GPS-kordinater: Torpet Östanå    57º 33.163 N, 014º 28.889 Ö

Torpet Östanå

Ps: Bästa vägen att ta sig till torpet Östanå, är att åka upp till Jonsbo, promenera skogsvägen över Jonsbo ägor. Där skogsvägen tar slut svänger man av till höger in på en liten stig, och efter 150-200 meter kommer man ut på en averkning, som nu är planterad, när man nu ser fällan framför sig, titta till höger och du kommer att se resterna av den gamla stenkällaren som hörde till torpet (den har GPS kordinaten 57º 33.217 N, 014º 28.921 Ö), ca. 100 meter lite snett åt höger ut på fällan, finns skylten med namnet Östanå, på den plats där bostadshuset en gång i tiden var placerat.

Boende från omkr 1786 -

Håkan Andersson f.1745       avled 30/8-1808 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck av rödsot
Elin och Håkan vigda den    /5-1787 i Almesåkra
Hustru: Elin Nilsdotter f.18/1-1753 i Åkerhult, Malmbäck       avled 7/7-1833 i backstugan Gustafsberg, Spinkabo, Malmbäck
Make 2: Johannes Svensson-Malmqvist f.30/7-1767 i Grishult, Malmbäck       avled 11/10-1835 i backstugan Gustafsberg, Spinkabo, Malmbäck
Elin och Johannes vigda den 23/9-1809 i Malmbäck

Elin Nilsdotter och hennes 2:dra make Johannes Svensson-Malmqvist flyttar 1823 från torpet Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck till Jönköping. Efter ett år i Jönköping flyttar makarna år 1824 till Falla, Malmbäck som inhys hos brukaren Jöns Falk med familj, men stannar där en kort tid, eftersom de strax därefter flyttar till backstugan Gustafsberg, Spinkabo, Malmbäck, där de senare avlider.
Ingress av bouppteckning:
År 1833 den 27 juli, inställde sig undertecknade uti Spinkabo i Malmbäcks socken, på begäran af inhysesmannen Johannes Malmqvist, att därstädes förrätta Laga Boförteckning efter hans aflidna hustru Elin Nilsdotter, som med döden afled den 7 innevarande månad, men utan lifsarfvingar, men fanns Testamente emellan henne och hennes man, hvarföre änkemannen anmantes enligt lagen, att uppgifva boets tillgångar vid Eds plikt sådant det vid dödstimman befanns, och boförteckningen företogs i ordning som här under finnes antecknat.
Utestående fodringar, en skuldsedel på Lars Nilsson i Kansjö, på 166.32 Riksdaler Banco.

Änka: Maria Jacobsdotter f.1713
Till omkr 1800

Piga: Stina Nilsdotter f.1779
Boende ca 10 år omkr 1800

Änka: Catharina Petersdotter f.1756
Fattighjon

Boende 1823 - 1827

Änkling: Emanuel Holmberg f.1/5-1788       avled 22/1-1861 i Torgatan, Västanå, Malmbäck
Dotter: Anna Stina f.5/6-1813 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 4/4-1893 i Lilla Åkerhult, Hylletofta
Anna Stina Emanuelsdotter-Holmberg gifte sig den 24/6-1936 i Malmbäck med Pehr Gustaf Johansson f.19/3-1812 i Älgaryd, Malmbäck död 15/4-1896 i Lilla Åkerhult, Hylletofta
Pehr Gustaf och Anna Stinas barn äro:
Claes Johan Gustafsson f.22/7-1837 i Hallen, Åkerhult, Malmbäck, han utvandrar den 24/4-1868 med hustru Hedda Christina Larsdotter f.3/5-1840 i Norra Högegren, Svenarum och 3 barn från Stora Vakås, Hylletofta till Norra Amerika
Carl August Gustafsson f.27/11-1839 i Grimstorp, Åkerhult, Malmbäck och död 8/2-1912 i Nävelsjö, hans hustru Helena Sofia Nordlander avled 6/8-1928 i Nävelsjö
Anders Malcolm Gustafsson f.30/9-1844 i Böcklarebo, Malmbäck, han utvandrar den 23/4-1887 med hustru Klara Christina Jonasdotter f.12/9-1852 i Hylletofta och 4 barn från Högelund, Långserum, Svenarum till Norra Amerika

