma, Malmbäck

Anders Andersson är son till Anna Johansdotter och Anders Andersson-Lundgren, Rommenås. Jag har ej kunnit hitta honom i födelsboken. Familjen flyttar till Torpet Åkerslätt där Lena avlider.

Änkling: Jaen Jaensson (Johan Jönsson) f.26/12-1724       avled 2/11-1812 i Åkerhult, Malmbäck
Johan Jönsson är fader till Lena Johansdotter f.10/9-1756 (ovan)

Från 1800 till omkr 1812 är torpet troligen tidvis obebott

Ingress av bouppteckning:
År 1807 den 12 september blef laga bouppteckning förrättad efter torparen Pehr Månsson på Lilla Krogen under Holma, som dödde den 4 september och lämnade efter sig i boet, dess hustru närvarande änka Sara Månsdotter, samt 3ne barn, 2 söner och 1 dotter, sonen Håkan är själf närvarande, dottern Marta jämte dess man Kindberg är äfven närvarande, sonen Petter Magnus som ej uppnådt mera än 8 år, jämte honom och hans rätts bevakande inställde sig Petter Hansson i Jonsbo. Änkan anmanades att rätt och redeligen uppgifva all befinterlig egendom, sådan den vid dödstimman befanns, hvarefter förrättningen företogs och befanns som följer
Fastighet fanns ej:

Boende 1812 - 1823

Emanuel Holmberg f.1/5-1788       avled 22/1-1861 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Hustru: Ulrika Andersdotter f.1790       avled 3/1-1819 i Krogen, Holma, Malmbäck av bröstsjuka
Dotter till Anders Clementsson f.11/9-1753 i Norra Graf, Malmbäck och hans hustru Märit Jönsdotter f.2/4-1766 i Ryttaretorpet, Gibbarp, Malmbäck
Vigda 24/6-1812 i Malmbäck
Dotter: Anna Stina f.5/6-1813 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 4/4-1893 i Lilla Åkerhult, Hylletofta
Anna Stina Emanuelsdotter-Holmberg gifte sig den 24/6-1936 i Malmbäck med Pehr Gustaf Johansson f.19/3-1812 i Älgaryd, Malmbäck död 15/4-1896 i Lilla Åkerhult, Hylletofta
Pehr Gustaf och Anna Stinas barn äro:
Claes Johan Gustafsson f.22/7-1837 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck, han utvandrar den 24/4-1868 med hustru Hedda Christina Larsdotter f.3/5-1840 i Norra Högegren, Svenarum och 3 barn från Stora Vakås, Hylletofta till Norra Amerika
Carl August Gustafsson f.27/11-1839 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck och död 8/2-1912 i Nävelsjö, hans hustru Helena Sofia Nordlander avled 6/8-1928 i Nävelsjö
Anders Malcolm Gustafsson f.30/9-1844 i Böcklarebo, Malmbäck, han utvandrar den 23/4-1887 med hustru Klara Christina Jonasdotter f.12/9-1852 i Hylletofta och 4 barn från Högelund, Långserum, Svenarum till Norra Amerika
Son: Carl Johan f.7/1-1816 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 13/2-1816 i Krogen, Holma, Malmbäck av okänd barnsjukdom
Dotter: Maria f.27/11-1817 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 10/6-1854 i Jonsbo, Malmbäck
Maria Emanuelsdotter-Holmberg gifte sig den 26/12-1937 i Malmbäck med Johannes Jönsson f.4/1-1815 i Torgatan, Västanå, Malmbäck död 15/12-1888 i Spinkabo, Malmbäck
Maria och Johannes barn äro: Ulrica Catharina f.7/8-1839 i Brunseryd, Malmbäck död 26/5-1841 i Brunseryd, Malmbäck, Johanna f.19/6-1842 i Brunseryd, Malmbäck död 27/12-1891 i Jonsbo, Malmbäck, Anna Sofia f.17/3-1845 i Brunseryd, Malmbäck död 20/7-1845 i Brunseryd, Malmbäck, Charlotta Maria f.30/1-1850 i Brunseryd, Malmbäck död 8/6-1863 i Jonsbo, Malmbäck, Helena Sofia f.19/6-1853 i Jonsbo, Malmbäck död 27/9-1853 i Jonsbo, Malmbäck.
Maria Emanuelsdotter-Holmbergs dotterdotter dottersson är Blom i Lämmarp, Bringetofta
Maria Emanuelsdotter-Holmbergs make Johannes Jönsson gifte om sig 1855, och fick i sitt 2dra äktenskap 11 barn.

Holmberg och döttrarna flyttar 1823 till Östanå, Holma, Malmbäck

Ingress av boupptecknin:
År 1819 den 16 januari blef laga bouppteckning hållen efter hustrun Ulla Andersdotter på Krogen under Holma, som med döden afled den 3 januari, och efter henne lämnade dess man Emanuel Holmberg, samt 2ne döttrar, den äldsta Anna Stina 5 år och den andra 1 år. Änkomannen anmanades att rätt och redeligen uppgifva allt i boet befintelig egendom, sådant det vid dödstimman befanns, hvarefter förrättningen företogs och befanns som följer
Fastighet fanns ej:

Boende 1823 - 1831

Jonas Magnus Johannesson f.27/10-1802 i Älskebo, Almesåkra       avled 21/5-1884 i Hagen, Fagerberg, Malmbäck
Hustru: Lena Petersdotter f.11/4-1797 i Törsbo, Barkeryd       avled 18/11-1830 i Krogen, Holma, Malmbäck av barnsbörd 33 år
Dotter till Peter Olofsson f.19/3-1768 i Lökeryd, Svenarum och hans hustru Märit Jönsdotter f.16/8-1774 i Floeryd, Malmbäck

