GPS-kordinater: Sjöbo    57º 34.316 N, 014º 23.760 Ö

Sjöbo

Boende 1778 - 1868

Jöns Eliasson f.16/12-1742 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck       avled 19/9-1801 i Granen, Västanå, Malmbäck
Son till Elias Gudmundsson f.29/3-1713 i Fagerhult, Malmbäck och hans hustru Elin Nilsdotter f.23/3-1716 i Söräng, Malmbäck

Hustru: Catrina Bengtsdotter f.1734       avled 6/1-1791 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Vigda 28/11-1773 i Malmbäck, båda från Fallnafors Norrgård.

Son: Peter f.8/8-1774 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck       avled 28/1-1843 i torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Son: Sven 9/7-1776 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck

Familjen kom hit omkring 1778 från Fallnafors Norrgård, Malmbäck och flyttar omkring 1800 då sonen Peter övertar torpet.

Peter Jönsson f.8/8-1774 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck       avled 28/1-1843 i torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck
Hustru: Lena Johansdotter f.1772
Vigda 1/12-1799 i Malmbäck, Peter då från Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck, Lena piga i Prästgården, Malmbäck

Makarna flyttar till Fagerberg, Malmbäck

Under denna tid har funnits en backstuga under Gummestorp - kanske vid Sjöbo

Piga: Lena Gudmundsdotter f.1747

Njuter fattigmedel. Flyttar före 1820 till Fattigstugan där hon avlider 27/10-1821 av ålders bräcklighet.
Backstugan omnämnes inte i fortsättningen.

Torpare: Sven Jacobsson f.4/8-1758 i Gummestorp, Malmbäck       avled 30/11-1837 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck av bröstquaf, (kl 1/2 1 på natten)
Son till Jacob Gabrielsson f.18/9-1712 i Gummestorp, Malmbäck och hans hustru Maria Svensdotter f.18/11-1714 i Fällsbo, Malmbäck
Hustru: Stina Jönsdotter f.24/3-1769       avled 14/9-1808 av rödsot
Dotter till Jöns Assarsson f.1738 och hans hustru Helena Andersdotter f.1748
Vigda 13/5-1788 i Malmbäck
Son: Jacob f.6/5-1790 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 24/2-1837 i Fällsbo, Malmbäck
Följer skräddaren.
Son: Jöns f.16/12-1793 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 4/9-1808 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck av rödsot
Son: Anders f.3/11-1796 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 15/3-1873 i backstugan Lilla Horsarp, Åsthult, Byarum
Flyttar till Byarum 1823.
Dotter: Maja Stina f.25/7-1799 i Fallnafors Södergård, Malmbäck       avled 12/9-1866 i Nytorp, Söräng, Malmbäck
Dotter: Lena f.24/1-1804 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck       avled 4/2-1806 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck av mag och bröstsjuka.
Dotter: Maria (Britta) f.24/1-1804 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck      avled 7/12-1805 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck av huvud och bröstsjuka.
Son: Sven f.22/1-1807 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck       avled 27/8-1808 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck av rödsot.
Hustru 2: Ingierd Håkansdotter f.1/6-1762       avled 21/11-1830 i Sjöbo, Gummestorp, Malmbäck av lunginflammation.
Vigda 28/1-1810 i Malmbäck

Familjen kom hit 1801 från Fallnafors Södergård, Malmbäck

1833 - 1839 brukas torpet av Sven Jacobssons dotter och måg.


Torpare: Per Johan Jonasson f.1806 i Ödestugu
Kom hit 1833 från Djorarp.
Hustru: Maja Stina Svensdotter f.25/7-1799
Vigda 16/11-1833.

Flyttar 1839 till Brandstorp under Gummestorp.

Sjukdom och död drabbade hårt familjen Sven Jacobsson på torpet Sjöbo. Att även fattigdom ocn nöd var deras lott vittnar raderna om i Malmbäcks vigselbok: 1810 den 28 januari vigdes änkemannen och torparen Sven Jacobsson i Torpet Siöbo med änkan Ingrid Håkansdotter dersammanstädes. Enl. änkemannen skall intet funnits i huset som icke åtgått till barnens räddning ehuru allt otillräckeligt. Barnens förmyndare Peter Jonasson i Ulfvahult gav skrifteligt tillstånd af den 27 december 1809 för änkemannen att träda i nytt gifte. Änkans 2-ne myndige söner Johannes Magnusson och Sven Magnusson gåfvo skrifteligt betyg af den 2:e januari 1810 att laga avittring till dem var redan gjord i anseende till deras fädenes arf. I morgongåva utlofvades 16 Rd 32 sk Riksgäld.