Dotter: Maria f.27/11-1817 i Krogen, Holma, Malmbäck       avled 10/6-1854 i Jonsbo, Malmbäck
Maria Emanuelsdotter-Holmberg gifte sig den 26/12-1937 i Malmbäck med Johannes Jönsson f.4/1-1815 i Torgatan, Västanå, Malmbäck död 15/12-1888 i Spinkabo, Malmbäck
Maria och Johannes barn äro: Ulrica Catharina f.7/8-1839 i Brunseryd, Malmbäck död 26/5-1841 i Brunseryd, Malmbäck, Johanna f.19/6-1842 i Brunseryd, Malmbäck död 27/12-1891 i Jonsbo, Malmbäck, Anna Sofia f.17/3-1845 i Brunseryd, Malmbäck död 20/7-1845 i Brunseryd, Malmbäck, Charlotta Maria f.30/1-1850 i Brunseryd, Malmbäck död 8/6-1863 i Jonsbo, Malmbäck, Helena Sofia f.19/6-1853 i Jonsbo, Malmbäck död 27/9-1853 i Jonsbo, Malmbäck.
Maria Emanuelsdotter-Holmbergs dotterdotter dottersson är Blom i Lämmarp, Bringetofta
Maria Emanuelsdotter-Holmbergs make Johannes Jönsson gifte om sig 1855, och fick i sitt 2dra äktenskap 11 barn.

Familjen kom från Krogen (Lundholmen), Holma, Malmbäck och flyttade till Brunseryd, Malmbäck

Inhyses änka: Annica Petersdotter f.1768

Boende 1827 - 1832

Johannes Petersson f.2/1-1792 i Barkansjö, Almesåkra       avled 22/5-1863 i backstuga Källhagen, Kolaryd, Bankeryd
Son till Peter Abrahamsson f.31/7-1753 i Åliden, Västanå, Malmbäck och hans hustru Stina Jönsdotter f.17/1-1763 i Holma Malmbäck

Hustru: Helena Johannesdotter f.18/3-1794 i Bommen, Rommenås, Malmbäck       avled 28/5-1863 i backstuga Källhagen, Kolaryd, Bankeryd
Dotter till Johannes Johannesson f.12/11-1759 i Norra Medeltorp, Viresjö, Malmbäck och hans hustru Catharina Larsdotter f.19/5-1754 i Söndrarp, Malmbäck
Son: Pehr Johan f.27/5-1827 i Lidhult (även kallat Tullen), Holma, Malmbäck
Dotter: Mathilda f.24/10-1829 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 21/9-1907 i Rödesund, Karlsborgs garnnisionsförsamling
Mathilda Johannesdotter gifte sig den 26/12-1858 med stockmakaren Johan August Eriksson f.28/8-1831 i Karlsborg, Skaraborgs län
Mathilda och Johan August fick barnen, Maria Charlotta f.4/5-1860 i Mölltorp, Skaraborgs län, alla de övriga härefter är födda i Karlsborgs garnisonsförsamling, Skaraborgs län, Mathilda Euphrosyne f.1/10-1861, Augusta Lovisa f.4/5-1863, Carl August f.31/3-1864, Viktor Gottfrid f.26/5-1865, Anton Leonard f.28/9-1867, Hilda Amalia f.5/11-1870, Emma Ulrica f.7/2-1872.
Mathilda lever år 1900 som änka i Karlsborgs garnisonsförsamling, Skaraborgs län.

Familjen inflyttade 1827 från torpet Lidhult, Holma, och flyttade till soldattorpet Liden, Klappa, Malmbäck. Flyttar 1837 från soldattorp Liden, Klappa till Fagerbergs soldattorp. Flyttar 1838 till Målskog, Bankeryd, 1839 till Printseryd, Bankeryd, 1846 till backstugan Källhagen, Kolaryd, Bankeryd, där makarna avlider 1863 med endast 6 dagars mellanrum.
Pehr Johan flyttar 1846 till Jönköping, och Mathilda flyttar 1845 till Jönköping.