Dotter: Maja Stina f.22/11-1821 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Maja Stina flyttar 1838 från hemmet i Fagerberg, Malmbäck till Fallnafors Södergård, Malmbäck, som piga hos Hans Svensson. Flyttar 1841 till Tohult, Malmbäck som piga. Flyttar 1849 till Ödestugu Östergård. Flyttar 1850 till Hiegöl Södergård, Ödestugu. Flyttar 1856 till Målen Norrgård, Öggestorp.
Son: Johannes f.31/10-1823 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Johannes flyttar 1838 från hemmet i Fagerberg, Malmbäck till Rommenås, Malmbäck. Flyttar 1842 till Ulfstorp Norrgård, Ödestugu. Flyttar 1843 till utan hemvist i Ödestugu. Flyttar 1844 till Malmbäck (prästen har här noterat att Johannes är svagsinter).
Dotter: Inga Lena f.19/2-1826 i Krogen, Holma, Malmbäck
Inga Lena flyttar 1845 till Svensryd, Ödestugu, 1846 till Ödestugu Backegård, 1847 till annan plats i Ödestugu, 1851 till Svenshult, Ödestugu, 1853 till Vrigstad.
Dotter: Johanna f.18/9-1828 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 27/11-1865 i Svenska Maden Nö.23, Jönköpings Kristina av lungsot
Johanna får en dotter utom äktenskap, Helena f.24/6-1851 i Fägrida, Ödestugu. Johanna flyttar 1854 till Jönköping, och dottern Helena flyttar 1854 till Lars Jönsson och hans hustru Lena Maja Jonasdotter i Högahyltan, Ödestugu som fosterbarn. Två år senare, 1856, flyttar Helena från Högahyltan till Hakarp
Johanna gifter sig den 31/12-1855 i Jönköpings Kristina med trädgårdsmästaren Johan Mauritz Björklund f.6/4-1826 i Fasterna, Stockholms län och död 15/12-1905 i Bratteborg, Byarum.
Johanna och Johan Björklund fick barnen, Carl Johan F.5/2-1856 i Jönköpings Kristina, Ida Christina f.31/12-1857 i Hakarp, Augusta Mathilda f.28/3-1860 i Ljungarum, Johanna f.10/5-1863 i Ljungarum.
Son: Pehr Johan f.18/11-1830 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 1830 i samband med födelsen

Familjen flyttade till Packebo, Malmbäck

Boende 1831 - 1838

Arvid Gudmundsson f.2/5-1790 i Torp, Tofteryd       avled 10/12-1862 i Fallnafors Södergård, Malmbäck av blodslag
Hustru: Lena Catharina Petersdotter f.1797 i Svenarum       avled 29/7-1863 i Fallnafors Södergård, Malmbäck
Son: Johannes f.24/4-1821 i torpet Hallen, Qvarnagården, Svenarum       avled 13/3-1904 i Norra Sandsjö
Dotter: Johanna f.24/11-1823 i torpet Hallen, Qvarnagården, Svenarum       avled 6/2-1912 i Norrahammar, Barnarp av kräfta
Dotter: Christina f.6/3-1826 i torpet Hallen, Qvarnagården, Svenarum
Son: Carl Johan f.1/9-1828 i torpet Hallen, Qvarnagården, Svenarum
Om Carl Johan noteras i hfl: Mindre välkänd, super, visat sig våldsam mot sin husbonde häradsskräddaren Almqvist.
Dotter: Ulrika Gustafva f.9/9-1830 i torpet Hallen, Qvarnagården, Svenarum
Son: Claes Peter f./4-1834 i Krogen, Holma, Malmbäck
Dotter: Ottiliana f.28/10-1836 i Krogen, Holma, Malmbäck

Familjen flyttar 1838 till slutet av socknen, men bor hos Hans Svensson i Fallnafors Södergård, Malmbäck. Familjen är skriven i slutet av socknen fram till år 1857, då makarna Gudmundsson flyttar till Fallnafors Södergård, Malmbäck som inhys hos hemmansägaren Hans Svensson med familj, familjen Gudmundsson har hela tiden bott inhys i Fallnafors Södergård, men prästen skrev dem inte där föränn år 1857, makarnas barn har efter hand flyttat ut från hemmet, och år 1857 är det endast yngsta dottern Britta Catharina f.16/9-1842 i Fallnafors Södergård, Malmbäck som bor kvar i hemmet, Britta Catharina flyttar till Stockholm, där hon gifter sig med handlanden Carl Otto Johansson-Florin f.3/4-1833 i Gustav Adolf församling, Stockholm, makarna inflyttar den 25/10-1921 till Åsögatan 1, på Söder i Stockholm.

Boende 1838 - 1846

Anders Knutsson f.9/11-1776 i Hageryd, Malmbäck       avled 3/4-1846 i Krogen, Holma, Malmbäck
Son till Knut Matthesson f.21/11-1738 i Ubbarp, Öggestorp och hans hustru Annika (Anna) Andersdotter f.1748

Hustru: Catharina Andersdotter f.4/1-1776 i Hallhult, Barkeryd       avled 11/1-1864 i Nybygget, Viresjö, Malmbäck
Dotter till Anders Svensson f.20/11-1743 i Ladugården, Vrigstad och hans hustru Britta Svensdotter f.2/7-1744 i Hallhult, Barkeryd
Vigda den 27/10-1798 i Malmbäck
Dotter: Britta Catharina f.5/2-1822 i Humlamålen, Svenarum       avled 6/7-1870 i torpet Berget, Stoarp, Svenarum
Britta Catharina Andersdotter flyttar till Svenarum, där hon gifter sig den 14/8-1852 med Johan Gustaf Ljungqvist f.15/2-1818 i Stjärnebo (även kallat Toppen), Skärvälla, Nydala och död 13/8-1873 i torpet Berget, Stoarp, Svenarum
Britta och Johans barn äro: Johanna Christina f.23/11-1852 i Qvighult, Svenarum och död 1/3-1853 i Qvighult, Svenarum av förkylning, Carolina Elisabeth f.24/2-1854 i Qvighult, Svenarum, Carl August f.6/11-1855 i Qvighult, Svenarum, Anders Johan f.16/2-1858 i Fiskaby, Svenarum, Emma Christina f.20/2-1860 i Gunnarsryd, Malmbäck, Claes Peter Victor f..7/2-1863 i Berget, Stoarp, Svenarum och död 30/12-1864 i Berget, Stoarp, Svenarum, Anna Augusta f.25/2-1866 i Berget, Stoarp, Forserum