1839 - 1861 var Sjöbo obebott och jorden brukades till gården.

1861 hitflyttade från gården, undantagsmannen och änklingen, f d nämndeman Johannes Johannesson-Malmqvist f.17/5-1797 son till Johannes Jacobsson och Stina Svensdotter i Gummestorp, Malmbäck. Änkling 7/8-1862. (hustru Maja Svensdotter död av värk). Johannes avlider 17/1-1867 av magsjukdom.


Pehr Johan Jonasson-Ståhl f.14/2-1825 i Dragontorpet, Stockaryd Norrgård, Stockaryd       avled 23/3-1911 i Klastorp, Forserum av ålderdom
Hustru 4: Gretha Lisa Hansdotter f.13/1-1824 i Walbäcken, Bjärkaryd, Hylletofta       avled 23/2-1909 i Klastorp, Forserum av ålderdom
Vigda 18/6-1864
Mannens son i 1:a äkt.: Anders Johan f.6/11-1851 i Gränsen, Rommenås, Malmbäck
Mannens son i 1:a äkt.: Claes August f.23/12-1856 i Österskog, Rommenås, Malmbäck
Mannens son i 3:e äkt.: Johannes Malkolm f.24/7-1860 i Österskog, Rommenås, Malmbäck
Johannes Malkolm Petersson gift 19/7-1884 i Barnarp med Sara Christina Abrahamsdotter f.20/9-1859 i Rogberga
Deras barn äro: Elin Maria f.19/11.1884 och död 12/9-1973 på Lovisagatan 10, Jönköpings Sofia (ogift kvinna), Hanna Gerda Carolina f.14/4-1887,
Ebba Anna Christina f.19/5-1891 och död 4/4-1963 på Turinge ålderdomshem, Stockholm, samtliga födda i Bobinen, Forserum
Mannens dotter i 3:e äkt.: Johanna Sofia f.30/4-1862 i Rommenås, Malmbäck       avled 14/7-1947 i Brooking, South Dakota
Hustru Johanna Petersdotter med sonen Axel Ragnar Svensson-Osbeck f.29/5-1887 i Jönköping,utvandrar den 20/7-1889 från Västra Karlslund 1, Jönköpings Sofia till Nord Amerika.
Maken Sven Osbeck utvandrade den 19/1-1888 från Västra Karlslund 1, Jönköpings Sofia till Nord Amerika
Son: Carl Fredrik f.14/9-1865 i Österskog, Rommenås, Malmbäck
Son: Gustaf Henning f.18/8-1869 i Österskog, Rommenås, Malmbäck
Gustaf Henning Pehrsson-Ståhl gifter sig med Anna Andersdotter f.9/3-1875 på Hultet, Rommenås, Malmbäck
Deras barn äro: Karl Gustaf Elon f.9/10-1897 i Huskvarna, Ernst Henning Napoleon f.19/11-1899 i Huskvarna,Knut Olof (Olle) Emanuel f.22/2-1902 i Huskvarna, Axel Martin Valdemar f.11/5-1907 i Huskvarna, Karin Anna Elisabeth f.2/8-1909 i Källängen 38, Tormensås, Rogberga, Gulli Maria Ingegärd f.14/4-1912 i Källängen 38, Tormensås, Rogberga, Sten Axel Georg f.11/8-1917 i Källängen 38, Tormensås, Rogberga.
I Malmbäck Årskrönika 2005, sidan 118, finns foto på Gulli Ståhl i Huskvarna, Karin Ståhl i Huskvarna, Olle Ståhl i Huskvarna, och Martin Ståhl i Huskvarna

Familjen kom 1865 från torpet Österskog under Rommenås, Malmbäck flyttar 17/11-1868 till backstuga Fridhem, Rommenås, Malmbäck

Stugan flyttad till Rosenlund under Götestorp, Malmbäck (Hytten)