Boende 1832 - 1837

Änka: Maria (Maja) Jonasdotter f.31/1-1784 i Fällsbo, Malmbäck       avled 12/9-1859 i backstuga Fällan (Patrons), Fällsbo, Malmbäck
Son: Anders Johan f.16/10-1813 i Pustanäs, Malmbäck
Anders Jonasson-Ljungberg gift den 14/11-1841 i Malmbäck med Maria Nilsdotter f.18/2-1815 i Ormestorp, Malmbäck
Anders och Marias barn: Emma Christina f.23/7-1842 i Ormestorp, Malmbäck och död 5/10-1912 i Östra Kvarteret Nö.46, Jönköpings Kristina av kräfta (Emma C. var bageriidkerska i Jönköping, ogift), Helena Sophia f.25/4-1844 i Ormestorp, Malmbäck (gift 22/11-1867 i Rogberga med Carl Victor Carlsson f25/4-1843 i Tofteryd, makarna utvandrar den 24/8-1868 till Norra Amerika), Johan f.15/12-1846 i Ormestorp, Malmbäck (utvandrar den 23/3-1868 från Fagerhult, Angerdshestra till Norra Amerika), Anders Alexius f.17/7-1849 i Ormestorp, Malmbäck, Johannes August f.3/10-1851 i Ormestorp, Malmbäck, Anna Maria f.14/1-1854 i Ormestorp, Malmbäck, Susanna f.29/8-1856 i Ormestorp, Malmbäck och död 1/10-1857 i Ljungsberg, Ödestugu, Johanna f.15/1-1859 i Ljungsberg, Ödestugu och död 23/4-1861 i Näs, Visingsö.
Anders Jonasson-Ljungberg och hans hustru övertager vid äktenskapet 1841 Marias föräldragård i Ormestorp, Malmbäck. Anders Jonasson kom år 1841 från Fällsbo, Malmbäck till Ormestorp. Familjen står under en tid i början av 1840-talet noterade som brukare och 1/8 Mtl arrendator i Ormestorp, men från och med mitten av 1840-talet och till år 1857 som 3/16 mtl hemmansägare i Ormestorp. År 1857 flyttar familjen till Ljungsberg, Ödestugu som 1/4 mtl hemmansägare och brukare. År 1859 flyttar familjen till Näs Svensgård, Visingsö som 3/16 mtl brukare. Den 22/4-1862 flyttar familjen till Fagerhult, Angerdshestra som brukare och senare inhys. I Angerdshestra börjar Anders Jonasson kalla sig Ljungberg. Den 26/3-1868 flyttar familjen till Kolaryd, Bankeryd som hyresgäster. Den 7/8-1869 utflyttar makarna och barnen Anders Alexius, Johannes August och Anna Maria från Kolaryd, Bankeryd till Norra Amerika.
Barnen i familjen är 3 dje kusiner med min farfars mor Charlotta Andersdotter 1851 - 1944
Son: Pehr Johan f.12/3-1816 i Älgaryd, Malmbäck       avled 1/5-1894 i Bösarp, Lekeryd
Pehr Johan Jonasson gift den 24/10-1841 i Malmbäck, med Maria Johansdotter f.26/5-1812 i Boda, Öggestorp och död 28/12-1889 i Bösarp, Lekeryd.
Makarnas barn äro:
Carl Gustaf f.16/9-1842 i Viresjö, Malmbäck och gift den 30/12-1871 i Svenarum med Carolina Rebecka Eckerström f.6/7-1844 i Långserum Norrgård, Svenarum, makarna har 8 barn.
Johan Reinhold f.16/7-1844 i Viresjö, Malmbäck och gift den 8/11-1874 i Järsnäs med Teckla Johannesdotter f.18/7-1854 i Renstorp Södergård, Järsnäs, makarna har 6 barn.
Anna Stina f.10/4-1846 i Torp, Öggestorp och gift den 8/11-1872 i Skärstad med Johan Larsson f.27/5-1850 i Tokeryd, Järsnäs, makarna har 11 barn.
Anders Johansson-Zaar f.20/3-1848 i Torp, Öggestorp och gift den 5/12-1869 i Lekeryd med Edla Christina Andersdotter f.4/8-1848 i Skytthemmet, Djuvarp, Svarttorp, makarna har 11 barn, varav Gayle Anderson (Swenson) i Texas är dotter sons dotter till Anders och Edla Christina Zaar.
Lisa f.5/10-1850 i Torp, Öggestorp och gift den 30/10-1880 i Lekeryd med Johan August Hurtig f.15/4-1850 i Ryfors, Nykyrka, Skaraborgs län, makarna har 7 barn.
Johanna f.30/3-1853 i Torp, Öggestorp och gift den 8/6-1884 med Johannes August Johansson f.29/3-1855 i Gränna, makarna har 5 barn.
Dotter: Helena f.19/4-1821 i Älgaryd, Malmbäck       avled 26/4-1903 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum
Helena gift den 27/2-1848 i Malmbäck med Johannes Petersson f.4/12-1822 i Prästgården, Malmbäck ooch död 5/10-1904 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum
Makarnas barn äro, Maria Catharina f.28/8-1848 i Estenstorp, Malmbäck och död 10/8-1899 i Östra Kvarteret Nö.33, Jönköpings Kristina, Hulda Sofia f.12/9-1858 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck och död 28/3-1859 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck, Amanda Christina f.14/2-1860 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck och död 7/1-1912 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum, Hulda Sofia f.26/10-1864 i Slätteryd Norrgård, Malmbäck och död 2/10-1899 i Sävedal, Forserums Norrgård, Forserum (skild den 30/11-1892).

Familjen kom från Lidhult, Holma, Malmbäck och flyttade till Spinkabo, Malmbäck
Maria (Maja) Jonasdotter, var änka efter Jonas Andersson f.23/4-1787 i Södragärde, Klappa, Malmbäck och död 4/5-1823 i Pustanäs, Malmbäck
Backstuga Fällan (Patrons), kallas från år 1810 för Fällan.