Hustrun, änkan Cathrina Andersdotter flyttar till Önna, Malmbäck

Ingress av bouppteckning:
Nedanstående Laga bouppteckning förrättades den 21 april 1846 efter Anders Knutsson från torpet Krogen under Holma i Malmbäcks socken, hvilken med döden afled den 3 i sistnämnde månad. Arfvingarne voro änkan Catharina Andersdotter, och med henne sammanaflade barn, nämnligen sönerna Sven boende i Jönköping, Mattias Andersson i Hofvered af Skaraborgs län, sonen Johannes i Göberg af Linderås socken Norra Vedbo härad, sonen Anders i Öen af Malmbäcks socken, sonen Carl boende i Ryde af Kronobergs län, dottern Anna Stina gift med Johan Wilhelm Pettersson på Moen i Svenarums socken. Dessa alla myndiga och närvarande, utom sonen Carl. Dessutom voro döttrarna Maja Lena och Britta Catharina, omyndiga, hvars rätt bevakades af hemmansägaren Abraham Bengtsson i Hudaryd, hvilken till förmyndare anmäles. Änkan åtvarnades om sin skyldighet i afseende på egendomens riktiga uppgifvande, och befanns förhållandet som följer.
Ingen fastighet.
Enligt samtliga arfvingars beslut, blef all befintlig lösegendom försåld, enligt protokoll af förliden gårdag, utom endast några få lösöre persedlarsom ställdes till änkans disposition, och uppgick det försålda till 216 Rd 32 sk Banco, hvarifrån afföres vanlig 50 procents boupptecknings rabatt - utföres således 144 Rd 21 sk Banco.
Fodringar:
Af Anders Andersson i Öen - 177 Rd 37 sk
Af dito man uppburit i Fölhult - 195 rd 5 sk
Af Arvid efter Margaretha - 33 Rd 16 sk
Af Johan Johannesson i Holma - 16 Rd 32 sk
Summa tillgångar - 411 Rd
Skulder:
Till sin aflidna syster i Fölhult - 28 Rd 46 sk
Auktionsskuld till Anders i Hult - 7 Rd 7 sk
Till Anders Andersson i Fölhult - 7 Rd 32 sk
Till sonen J. Andersson i Göberg - 84 Rd 10 sk
Till sonen Anders i Öen - 18 Rd
Till sonen Anders i Öen för begravningskostnader - 52 Rd 16 sk
Till sonen Carl i Ryde _ 22 Rd 10 sk
Till Lars i Hageryd - 10 Rd
Till Johannes Sandahl i Lycke - 11 Rd 5 sk
Till Malmbäcks Fattig kassa - 11 Rd 5 sk
Till Inspectoren Westberg i Viresjö - 11 Rd 5 sk
Till Carl Andersson i Korpebo - 11 Rd 5 sk
Till Jacob Jönsson i Klappa - 29 sk
Till Abraham i Fällsbo - 16 sk
Till Johannes Johannesson i Bäckafall - 4 Rd
Summa behållning: 99 Rd 36 sk

Boende omkr 1845 -

Jonas Johannesson f.6/3-1810 i Södra Hiarum, Malmbäck med hustru Lena Stina Petersdotter f.3/11-1805 i Gibbarp, Malmbäck och 9 barn inflyttar 1845 till Krogen, men flyttar strax därpå till gården Holma som 3/4 mtl arrendator

Boende 1846 - 1849

Israel Gustaf Gabrielsson f.14/9-1816 i Ekesjö, Almesåkra       avled 7/6-1863 i Gränd Knutsgård, Ljushult
Hustru: Anna Maria Johansdotter f.11/7-1812 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 14/4-1885 i Glafsered, Ljushult
Son: Johannes August f.10/7-1839 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck       avled 30/8-1904 i Berghagen, Ljushult
Johannes (Johan) August gifte sig den 30/12-1867 med Johanna Christina Andersdotter f.11/10-1842 i Ljushult och död 19/10-1921 i Ljushult
Makarna fick 7 barn födda i Ljushult, Hilma Josefina f.15/2-1868, Johan Victor f.22/3-1870, Emma Lovinia f.9/7-1873, Ida Mathilda f.24/8-1876, Augusta Juliana f.22/4-1880, Hanna Evelina f.28/8-1882, Carl Reinhold f.17/11-1884

Son: Carl Johan Fredrik f.16/2-1841 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck       avled 25/9-1853 i Bråten, Ljushult av rödsot
Son: Anders Wilhelm f.14/3-1845 i Klappa, Malmbäck       avled 19/3-1883 i Nö.158, Borås
Anders Wilhelm gifte sig den 12/10-1879 med Johanna Fredrika Svensdotter f.24/4-1835 i Borås och död 30/4-1907 i Tomt 53, Borås, makarna har inga barn
Dotter: Inga Christina f.13/9-1847 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 20/10-1933 i Druvefors 14, Borås
Inga arbetade troligen som väverska på Annefors väveri i Borås, var ogift.

Familjen kom från Liden, Klappa och flyttade år 1849 till Bråten, Ljushults socken i Västergötland som hemmansägare
Makarna Gabrielsson fick ytterliggare 1 dotter, Mathilda Sophia f.13/3-1856 i Ljushult och död 30/4-1931 i Druvefors 14, Borås (ogift kvinna)
Israel Gustaf Gabrielsson är halvbror med Jacob Gabrielsson f.4/11-1810, som med familj bor här på torpet åren 1855 - 1858


Boende 1849 - 1850

Johannes Magnus Olausson-Klapp-Hägg f.12/7-1816 i Nyatorp, Almesåkra       avled 10/4-1896 i torp Bergsbygget, Almesåkra
Son till Olaus Sunesson f.5/5-1787 i soldattorp Nö.47, Hulu, Almesåkra och hans hustru Lena Petersdotter-Ring f.28/1-1788 i soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Hustru: Ulrika Larsdotter-Thörn f.24/9-1811 i Davidstorp dragontorp, Almesåkra       avled 27/1-1889 i torp Källäng 1, Brassbo, Almesåkra
Dotter till Lars Joachimsson-Thörn f.20/8-1786 i Mariestad och hans hustru Lena Stina Petersdotter-Ekedahl f.2/7-1783 i Wiebäck, Almesåkra
Vigda den 1/1-1838 i Almesåkra
Son: Johan August f.10/9-1838 i soldattorp Nö.38, Liden, Klappa, Malmbäck       avled 13/8-1854 i soldattorp Nö.49, Dufvekullen, Nässjö Södergård, Nässjö av rödsot
Son: Anders Gustaf f.29/8-1841 i soldattorp Nö.38, Liden, Klappa, Malmbäck
Skomakare Anders Gustaf Hägg med hustru Gustafva Sofia Johansdotter f.1840 i Norra Sandsjö, och deras barn Johan Malcolm f.1868 i Nässjö, Selma Augusta f.1876 i Mölltorp, Oskar Edvard f.1878 i Mölltorp, och Frans Josef f.1881 i Mölltorp, är år 1900 boende i Svanvik, Undenäs, Skaraborgs län.
Son: Claes Fredrik f.20/3-1844 i soldattorp Nö.38, Liden, Klappa, Malmbäck       avled 26/8-1930 i Broddarp, Barkeryd
Son: Johannes Magnus Leander f.6/3-1847 i soldattorp Nö.38, Liden, Klappa, Malmbäck       avled 20/8-1854 i soldattorp Nö.49, Dufvekullen, Nässjö Södergård, Nässjö av rödsot
Dotter: Augusta f.11/1-1850 i Krogen, Holma, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Augusta Hägg utvandrar den 10/10-1873 från Finneryd Västergård, Järsnäs till Norra Amerika.

