GPS-kordinater: Skolhus    57º 37.373 N, 014º 30.897 Ö

Skolhus

Hiarums skola uppfördes, tillsammans med tre andra i socknen, år 1865. Den användes fram till hösten 1927 då den nya togs i bruk