Boende 1837 - 1843

Anders Jacobsson f.15/12-1811 i Hästeryd, Malmbäck       avled 15/10-1854 i torp Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta
Hustru: Maja Catharina Nilsdotter-Rom f.25/9-1811 i Soldattorp Nö.32, Rommenås, Malmbäck       avled 6/12-1880 i torp Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta
Dotter: Johanna f.23/5-1834 i Hästeryd, Malmbäck       avled 25/5-1896 i Fölhult, Malmbäck
Son: Nils Johan f.9/9-1837 i Rommenås, Malmbäck       avled 15/2-1920 i Hylletofta
Son: Gabriel f.21/9-1839 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 22/9-1839 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck, efter 14 timmar ofullkomligt bildad
Son: August f.20/8-1840 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 13/1-1850 i torp Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta
Dotter: Lena Stina f.15/11-1843 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 5/1-1850 i torp Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta

Familjen kom från Rommenås och flyttade år 1843 till torp Gölstorp, Lilla Åkerhult, Hylletofta, men i Hylletofta är noterat vid inflyttning, protest anm. emot dess inflyttning, betyget saknar fragdebevis.

Boende 1844 - 1848

Torpare: Carl Johan Gabrielsson f.25/7-1816 i Näsby       avled 23/2-1883 i Eckerda Håkansgård, Vetlanda
Hustru: Maja Lena Håkansdotter f.18/10-1808 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 15/2-1879 i Eckerda Håkansgård, Vetlanda
Dotter till corporal Håkan Sten och hans hustru Lena Carlsdotter f.19/12-1765 i Rogberga

Fattiggossen: Johan Adolf Kjellberg f.29/9-1840 i Stockholm       avled 15/10-1865 i Aspelund, Rösatorp, Vetlanda av Koppor
Emottagen 8/7-1844. Johan Adolf Kjellberg flyttar 1860 från hemmet i Aspelund, Rösatorp, Skede till Jönköping, återvänder den 29/9-1863 från Ofvanåker, Gävleborgs län till hemmet i Aspelund, Rösatorp, Skede, där han avlider den 15/10-1865.

Familjen flyttade den 9 maj 1848 till torp Källehult under Rösa Lillegård, Skede, flyttar 1851 till torp Aspelund, Rösatorp, Skede.
Carl Johan Gabrielsson gift 2 den 4/12-1879 med Anna Maria Johansdotter f.17/5-1847 i Fröderyd, makarna får barnen Carl Gustaf Adolf f.30/7-1880 i Vetlanda och död 5/3-1963 i Rösa Norrgård, Skede, och Anna Ottilia Lovisa f.18/2-1882 i Vetlanda och död 8/3-1896 i Vetlanda

Boende 1849 - 1860

Peter Magnus Jönsson f.30/12-1820 i Stackeryd, Nässjö       avled 3/12-1900 i Hjertaryd, Hylletofta
Son till Jonas Petersson-Runqvist f.3/1-1798 i Stackeryd, Nässjö och hans hustru Catharina Svensdotter f.30/12-1782 i Pershult, Höreda
Peter Magnus, se hfl A1:15 s.79 Nässjö, A1:16 s.93 Nässjö, A1:8 s.188 Norra Solberga, A1:17 s.238 Barkeryd, A1:9 s.140 Järstorp, A1:11 s.269 Malmbäck
Hustru: Maja Lisa Magnusdotter-Åhl f.27/7-1823 i torp Lilla Täppen, Virestorp Norrgård, Vrigstad       avled 28/10-1886 i Hjertaryd, Hylletofta
Dotter till soldaten Magnus Jönsson-Åhl f.29/5-1793 i Ettrarp, Svenarum (död 15/1-1870 i Löfbergshagen, Pustanäs) och hans hustru Lena Catharina Petersdotter f.11/10-1791 i Söndra Norrgård, Hjälmseryd (död 15/1-1870 i Löfbergshagen, Pustanäs)
Vigda den 26/12-1849 i Malmbäck
Son: Johan Ferdinand f.30/9-1850 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 2/11-1900 i Kalfsås, Bringetofta
Gift den 23/6-1889 i Bringetofta med Emma Christina Andersdotter-Gren f.12/5-1855 i Grenadiärtorp Nö.48 Davidstorp, Almesåkra och död 17/9-1936 i Almesåkra.
Son: Claes Magnus f.1/11-1851 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 4/3-1853 i Östanå, Holma, Malmbäck av kikhosta
Dotter: Helena Sofia f.4/7-1853 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 23/11-1929 i Hylletofta
Helena Sofia gift den 5/11-1881 med Karl Edvard Rung f.17/1-1854 i Hylletofta och död 29/5-1914 i Hylletofta, familjen 2/9 mantal hemmansägare i Hjertaryd, Hylletofta
Helena Sofia och Karl Edvards barn äro, Johan Viktor f.25/7-1883 i Hylletofta, Simon Karl Evald f.3/10-1886 i Hylletofta, Helge Enock f.28/12-1891 i Hylletofta
Son: Claes Magnus f.2/12-1855 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 8/11-1933 i Flisby
Claes Magnus gifte sig den 20/4-1884 i Bringetofta med Augusta Fredrika Petersdotter f.11/8-1862 i Gåsegöl, Bringetofta och död 17/8-1937 i Bringetofta
Makarnas barn äro, Anna Charlotta Cecilia f.15/12-1884 i Kalfsås, Bringetofta och död 6/4-1907 i Gåsegöl, Bringetofta, Carl Oskar Severin f.17/12-1886 i Kalfsås, Bringetofta och död 1/11-1953 i Gåsegöl 1:2, Bringetofta (Carl var gift med Elna Otilia Hansén f.17/9-1907 i Norra Sandsjö och död 28/10-1988 på Hagagatan 8, Malmbäck), Beda Sofia Signe f.25/2-1892 i Gåsegöl, Bringetofta och död 28/8-1892 i Gåsegöl, Bringetofta.
Dotter: Maria Charlotta f.5/9-1857 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 24/11-1893 i Hjertaryd, Hylletofta (ogift kvinna)
Dotter: Johanna Mathilda f.15/6-1859 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Johanna Mathilda utvandrar den 22/4-1880 från hemmet i Stensjö säteri, Ladugård, Svenarum till Norra Amerika.