Familjen kom från Klappa soldattorp, Malmbäck och flyttade år 1850 till soldattorp Nö.49 Dufvekullen under Nässjö Södergård.
Ulrica Larsdotter-Thörns morfars mor Maria Håkansdotter-Edman är född 15/9-1718 i Gibbarp, Malmbäck, även är Ulrica syssling med Harriet Eckerströms mormors morfar

Ingress av bouppteckning
År 1896 den 20 april, sammanträdde undertecknade uti torpet Bergsbygget under Almesåkra, för att på kallelse af sterbhusdelägarne förrätta bouppteckning efter änklingen Johannes Magnus Hägg därstädes, som afled den 10 dennes, och såsom arfvingar lämnadt efter sig 4 st barn, som äro, sönerna Anders Gustaf Hägg i Karlsborg och Klas Fredrik Snäll i Buckhult, båda myndiga och vid denna förrättning närvarande, samt dottern Augusta Hägg, myndig och vistas i Nordamerika, hennes rätt bevakas af hennes Laga godeman, Jonas Andersson i Davidstorp, samt aflidna dottern Charlotta Häggs fyra omyndiga barn: Frans August Holmqvist, Alfred Krister Holmqvist, Karl Henning Holmqvist, och dottern Hilma Linnéa Holmqvist från Buggeryd af Sandsjö socken, deras rätt bevakas af deras Laga förmyndare Johan Svensson från Buggeryd Norrgård, Sandsjö socken, både förmyndaren och godemannen är närvarande.
Och företeddes ett af den 10 dennes upprättadt testamente, hvari stadgas att änkan Efva Gustafva Johansdotter skall hafva en femtedel af hans lösegendom, som finnes efter hans död. Och sedan utfrågadt blifvit att intet vidare att anteckna, uppmanades änkan Eva Gustafva Johansdotter, som under de fem sista åren varit boende hos Hägg, att jämlikt lagens kraf noga uppgifva alla sterbhusets, såväl tillgångar som skulder, sådana de vid dödstillfället befanns, och företogs följande uppteckning och värdering.
Total behålling i boet var 296 kronor

Boende 1850 - 1855

Sven Carlsson-Slätt f.4/9-1816 i Soldattorp Nö.76, Slätteryd Norrgård, Malmbäck       avled 11/5-1872 i Krushagen, Jönköpings Sofia av lunginflammation
Son till Carl Jonasson-Slätt f.17/10-1779 i Skrapåsen, Ulfstorp, Öggestorp och hans hustru Catharina Olofsdotter f.16/3-1777 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck
Hustru: Maja Stina Svensdotter f.7/2-1813 i Grishult, Malmbäck       avled 18/6-1880 i Hörnet, Jönköpings Sofia av lunginflammation
Dotter till Sven Jonasson f.15/9-1780 i soldattorp Hultet, Bredstorp, Malmbäck och hans hustru Catharina Svensdotter f.2/8-1792 i Grishult, Malmbäck
Vigda den 28/12-1842 i Malmbäck
Dotter: Anna Florentina f.20/6-1843 i Grishult, Malmbäck       avled 6/10-1916 i Västra Trädgård, Jönköpings Sofia av cancer (ogift kvinna)
Dotter: Elise f.9/10-1848 i Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Elise gift med orgeltrampare Johan Emanuel Dahlander f.1838 i Habo, makarnas barn äro, Carl Johan f.1882, Viktor Emanuel f.1883, Sven Robert f.1886, Oskar Reinhold f.1888, Maria Eleonora f.1891, samtliga barn födda i Jönköpings Sofia församling.
Son: Carl August f.10/9-1851 i Krogen, Holma, Malmbäck
Tändsticksfabriksarbetare Carl August gift med Stina Catharina Carlsdotter f.1/8-1848 i Oxhagen, Falla, Malmbäck, makarnas barn äro, Anna Sofia f.1887, Elin Maria f.1888, Svea Kristina f.1890, samtliga barn födda i Jönköpings Sofia församling.
Dotter: Christina f.30/4-1855 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 9/3-1864 i Brohagen, Jönköpings Sofia av scharlakansfeber

Familjen kom hit från torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck, och flyttar 1855 till På Socknen, flyttar 1857 till en backstuga (KoppeDaniels) Rösum, Malmbäck, och 1860 till Jönköping.

Boende 1855 - 1858

Jacob Gabrielsson f.11/11-1810 i Ekesjö, Almesåkra       avled 9/2-1881 i Sjöåsen, Sjöeryd, Malmbäck
Hustru: Christina Maria Petersdotter f.6/7-1812 i Söraby, Mellby       avled 6/5-1893 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Vigda den 7/7-1839 i Malmbäck
Dotter: Stina Catharina f.12/6-1840 i Klappa, Malmbäck
Stina Catharina gift den 15/11-1867 i Almesåkra med Johan Alfred Jonasson-Sjöström f.21/2-1845 i Gimmarp, Norra Solberga, makarna Sjöström med deras 2 barn August Emil f.28/8-1868 i Sjöholm, Almesåkra och Karl Oscar Theodor f.10/9-1870 i Sjöholm, Almesåkra, utvandrar den 23/3-1871 från Sjöholm, Almesåkra till Norra Amerika.
Dotter: Helena Sophia f.11/2-1844 i Hudaryd, Malmbäck       avled 10/12-1938 i Strömsdal 1, Önna, Malmbäck
Helena Sophia Jacobsdotter gift den 27/3-1972 i Malmbäck med Sven August Edvard Svensson f.24/7-1846 i Rösum, Malmbäck och död 16/9-1918 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Sven ooch Sophias barn äro:
Mathilda Christina Svensdotter f.10/11-1872 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och död 8/7-1926 i Tomten, Åkerhult, Malmbäck (gift 5/4-1902 i Malmbäck med August Karlsson f.11/12-1865 i Högaholmen, Klappa, Malmbäck och död 20/1-1946 i Fagerås, Önna, Malmbäck)
Anna Wilhelmina Svensdotter f.27/2-1874 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och död 18/5-1908 i Nedre Gibbarp, Malmbäck (gift 13/3-1897 i Malmbäck med Anders Emil Eckerström f.13/11-1870 i Gibbarp, Malmbäck och död 11/11-1946 i Nedre Gibbarp, Malmbäck)
Johannes Gustaf Svensson f25/3-1876 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och död 20/10-1953 i Strömsdal, Önna 1:4, Malmbäck (gift 18/2-1899 i Malmbäck med Tekla Emilia Wigell f.25/10-1881 i Strömsdal, Önna, Malmbäck och död 7/4-1970 i Spinkabo 1:5, Malmbäck)
Klas Henning Svensson f.25/11-1878 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och död 18/7-1903 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Karl Edvard Svensson f.5/11-1880 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och död 4/11-1967 på Lyckevägen 13, Malmbäck (gift 5/1-1910 i Malmbäck med Elin Konstantia Viktoria Johansson f.2/2-1889 i Södra Hiarum, Malmbäck och död 15/9-1973 på Lyckevägen 13, Malmbäck)
Dödfött gossebarn f.17/11-1882 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Johan Ernst Svensson f.11/9-1884 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck och död 19/10-1918 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck)
Olga Josefina Agnes Svensson f.13/8-1887 i Jonshagen, Åkerhult, Malmbäck
Olga flyttar den 24/3-1906 från hemmet i Jonshagen, Åkerhult till Donovan, Illinois, Norra Amerika. Olga Svensson kom alltså till Donovan, Illinois. På resan över använde hon namnet Olga Svensson, sedan kallade hon sig Agnes Swanson. Hon flyttade senare till Chicago, Illinois, där hon gifte sig med en soldatson från Adelöf, Axel Emil Alfredsson-Sten f.24/2-1886 i soldattorp Nö.35, Sten, Adelöf, Axel emigrerade från Ödeshög, och ändrade i Amerika sitt efternamn till Stone. Olgas barnbarnsbarn Susan säger att Olga var hennes favorit gammel farmor, det mesta jag har i mitt hjärta lärde jag mig av henne, hon var mycket snäll och lugn, och Susan älskade henne väldigt mycket.

Familjen kom från Lilla Löffällan, Älgaryd, Malmbäck och flyttade till Spinkabo, Malmbäck

1861 - 1872 troligen obebott i 3 år

Johan Otto Arvidsson f.12/1-1837 i Söndrarp, Malmbäck      avled 11/10-1897 i Stationssamhället, Forserum av blodpropp
Hustru: Maja Stina Jonasdotter f.1/6-1831 i Ormestorp       avled 9/1-1894 i Karlsberg, Stationssamhället, Forserum av lungsot
Son: Carl August f.14/1-1862 i Krogen, Holma, Malmbäck
Son: Gustaf Henning f.18/4-1866 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 21/10-1889 i Östanå, Runseryd, Forserum av slag
Dotter: Augusta Maria f.25/10-1868 i Krogen, Holma, Malmbäck
Dotter: Anna Elisabeth f.16/11-1870 i Krogen, Holma, Malmbäck
Anna Elisabeth gifte sig den 21/12-1892 i Forserum, med Gustaf Emil Fredriksson f.17/7-1870 i Viresjö, Malmbäck
Makarna Fredrikssons barn äro: Carl Weimar f.1/3-1893 i Bobinen, Forserum och död 15/5-1894 i Bobinen, Forserum, Gustaf f.22/1-1895 i Bobinen, Forserum och död 31/3-1895 i Bobinen, Forserum, Gustaf Konrad f.12/4-1896 i Bobinen, Forserum och död 3/4-1961 på Södergatan 14, Nässjö, Ingeborg f.21/4-1899 i Bobinen, Forserum och död 17/8-1982 på Södra Skogsvägen 11 B, Nässjö, Ett dödfött gossebarn f.17/8-1907 i Bobinen, Forserum.

Makarna kom hit som nygifta 1861 han från Hästeryd, Malmbäck och flyttade till Holma kronohemman, Malmbäck.
Arvidsson var i Forserum, vedhandlare, och är vid sin död noterad som virkeshandlare.


Boende 1872 -

Änka: Lena Stina Petersdotter f.3/11-1805 i Övre Gibbarp, Malmbäck      avled 14/12-1888 i torp Lidhult (kallas även Arvidstorp och Tullen), Holma, Malmbäck
Dotter: Anna Lena f.3/7-1846 i Holma, Malmbäck       avled 4/4-1900 i torp Lidhult (kallas även Arvidstorp och Tullen), Holma, Malmbäck (ogift, inhys piga)

Kom hit från Holma, Malmbäck och flyttade samma år till Torp Lidhult, Holma, Malmbäck


Boende 1872 - 1878

Nils Johan Jacobsson-Klang f.4/10-1817 i soldattorp Nö.38, Liden, Klappa, Malmbäck       avled 21/7-1888 i Fällsbo, Malmbäck
Son till Jacob Svensson-Klang f.6/5-1790 i Fallnafors Södergård, Malmbäck och hans hustru Catharina Nilsdotter f.1791 i Ängen, Estenstorp, Malmbäck
Hustru: Stina Ericsdotter f.4/9-1822 i Olofstorp, Öggestorp       avled 9/2-1905 i Fällsbo, Malmbäck
Dotter till Eric Jonasson f.3/5-1791 i Hiegöl Södergård, Ödestugu och hans hustru Maria Jönsdotter f.18/1-1800 i Stockeryd, Järsnäs
Vigda den 31/12-1847 i Malmbäck
Son: Johan Edvard f.7/7-1859 i Spinkabo, Malmbäck       avled 18/7-1936 i Hagalund, Fällsbo, Malmbäck
Johan Edvard Nilsson gifte sig den 7/12-1889 i Malmbäck, med Anna Charlotta Petersdotter f.12/5-1867 i torp Örgölen, Åkaköp, Vrigstad, familjen hemmansägare i Fällsbo, Malmbäck.
Makarnas barn äro: Klas Henning f.25/1-1891 och död 29/11-1976 på Mörebergsvägen 2, Malmbäck, Karl Algot f.8/4-1897 och död 17/6-1967 på Aspholmen 4, Forserum, Oskar Bernhard f.23/7-1899 och död 19/8-1967 i Lidhem, Källstorp 1:44, Ingatorp, Ernst Edvin f.8/2-1906 och död 13/12-1936 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck, Karl Erik f.11/12-1908 och död 9/3-1998 på Bergstigen 4, Malmbäck, Sigvard Efraim f.13/6-1912 och död 31/1-2003 på Tallstigen 5, Malmbäck, samtliga barn födda i Fällsbo, Malmbäck.

Familjen kom från Klappa, Malmbäck och flyttar till Fällsbo, Malmbäck.


Boende 1878 - 1883

Smeden: Carl Johan Carlsson-Lundberg f.8/9-1851 i Förstaden 52, Jönköpings Kristina
Son till Carl Magnus Gudmundsson-Lundberg f.30/8-1824 i Gladebo, Malmbäck och hans hustru Maria Catharina Magnusdotter-Bergqvist f.10/2-1822 i Kjelleberg, Bankeryd
Hustru: Christina Larsdotter f.17/2-1837 i Estenstorp, Malmbäck       avled 27/4-1921 i backstuga Betania, Slätteryd Södergård, Malmbäck
Dotter till Lars Månsson f.16/3-1806 i Estenstorp, Malmbäck och hans hustru Lena Stina Månsdotter f.29/2-1810 i Slätteryd, Svenarum
Vigda den 26/10-1872 i Malmbäck
Son: Claes Viktor f.21/8-1872 i Estenstorp, Malmbäck       avled 10/2-1952 i Björkelund, Prästgården, Malmbäck
Claes Viktor Lundberg gifte sig den 4/5-1895 i Malmbäck med Anna Fredrika Emilia Johannesdotter-Larsson f.25/12-1872 i Korpebo, Malmbäck och död 10/12-1945 i Björkelund, Prästgården, Malmbäck
Makarna barn äro: Martin Sigfrid Alexander f.11/2-1896 och död 15/3-1902, Carl Ivar f.23/9-1897 och död 19/9-1963, Doris Ingeborg f.15/9-1900 och död 1/12-1918, samtliga barn är både födda och döda i Björkelund, Prästgården, Malmbäck

Dotter: Anna Emelia f.6/9-1876 i Jonsbo, Malmbäck
Hemmadottern, ogifta kvinnan Anna Emilia Lundberg utvandrar den 18/9-1895 från Björkelund, Prästgården, Malmbäck till Norra Amerika.
Son: Karl Gustaf Hjalmar f.22/6-1878 i Lundholmen, Holma, Malmbäck
Hemmasonen, ogifte mannen Karl Gustaf Hjalmar Lundberg utvandrar den 2/6-1896 från Björkelund, Prästgården, Malmbäck till Norra Amerika.

Familjen kom från Jonsbo, Malmbäck och flyttade till Björkelund, Prästgården, Malmbäck


Dräng: Johannes Wilhelm Lundberg f.20/6-1854 i Smedstugan, Söndrarp, Malmbäck
Flyttade 1883 i samband med äktenskap med Johanna Mathilda Pehrsdotter f..25/11-1857 i Karlsbygget, Falla, Malmbäck, till Viresjö, Malmbäck

Boende 1882 - 1884

Claes August Svensson f.15/2-1859 i Tegelbruket, Kalfsås, Bringetofta       avled 12/12-1945 i Kyrkolund, Prästgården, Malmbäck
Son till Tegelslagare Sven Johan Svensson f.12/4-1831 i Talleholm, Stora Brantås, Nävelsjö och hans hustru Anna Lena Petersdotter f.8/12-1834 i Södra Graf, Malmbäck
Hustru: Christina Andersdotter f.11/3-1854 i Andersbygget, Starkeryd, Hagshult       avled 20/8-1950 i Bergsätra, Prästgården, Malmbäck
Dotter till Anders Assarsson f.29/8-1820 i Källeryd, Sjöaryd, Tofteryd och hans hustru Cajsa Abrahamsdotter f.8/1-1830 i Värnamo
Vigda 20/11-1881 i Malmbäck
Son: Johan Algot Gotthard f.21/7-1882 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 29/9-1885 i Bobinen, Forserum av slag

Familjen kom från Östanå, Holma, Malmbäck och flyttade till Forserum, och därefter till Flahult, Barnarp, makarna får ytterliggare barn i Forserum och Barnarp

Boende 1884 - 1889

Anders Peter Nilsson-Krantz f.7/2-1855 i backstuga Mariedal, Nävelsjö Norrgård, Nävelsjö
Son till Kyrkovaktare Nils Johansson-Krantz f.18/1-1818 i Fröderyd och hans hustru Anna Maria Carlsdotter f.10/1-1817 i Nävelsjö
Hustru: Mathilda Carolina Rundblom f.2/7-1856 i 4 Qvarteret, Gästgifveriet, Eksjö stad       avled 24/7-1890 i backstuga Hjortafällan 2, Klappa, Malmbäck
Dotter till Mathilda Sophia Rundblom f.20/7-1834 i Svinhult, Östergötland (född utom äktenskap, fader ej noterad vid födsel)
Dotter: Jenny Emelia f.22/1-1882 i Nävelsjö       avled 20/9-1966 på Härlandavägen 27, Härlanda, Göteborg
Gift Kristensson, frånskild den 29/10-1935
Jenny Emilia Krantz är år 1900 piga Östra förstaden, Halmstad Bolmens järnvägsstation, Halmstad

Dotter: Anna Elisabeth f.16/3-1883 i Prästgården, Malmbäck       avled 28/11-1962 i Hästhäll, Julita, Södermanlands län
Anna Elisabeth Krantz är år 1900 piga i Blomsterhult, Österåker, Södermanland
Dotter: Emma Maria f.17/9-1884 i Prästgården, Malmbäck       avled 29/9-1969 på Egnahemsvägen 6, Hakarp
Gift den 5/11-1904 i Hakarp med Karl August Gustafsson f.10/7-1876 i Rönnhult, Malmbäck och död 15/10-1958 på Egnahemsvägen 6, Hakarp
Emma och Karls barn äro: John Karl Mårten f.11/11-1907 i Hakarp och död 22/11-1966 i Hakarp, Allan Gustaf Marino f.3/10-1912 i Hakarp och död 25/12-1999 i Huskvarna, Karl Gustaf Erik f.27/9-1916 i Hakarp och död 12/12-2003 i Huskvarna, Gunborg Viola f.4/12-1919 i Hakarp och död 30/1-1980 i Huskvarna (gift Bagge)
Son: Gustaf Enock f.21/3-1886 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 8/10-1965 i Östra Sandvik, Julita, Södermanlands län
Gustaf Enock Krantz är år 1900 dräng i Djupadal, Prästgården, Malmbäck
Dotter: Ruth Mathilda f.11/11-1887 i Lundholmen, Holma, Malmbäck
Ruth Mathilda Krantz är år 1900 fosterdotter hos änklingen, hemmansägaren, f.d. organisten och skolläraren Gustaf Lundblad i Klockaregården, Malmbäck
Ruth Mathilda Krantz gifte sig den 26/9-1914 i Jönköpings Sofia med Johan Algot Andersson f.27/4-1885 i Jönköpings Kristina och död 28/1-1974 på Sturegatan 9, Jönköpings Sofia
Ruth Mathilda Krantz avled troligen före 25/11-1944, eftersom Johan Algot ånyo står som gift den 25/11-1944
Ruth och Johans barn äro: Hjördis Ing-Britt Maria f.3/10-1914 i Jönköpings Sofia och död 6/2-2001 i Götebord (gift Kristensson), Ruth Elin Maj f.16/5-1917 i Jönköpings Kristina och död 4/11-1991 i Tranås (ogift kvinna), Märtha Ingegerd Elisabeth f.14/11-1919 i Jönköpings Kristina och död 5/10-1994 i Bankeryd (gift Stark), Ingrid Harriet Viola f.18/8-1926 i Jönköpings Sofia och död 14/4-1997 i Jönköping (gift Karlsson), Siv Margaretha f.24/5-1928 i Jönköpings Sofia, Hans Åke f.24/5-1928 i Jönköpings Sofia
Dotter: Hanna Carolina f.17/9-1889 i Lundholmen, Holma, Malmbäck

Familjen kom hit från Malmbäcks Prästgård och flyttade till Hjortafällan 2, Klappa, Malmbäck Skomakaren och änkemannen Anders Peter Nilsson-Krantz med 1 son och 5 döttrar flyttar den 19/8-1892 från backstuga Hjortafällan 2, Klappa, Malmbäck till Kapellgränden 1, Högbergsgatan 23, (kvarteret Pelarbacken mindre 10), Katarina församling, Stockholm. Flyttar den 13/10-1895 till Prästgårdsgatan 13 A (kvarteret fatbursbrunnen 3). Flyttar den 13/6-1897 till Julita i Södermanlands län.
Boende 1889 - 1889

Karl August Klasson f.20/3-1861 i Diölshagen (Hagen), Falla, Malmbäck
Son till Claes Peter Johansson f.14/6-1837 i Diölshagen (Hagen), Falla, Malmbäck och hans hustru Catharina Lovisa Andersdotter f.17/10-1841 i Övre Lycke, Malmbäck
Hustru: Anna Sofia Andersdotter-Rös f.9/10-1858 i soldattorp Nö.30, Skotthemmet, Södra Hiarum, Malmbäck
Dotter till Anders Johan Larsson-Rös f.7/8-1815 i Klappa, Malmbäck och hans hustru Anna Catharina Isacsdotter-Rom f.22/9-1816 i soldattorp Nö.71, Sniparp Norrgård, Forserum
Vigda den 25/10-1885 i Malmbäck
Son: David Enok Efraim f.12/9-1886 i Bobinen, Forserum       avled 20/1-1941 i Klappa, Malmbäck
David gifte sig den 28/9-1914 med Anna Märtha Elisabeth Edberg f.6/7-1894 i Nässjö och död 3/10-1956 i Muntarp Norrgård, Norra Solberga
David och Annas barn äro: Lennart David Martin Rune f.20/5-1914 i Nässjö och död 3/7-1997 på Karinlundsgatan 24, Nässjö
Son: Josef Antonius Elesemar f.8/7-1888 i Bobinen, Forserum       avled 22/10-1981 på Ambjörngatan 7, Nässjö
Josef gifte sig den 23/2-1912 i Hjälmseryd med hemmansägaredottern Augusta Serafia Hellsten f.26/9-1891 i Norra Applehult, Hjälmseryd och död 22/10-1983 på Ambjörngatan 7, Nässjö
Josef och Augustas barn äro: Inez Viola Josefina f.22/8-1913 i Nässjö och död 23/12-1995 i Nässjö, Agnes Elly Linnéa f.18/4-1917 i Nässjö och död 2/12-1992 i Nässjö, Britta Gunborg Elvira f.27/6-1922 i Nässjö, Karl Josef Allan f.26/11-1930 i Nässjö

Familjen kom från Forserum och flyttade till Falla, Malmbäck

Boende 1892 - 1897

Carl Johan Johansson f.26/5-1846 i Klappa       avled 4/2-1923 i Ålderdomshemmet, Prästgården, Malmbäck
Son till Pehr Johan Jaensson f.24/4-1807 i Klappa, Malmbäck och hans hustru Sara Lisa Isacsdotter f.28/8-1816 i Stora Vakås, Hylletofta
Hustru: Christina Andersdotter f.6/1-1842 i Taberg, Månsarp       avled 23/2-1913 i Ormestorp, Malmbäck
Vigda den 18/5-1877 i Malmbäck
Dotter: Ida Sofia f.15/12-1877 i Fagerhult, Malmbäck       avled 13/9-1952 på Östra Holmgatan 27, Jönköpings Kristina
Son: Anton f.26/9-1880 i Fagerhult, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Anton Carlsson utvandrar den 9/3-1898 från Fallnafors Norrgård, Malmbäck till Norra Amerika
Dotter: Emma Christina f.18/7-1883 i Fagerhult, Malmbäck       avled 8/11-1918 i Stensholm, Hakarp av hjärnblödning
Emma gift den 24/11-1906 i Hakarp, med Carl Wilhelm Carlsson f.31/8-1879 i Tenhult, Rogberga och död 23/3-1962 på Lovisagatan 23 D, Jönköpings Sofia, makarna har 5 barn.
Son: Ernst Gustaf f.2/3-1887 i Fagerhult, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Ernst Gustaf Carlsson utvandrar den 23/2-1903 från Hästeryd, Malmbäck till Norra Amerika

Familjen kom hit från Packebo, Malmbäck och flyttade till Ormestorp, Malmbäck
Hustru Christina Andersdotter hade i sitt 1:a äktenskap med Carl Nilsson f.23/10-18919 i Fagerhult, Malmbäck, 5 barn födda i Fagerhult, Malmbäck

Boende 1897 - 1905

Johannes August Johannesson f.11/9-1872 i Gunnarsryd, Malmbäck       avled 24/2-1953 i Mejensjö Södergård 4:2, Sävsjö
Hustru: Hanna Emelia Karlsson f.26/6-1874 i Kärrabo, Almesåkra       avled 26/6-1952 i Mejensjö Södergård 4:2, Sävsjö
Vigda den 1/5-1897 i Malmbäck
Son: Carl Oskar Sigfrid f.28/6-1897 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 4/10-1983 på Appelholmsgatan 4, Stockaryd. Ogift man.
Dotter: Ruth Ebba Maria f.24/4-1899 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 7/8-1994 på Göransgården, Vrigstad
Ruth gift med Karl Simon Lagerqvist f.18/1-1892 i Hylletofta och död 8/7-1972 i Södrebacke, Vrigstad.

Son: Erik Einar Henry f.12/4-1901 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 23/5-1979 i Mejensjö Norrgård, Sävsjö
Erik gift den 17/6-1930 med Augusta Sofia Linnéa f.24/6-1900 i Norra Ljunga och död den 14/1-1979 i Mejensjö Norrgård, Sävsjö

Son: Axel Werner Gotthard f7/9-1903 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 10/2-1971 i Sibbarp, Sävsjö. Ogift man.

Makarna flyttade 1905 till Hylletofta och hade då 4 barn.

Boende 1905 - 1914

Axel Bernhard Öhman f.6/5-1868 i Lilla Busarp, Visingsö       avled 23/1-1941 i Kalmar
Hustru: Hulda Elise Karlsdotter f.5/10-1871 i Fagerhult, Malmbäck       avled 1/12-1948 i Box 13, Hagbynäs, Kalmar
Son: Axel Gunnar Emanuel f.15/12-1895 i Söderås, Klockaregården, Malmbäck       avled 10/7-1976 i Hagbynäs, Domkyrkoförsamlingen, Kalmar
Dotter: Karin Ingeborg Elisabeth f.21/7-1899 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck
Karin flyttade den 19/7-1925 från hemmet i Nässjö till Oslo, Norge, har åtminstone 1 dotter Åse Lökken
Son: Karl Martin Robert f.17/1-1902 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck       avled 15/4-1903 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck
Son: Karl Gustaf Martin f.17/6-1905 i Ängen, Klockaregården, Malmbäck       avled 26/4-1913 i Lundholmen, Holma, Malmbäck
Son: Knut Ragnar Alvar f.22/3-1908 i Lundholmen, Holma, Malmbäck       avled 1/11-1925 i Nässjö
Son: Karl Axel Einar f.16/8-1910 i Lundholmen, Holma, Malmbäck

Hulda E. Karlsdotter flyttar år 1889 från hemmet i Fagerhult, Malmbäck till Hästeryd, Malmbäck som piga. Flyttar år 1891 till Öen, Malmbäck som piga. Flyttar den 8/11-1893 till sin mor i Hästeryd. Flyttar 15/3-1894 vid äktenskap med Axel Öhman till Malmbäcks Klockaregård, där makarna bosätter sig som nygifta. Familjen inflyttar till Liljedal under Malmbäcks Klockaregård den 28/7-1899. Den 19/10-1903 flyttar familjen till Ängen under Malmbäcks Klockaregård. Den 15/11-1905 flyttar familjen till torp Lundholmen under Holma, Malmbäck som torpare. Den 9/7-1914 flyttar familjen till Nyhem Nö.29, Nässjö stad som hyresgäster. Familjen flyttar år 1919 till Norrhaga Nö.4 Ingarpsberg, Nässjö som ägare och här kommer till familjen 2 fosterdöttrar, Ebba Marianne f.25/4-1917 i Jönköping Västra och Maja Gunnel Hillevi f.28/6-1915 i Nässjö stad. Maja Gunnel Hillevi flyttar den 16/7-1929 till Högalid Stockholm. Axel Bernhard Öhman med hustru och fosterdottern Ebba Marianne flyttar den 2/9-1931 från Norrhaga Nö.4, Nässjö till Kalmar.

Boende 1914 - 1921

Frans Alfred Johannesson f.29/6-1863 i Åkerhult, Malmbäck       avled 18/12-1926 i Rosenlund, Önna, Malmbäck
Hustru: Augusta Wilhelmina Magnusdotter f.28/7-1871 i Hjälmseryd       avled 28/8-1928 i Liljedal, Klockaregården, Malmbäck
Dotter: Karin Hildegard f.24/4-1912 i Malmbäck       avled 11/2-2002 på Bremergatan 23, Kalmar
Gift 26/9-1942 med Karl Birger Uhrström f.26/12-1912 i Kalmar d.17/2-1958 på Drottning Margaretas väg 12, Kalmar
Karin Hildegard Johannesson är kusin med bl.a Enok Eckerström, Västanå, Ruth Swahnberg, Västanå, Olof Eckerström, Gibbarps moder Anna Wilhelmina f.27/2-1874 i Jonshagen, Åkerhult, Olga Svensdotter-Stone, vars son Axel Stone från Chicagos sondotter Susan jag har kontakt med, och många fler släktingar, både i Sverige och USA.

Frans Alfred Johannesson med familj inflyttar den 6/5-1914 till Lundholmen, Holma, Malmbäck från Hudaryd, Malmbäck. Den 14/11-1921 utflyttar Frans Alfred till backstugan Nyholm, Åkerhult, och hustrun Augusta Wilhelmina med dottern Karin Hildegard till Fridhem, Malmbäck Klockaregård. Augusta Wilhelmina och dottern Karin flyttar 1923 till Liljedal, Malmbäck Klockaregård, Frans Alfred flyttar 1923 till Estenstorp som boende, och 1925 till Rosenlund, Önna, Malmbäck

Boende 1921 - 1932

Karl August Petersson f.12/5-1895 i Edshult       avled 25/12-1960 i Tallåsen, Malmbäck
Hustru: Hilma Cecilia Gustafsson f.29/10-1891 i Bellö       avled 12/3-1977 i Tallåsen, Malmbäck
Vigda den 5/12-1915 i Hult
Dotter: Britta Viola f.23/10-1915 i Bellö       avled 30/1-1979 i Huluäng 3 A, Norrahammar
Gift 4/4-1942 med Axel Herbert Fred f.13/3-1913 i Forserums Norrgård, där Axels fader Carl August Fred var banvakt

Dotter: Ingrid Elisabeth f.16/2-1917 i Bellö       avled 29/3-1984 på Ekgatan 32, Ryssby, Kronobergs län
Gift med Sune Valdemar Sjöblom f.13/9-1917 i Bolmsö d.2/7-1971

Dotter: Sigrid Linnéa f.16/5-1919 i Malmbäck
Gift med Hans Arne Norgren f.28/5-1921 i Stöde, Västernorrlands län
Dotter: Gerda Ingeborg Elvira f.23/5-1921 i Malmbäck
Gift med Gösta Tage Holger Johansson f.15/8-1919 i Rommenås, Malmbäck, Holger i Kålkulla har rötter åtminstone till 1600-tal i Rommenås, Malmbäck
Son: Karl Gustaf Göte f.20/8-1923 i Malmbäck
Dotter: Elsa Gulli Viktoria f.6/4-1926 i Malmbäck
Gift med Karl Ernfrid Karlsson f.23/7-1922 i Åhus, Kristianstad län, familjen boende i Aneby
Dotter: Astrid Valborg Ingegerd f.28/9-1928 i Malmbäck       avled 10/3-1969 på Björnsongatan, Bromma, Stockholm
Gift 7/12-1963 med Karlén
Dotter: Evy Kerstin Maria f.21/10-1929 i Malmbäck
Gift med Karl Eskil Martin Knutsson f.12/3-1923 i Svenarum, familjen boende i Ljungarum
Son: Bror Stig Lennart f.7/4-1932 i Malmbäck

Snickaren Karl August Petersson med familj inflyttar den 14/11-1921 till Lundholmen från Liden, Klappa, Malmbäck. Familjen utlyttar år 1932 till sidan 741 i Malmbäck hfl.
Från omkring 1915 noteras det i hfl att gårdsägare Johan Johansson i Malmbäck Klockaregård arrenderar Lundholmen, jag hittade ingen Johan Johansson som äger Klockaregården vid den tiden, men det finns en husägare Johan August Johansson f.14/1-1873 i Klappa, Malmbäck som gifter sig 15/3-1924 med änkan Augusta Mathilda Lagerqvist f.2/11-1881 i Hylletofta, alla hennes i tidigare äktenskap 7 barn kallar sig Wallin.