Familjen flyttar 1860 till Långserum Norrgård, Svenarum, som 1/4 mantal arrendator, och 1866 till Stensjö säteri, Svenarum som brukare, och den 23/3-1886 till Hjertaryd, Hylletofta som 2/9 mantal hemmansägare.
Ättlingar bl.a Ahlinder i Malmbäck
Hustru Maja Lisa Magnusdotter-Åhls bror Carl Johan Magnusson-Åhl-Wigell f.16/2-1818 i Lilla Täppen, Virestorp Norrgård, Vrigstad, avled den 23/5-1894 i Lyckås, Nedre Lycke, Malmbäck
En annan broder är soldaten i soldattorp Nö.38 Liden, Klappa, Malmbäck Jöns Wilhelm Magnusson-Björn f.25/1-1827 i Lilla Täppen, Virestorp Norrgård, Vrigstad, som tillsammans med hustru och 3 barn utvandrar den 28/3-1871 från Löfbergshagen, Pustanäs, Malmbäck till Norra Amerika, en dotter hade redan den 19/3-1870 utvandrat från soldattorp Nö.38 Liden till Norra Amerika.

Boende 1860 - 1871

Andreas Svensson-Snajder f.12/6-1814 i backstuga Svallebäcken, Östra Hult, Almesåkra       avled 12/3-1875 i Lidhult (även kallat Tullen), Holma, Malmbäck
Son till Sven Gabrielsson f.12/3-1777 i Falla Västergård, Ödestugu och hans hustru Heddevig Catharina (Hedda Stina) Jonasdotter f.19/2-1788 i Västra Skaftarp, Bringetofta
Hustru 2: Ingela Jönsdotter f.2/1-1814 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 28/5-1902 i Fattighuset, Malmbäck genom Drunkning av våda
Dotter till Jöns Hindricksson f.19/3-1781 i Id, Hylletofta och hans hustru Annika (Anna) Pehrsdotter f.19/9-1774 på Stommen, Nässjö Vigda den 17/11-1855 i Malmbäck
Son i 1:a äkt.: August f.26/2-1842 i Kådebo, Holma, Malmbäck
August Andersson-Snajder gifte sig den 3/3-1870 i Malmbäck med Johanna Andersdotter f.1/10-1832 i Svenstorp, Barkeryd Makarna får 2 barn i Malmbäck, Anna Maria Augustdotter f.19/11-1871 i Älgaryd, Malmbäck och död 1/7-1960 i Hutto, Texas, USA, och Claes Alfred f.21/4-1878 i Älgaryd, Malmbäck.
Hustrun, gifta kvinnan Johanna Andersdotter, tillsammans med sonen Johannes Gustaf Wilhelm (från tidigare äkt.), och dottern Anna Maria och sonen Claes Alfred från senare äktenskap, utvandrar den 27/4-1886 från Norra Stolpen, Älgaryd, Malmbäck till N. Amerika.
Johannas make 2, August Andersson-Snajder utvandrar den 17/8-1889 från Röd, Malmbäck till N. Amerika.
Dotter i 1:a äkt.: Helena Sofia f.23/1-1844 i Kådebo, Holma, Malmbäck       avled 14/6-1905 i Korpebo, Malmbäck
Helena gifte sig den 12/10-1869 i Malmbäck med Anders Magnus EKson-Löf f.30/7-1846 i Rödja soldattorp, Barkeryd. "Mer om denna familj, se soldattorp Nö,42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck".
Son i 1:a äkt.: Pehr Johan f.30/11-1846 i Kådebo, Holma, Malmbäck       avled 21/9-1857 i Kådebo, Holma, Malmbäck av rödsot
Son i 1:a äkt.: Johannes Edvard f.13/1-1849 i Kådebo, Holma, Malmbäck
Johannes Edvard gifte sig den 8/4-1882 med Christina Laurin f.2/1-1855 i Rönjane Kronogård, Lekeryd. Familjen var först 1/9 mtl brukare i Vireda Eriksgård, Lekeryd och från 1885 arrendator i Ebbarp Norrgård, Lekeryd
Makarna fick barnen: Carl Oskar f.12/2-1883 i Vireda Eriksgård, Lekeryd och död 6/11-1960 i Vävle, Jäder, Södermanland
Ester Vega Cecilia f.24/5-1885 i Vireda Eriksgård, Lekeryd
Beda Theresia Maria f.25/3-1888 i Ebbarp Norrgård, Lekeryd och död 12/9-1972 i Södra Hiarum, Malmbäck, Beda gifte sig den 18/3-1923 med sin kusin Oskar Erik Eugén Löf f.6/12-1888 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck och död 24/12-1981 på Fabriksgatan 6, Malmbäck, Beda och Oskar fick en dotter Maria Birgitta Löf f.30/9-1924 i Södra Hiarum, Malmbäck och död ogift den 22/10-1999 på Fabriksgatan 6, Malmbäck.
Ebba Christina Victoria f.27/2-1891 i Ebbarp Norrgård, Lekeryd och död 18/3-1962 i Vävle, Jäder, Södermanland (ogift kvinna)
Gustaf Edvard Linus f.15/7-1894 i Ebbarp Norrgård, Lekeryd och död 8/5-1977 i Vävle, Jäder, Södermanland

Dotter i 1:a äkt.: Lovisa Maria f.16/9-1851 i Kådebo, Holma, Malmbäck       avled 6/10-1912 i Ebbarp Norrgård, Lekeryd av lungsot. Ogift kvinna.

Andreas Snajders 1:a hustru var, (Vigda den 30/12-1840 i Malmbäck) Anna Stina Nilsdotter f.13/3-1815 i Brunseryd, Malmbäck och död den 27/2-1854 i Kådebo, Holma, Malmbäck av barnsbörd
Familjen flyttade till Lidhult, Holma, Malmbäck

Boende 1871 - 1875

Torpare: Carl August Israelsson f.20/3-1846 i Rönnhult, Malmbäck       avled 10/4-1930 i Rosenlund 2, Hudaryd, Malmbäck av ålderdomsaftyning
Son till Israel Andersson f.26/1-1815 i Rönnhult, Malmbäck och hans hustru Stina Jacobsdotter f.15/8-1815 i Hästeryd, Malmbäck

Hustru: Helena Andersdotter f.10/3-1842 i Bröten, Nordanskog, Hylletofta       avled 20/7-1916 i Rosenlund, Hudaryd, Malmbäck av slag (hjärnblödning)
Dotter till torparen Anders Svensson f.8/2-1801 i Röshult, Hylletofta och hans hustru Catharina Arvidsdotter f.19/3-1805 i Axlarp Qvarn, Forserum
Helenas farmor är född 25/3-1774 i Grishult, Malmbäck.
Son: Gustaf Henning f.26/3-1870 i Åsen, Malmbäck
Gustaf Henning Carlsson flyttar 1887 från hemmet i torp Möreberg, Packebo, Malmbäck till Norra Mörekull, Malmbäck som dräng, varifrån han den 14/11-1888 utvandrar till Norra Amerika.
Dotter: Anna Emilia f.16/11-1872 i Östanå (Måsen), Holma, Malmbäck       avled 8/4-1873 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck av scharlakansfeber

Familjen flyttade till Möreberg, Packebo, Malmbäck, där makarna får många barn.

Boende 1876 - 1881

Torpare: Jonas Magnus Pehrsson f.2/6-1849 i Karlsbygget, Falla, Malmbäck
Hustru: Inga Maria Nilsdotter f.19/10-1852 i Lökanäs, Svenarum
Vigda den 31/12-1874
Dotter: Klara Alfrida f.21/3-1875 i Sjöaryd, Malmbäck
Klara Alfrida Jonasdotter, är år 1900 piga hos änkefru Charlotta Henrietta Gabriella Mortana Hyltén Cavallius i Kyrkokvarteret, Jönköpings Kristina församling.
Son: Karl August f.5/1-1877 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck
Arbetskarl Karl August Jonasson med hustru Augusta Alfrida Lord f.1879 i Vrigstad, och deras son Karl Oskar Hjalmar, är år 1900 boende i backstuga Björkholmen i Vrigstad församling.
Son: Johan Erland f.3/3-1879 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck

Familjen inflyttar den 15/6-1876 till Östanå, och flyttar den 25/2-1881 till Vrigstad, och är år 1900 boende i torp Borstabygget, Vrigstad.
Makarna får ytterliggare 6 barn, födda i Vrigstad.


Boende 1881 - 1881

Carl Wilhelm Jonasson f.30/1-1855 i torp Halla, Pustanäs       avled 28/1-1938 i Forserum
Son till Jonas Magnus Johannesson f.1/9-1813 i Brunseryd, Malmbäck och hans hustru Stina Johannesdotter f.15/3-1822 i Snuggarp, Forserum
Hustru: Inga Maria Karlsdotter f.28/2-1843 i Ekesås, Svenarum       avled 1/10-1919 i Gunnestorp, Forserum
Dotter till Carl Magnus Magnusson f.3/11-1803 i Västanå, Malmbäck och hans hustru Stina Catharina Carlsdotter f.10/9-1812 i Stora Ekesås, Svenarum
Hustruns dotter: Amanda Emelia Malmberg f.29/8-1871 i Ormestorp, Malmbäck
Amanda Emilia Malmberg gifte sig den 18/9-1897 i Jönköpings Kristina med Gustaf Andersson-Löfdahl f.2/2-1861 i Barnarp
Makarnas barn äro, Thora Augusta Emilia f.5/8-1898 i Norra Kvarteret Nö.41, Jönköpings Sofia och död 29/10-1993 på Klostergatan 69, Jönköpings Sofia, Nils Erik Torsten f.4/1-1900 i Norra Kvarteret Nö.47, Jönköpings Sofia och död 7/12-1978 på Studiegatan 1 B, Jönköpings Sofia, Arvid Wilhelm Helge f.3/3-1902 i Norra Kvarteret Nö.226, Jönköpings Sofia och död 15/8-1988 på Munkplan 8 A, Jönköpings Sofia, Carl Anders Elof f.1/7-1903 i Norra Kvarteret Nö.226, Jönköpings Sofia

Hustruns son: Carl f.22/2-1874 i Ormestorp, Malmbäck
Hemmasonen Carl Malmberg från torpet Marieberg under Kåveryd, Öggestorp, utvandrar den 8/4-1892 till Norra Amerika.
Son: Herman Amandus f.14/10-1880 i Ormestorp, Malmbäck       avled 11/6-1958 på Erik Dahlbergsgatan 8 B, Huskvarna
Herman Amandus Carlsson-Roos gifte sig den 21/2-1903 i Öggestorp med Hulda Emilia Johannesdotter f.2/2-1879 i Esbjörnabo, Öggestorp

Familjen är endast boende på torpet Östanå några månader i slutet av år 1881.


Boende 1881 - 1882

Claes August Svensson f.15/2-1859 i Tegelbruket, Kalfsås, Bringetofta       avled 12/12-1945 i Kyrkolund, Prästgården, Malmbäck
Son till Tegelslagare Sven Johan Svensson f.12/4-1831 i Talleholm, Stora Brantås, Nävelsjö och hans hustru Anna Lena Petersdotter f.8/12-1834 i Södra Graf, Malmbäck
Hustru: Christina Andersdotter f.11/3-1854 i Andersbygget, Starkeryd, Hagshult       avled 20/8-1950 i Bergsätra, Prästgården, Malmbäck
Dotter till Anders Assarsson f.29/8-1820 i Källeryd, Sjöaryd, Tofteryd och hans hustru Cajsa Abrahamsdotter f.8/1-1830 i Värnamo
Vigda 20/11-1881 i Malmbäck

Makarna inflyttar 1881 som boende hos Christinas broder Peter Johan, som är torpare på Östanå, och flyttar 1882 till Lundholmen, Holma, Malmbäck

Boende 1881 - 1883

Torpare: Peter Johan Andersson f.18/7-1857 i Andersbygget, Starkeryd, Hagshult

Peter Johan Andersson är syster till Christina Andersdotter f.11/3-1854 i Andersbygget, Starkeryd, Hagshult (se familjen över och under). Han flyttar till Hakarp

Boende 1887 - 1890

Claes August Svensson f.15/2-1859 i Tegelbruket, Kalfsås, Bringetofta       avled 12/12-1945 i Kyrkolund, Prästgården, Malmbäck
Son till Tegelslagare Sven Johan Svensson f.12/4-1831 i Talleholm, Stora Brantås, Nävelsjö och hans hustru Anna Lena Petersdotter f.8/12-1834 i Södra Graf, Malmbäck
Hustru: Christina Andersdotter f.11/3-1854 i Andersbygget, Starkeryd, Hagshult       avled 20/8-1950 i Bergsätra, Prästgården, Malmbäck
Dotter till Anders Assarsson f.29/8-1820 i Källeryd, Sjöaryd, Tofteryd och hans hustru Cajsa Abrahamsdotter f.8/1-1830 i Värnamo
Vigda 20/11-1881 i Malmbäck
Dotter: Alma Ellen Emelia f.24/12-1884 i Bobinen, Forserum       avled 22/11-1911 i Ådala, Klockaregården, Malmbäck
Gift den 12/12-1908 i Malmbäck med trädgårdsarbetaren David Rickard Andersson f.30/12-1875 i Broholm, Björstorp, Sandhem

Dotter: Signe Elvira Christina f.2/8-1887 i Östanå (Måsen), Holma, Malmbäck

De hade från Lundholmen, Holma, Malmbäck flyttat till Bobinen, Forserum, därifrån till Sandseryd och 1887 tillbaka hit. 1890 flyttade de till Barnarp
Ättlingar är bl.a. Hylander i Malmbäck

Boende 1898 - 1911

Torpare: Carl Henning Johannesson f.5/12-1862 i Virestorp Norrgård, Vrigstad       avled 28/5-1954 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Son till 1/8 mtl hemmansägaren i Virestorp Norrgård, Vrigstad Johannes Petersson f.10/10-1806 i Vrigstad och hans hustru Charlotta Johannesdotter-Roos f.25/9-1826 i Svenarum
Hustru: Mathilda Josefina Andersdotter f.27/8-1866 i Ljunga Södergård, Norra Ljunga       avled 29/3-1953 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Dotter till 3/6 mtl hemmansägaren i Ljunga Södergård, Norra Ljunga Anders Magnus Edvard August Johansson f.24/12-1837 i Hjärtlanda och hans hustru Anna Svensdotter f.18/12-1834 i Fröderyd
Vigda den 22/4-1887 i Vrigstad
Son: Karl Bernhard Emanuel f.11/3-1888 i Virestorp Norrgård, Vrigstad
Ogifte mannen Karl Bernhard Emanuel Karlsson utvandrar den 27/7-1907 från torp Östanå, Holma, Malmbäck till Norra Amerika.
Son: John Edmund André f.21/9-1889 i Virestorp Norrgård, Vrigstad       avled 19/11-1975 i Komstad Backegård, Sävsjö
Gift den 31/12-1932 med Brita Evelina Ingeborg f.12/2-1911 i Virestorp Norrgård, Vrigstad och död 16/11-1998 i Komstad Backegård, Sävsjö
Son: Josef Rudolf Gunnar f.3/9-1891 i Holma, Malmbäck       avled 22/2-1960 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Ogift man.
Dotter: Anna Gunhild Linnéa f.22/8-1893 i Holma, Malmbäck       avled 13/12-1984 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Ogift kvinna.
Son: Georg Enok Natanael f.20/4-1895 i Holma, Malmbäck
Dotter: Ida Georgina Charlotta f.1/9-1898 i Holma, Malmbäck       avled 28/1-1938 i Gransefall, Järsnäs
Gift med Klas Ivar Karlsson f.7/7-1891 i Nybrohult Södergård, Järsnäs och död 10/10-1965 i Gransefall 1:4, Järsnäs
Makarnas barn äro, Karl Ivar Emanuel f.23/12-1926 i Järsnäs och död 21/11-2003 på Parkvägen 2, Lekeryd (ogift man), John Gustaf Sigfrid André f.4/5-1931 i Järsnäs (ogift man), Ida Ruth Annie Viola f.23/1-1938 i Järsnäs (gift Engdahl).
Son: Knut Arthur Benjamin f.26/10-1900 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 29/3-1968 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Ogift man.
Son: Karl Gustaf Ragnar f.25/9-1902 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck
Dotter: Ruth Sigrid Viola f.6/6-1905 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 19/2-1993 på Svedjevägen 7, Kolsva, Västmanland
Ruth gift den 17/12-1938 med Jansson
Son: Sigfrid Alvar Theofil f.20/9-1906 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 8/2-1992 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck
Sigfrid Ekholm var ett antal år i Amerika, men återvände hem till Malmbäck. Ogift man.
Son: Josua Elving f.23/7-1909 i torp Östanå (även kallat Måsen), Holma, Malmbäck       avled 6/3-1974 i Barkansjö, Almesåkra

Familjen inflyttade den 24/10-1898 från gården Holma, Malmbäck, där man varit brukare. Flyttar 1911 till Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck