GPS-kordinater: Backstuga Bygget eller Nybygget    57º 34.716 N, 014º 23.994 Ö

Backstuga Bygget eller Nybygget

Boende 1825 - 1910

Inhyses Jungfru: Christina Hjertberg f.1772 i Vallsjö       avled 16/3-1844 i Fattighuset, Malmbäck

Hitflyttad 1825 från Listerby. Flyttar åter till Blekinge men återkom till Korpebo och flyttar 1838 till Fattighuset där hon avlider den 16/3-1844 av åldersbräcklighet.

Vid hennes inflyttning ansvarar svågern Peter Lindahl i Korpebo att hon ej varder församlingen till tyngd.


Pehr Johan Petersson-Munther f.9/11-1808 i soldattorp Nö.39, Berghem, Korpebo, Malmbäck       avled 18/11-1870 i backstuga Bygget (Nybygget), Gummestorp, Malmbäck av blodstörtning
Son till Corporal Peter Svensson-Munther f.19/2-1771 i Klippan, Falla, Malmbäck och hans hustru Britta Nilsdotter-Apelroth f.27/11-1766 i Åsen, Köpstad Larsagård, Vrigstad, som senare var boende på Berghem, Korpebo, Malmbäck
Avled 18/11-1870 av blodstörtning, var i flera år plågad av bröstondska.
Hustru: Christina (Stina) Magnusdotter-Storm f.24/11-1801 i Sjöeryd soldattorp, Bringetofta       avled 24/1-1880 i backstuga Bygget (Nybygget), Gummestorp, Malmbäck
Dotter till soldaten Magnus Storm f.1765 (död 30/5-1842 i Östra Rågrena backstuga, Bringetofta) och hans hustru Helena (Lena) Jönsdotter f.19/9-1771 i Id, Hylletofta (död 30/11-1854 i Fattighuset, Bringetofta)
Vigda 6/4-1834 i Bringetofta
Dotter: Lovisa Christina f.30/9-1834 i Stenseryd Norrgård, Forserum       avled 3/7-1912 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck
Flyttar 1851 till Söräng
Lovisa Christina fick en son uä, Johan Emil Friberg f.22/1-1862 i Västraby, Rogberga, och han gifter sig med Maria Johansson f.1859 i Hakarp, och deras barn är Josef Natanael f.1888 i Stockholm, och John Filippus f.1890 i Rosenbusken Nö.2, Adolf Fredrik, Stockholm
Lovisa gifter sig den 31/10-1863 i Bankeryd med orgeltramparen Jonas (Johan) Malcolm Gabrielsson-Lindqvist f.2/12-1830 i Estenstorp, Malmbäck, och makarnas dotter Anna Emilia föds den 2/8-1864 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck, men hon avlider redan den 12/11-1868 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck
Dotter: Johanna f.1/5-1837 i Snusliden, Gummestorp, Malmbäck       avled 9/1-1918 i Arbetarebostäderna 4 A, Jönköpings Sofia
Flyttar 1853 till Forserum
Johanna gifter sig den 16/10-1863 i Bankeryd med Johan August Brandt f.16/11-1834 i Bankeryd och död 20/9-1921 i Arbetarebostäderna 4 A, Jönköpings Sofia
Johanna och Johan August barn äro: Carl Johan f.6/1-1864 i Bankeryd, han utflyttar den 23/8-1882 från hemmet i Jönköpings Sofia till Stockholm
Gustaf Albert f.3/7-1866 i Gustafsberg, Granshult Västergård, Bankeryd. Järnsvarvaren, ogifte mannen Gustaf Albert Brandt utvandrar den 30/8-1887 från hemmet i Arbetarebostärna 4 A, Jönköpings Sofia till Norra Amerika
Henning f.28/12-1869 i Printzeryd, Bankeryd. Hemmasonen, ogifte mannen Henning Brandt utvandrar den 24/1-1891 från hemmet i Arbetarebostärna 4 A, Jönköpings Sofia till Norra Amerika
Son: Claes Johan f.26/2-1840 i Gummestorp backstuga Bygget (Nybygget), Malmbäck
Flyttar 1858 till Gummestorp Claes Johan gifter sig den 18/10-1861 i Rogberga med Justina Johannesdotter f.25/9-1934 i Almen, Angerdshestra, Claes Johan är målare och familjen flyttar på 1880-talet från Jönköping till Göteborg, och år 1900 är makarna Munther boende i 13:de roten Nö.182 A, Göteborgs Gustavi församling
Claes Johan och Justinas barn äro:
Amanda Christina f.30/8-1862 i Skogslund (Applas), Hudaryd, Malmbäck och död 25/11-1869 på Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina
Abel f.2/1-1865 i Östra Qvarteret Nö.26, Jönköpings Kristina och död 1/6-1925 i Göteborgs domkyrkoförsamling, Göteborg. Var gift
Anna f.22/7-1867 i Fredriksborg, Jönköpings Kristina och död 24/11-1868 på Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina
Anton f.30/10-1869 i Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina och död 1/11-1869 på Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina
Anna f.30/10-1869 i Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina och död 3/11-1869 på Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina
Axel f.9/1-1871 i Båtsmansbacken 1, Jönköpings Kristina och död 5/3-1946 i Stg 182 N, Ljungarum
Arvid f.31/5-1874 i Björkelund, Jönköpings Kristina och död 1/6-1874 i Björkelund, Jönköpings Kristina
Albin f.31/5-1874 i Björkelund, Jönköpings Kristina och död 3/6-1874 i Björkelund, Jönköpings Kristina
Amanda f.21/6-1875 i Björkelund, Jönköpings Kristina och död 5/7-1951 på Dotorpsgatan 41, Falköping, Amanda gifte sig den 17/4-1897 med Karl Edvin Eriksson f.19/11-1866 i Starrkärr, Älvsborgs län och död 18/2-1952 på Dotorpsgatan 41, Falköping
Dotter: Anna Lena f.7/7-1843 i Gummestorp backstuga Bygget (Nybygget), Malmbäck       avled 21/5-1929 i Ålderdomshemmet, Barkeryd
Flyttar 1859 till Forserum
Anna Lena Munther gifte sig den 24/12-1864 i Malmbäck med Anders Johan Johannesson f.1/8-1842 i Mållebo Södergård, Barkeryd
Anna Lena och Anders Johans barn äro:
Carl Oskar Andersson-Friman-Fridén f.14/11-1865 i Gransbo, Mållebo Mellangård, Barkeryd och död 9/12-1955 på Lovisagatan 23 A, Jönköpings Sofia, han gifte sig den 27/10-1889 i Barkeryd med Anna Mathilda Johannesdotter f.9/3-1864 i Fryele, makarna har 3 barn
Johan August Andersson f.14/9-1869 i Gransbo, Mållebo Mellangård, Barkeryd. Johan August utvandrar den 31/12-1889 från hemmet i backstuga Brostugan, Långåsa, Barkeryd till Norra Amerika
Gustaf Alfred f.30/5-1872 i Skjötthemmet, Långåsa, Barkeryd. Gustaf Alfred utvandrar den 17/2-1892 från hemmet i backstuga Brostugan, Långåsa, Barkeryd till Norra Amerika
Amanda Christina f.12/12-1874 i Nyboholm, Törsbo, Barkeryd och död 8/4-1930 i Myran 1, Jönköpings Sofia, hon gifte sig den 14/3-1908 i Jönköpings Sofia med Pehr Adolf Andersson f.21/6-1868
Aron Emil f.5/2-1877 i Nyboholm, Törsbo, Barkeryd. Aron Emil utvandrar den 19/11-1900 från hemmet i backstuga Brostugan, Långåsa, Barkeryd till Norra Amerika
Anna Susanna f.7/4-1879 i Nyboholm, Törsbo, Barkeryd och död 6/3-1965 på Queckfeldtsgatan 48, Nässjö, hon gifte sig med Axel Viktor Palmér f.10/8-1875 i Nässjö, makarna fick 8 barn
Helga Maria f.30/10-1882 i Brostugan, Långåsa, Barkeryd. Helga Maria utvandrar den 14/11-1900 från hemmet i backstuga Brostugan, Långåsa, Barkeryd till Norra Amerika

Familjen Munther hitflyttade 1836 från Forserum.


Inhyse: Anders Johan Svensson f.13/12-1818 i Rösum, Malmbäck       avled 17/9-1883 i Johansberg, Runseryd, Forserum
Son till Sven Svensson f.8/3-1762 i Rösum, Malmbäck och hans hustru Britta Jonasdotter f.12/9-1777 i Gullåkra, Ödestugu

Hustru: Anna Stina Abrahamsdotter-Sundling f.10/4-1821 i Åsen, Malmbäck       avled 17/12-1912 i Forserum
Dotter till Abraham Isacsson-Sundling f.10/1-1794 i Rönnhult, Malmbäck och hans hustru Christina (Stina) Nilsdotter f.13/1-1794 i Västanå, Malmbäck
Vigda 7/11-1841 i Malmbäck
Dotter: Britta Christina f.1/8-1842 i Hudaryd, Malmbäck       avled 25/5-1911 i Forserum
(Småskollärarinna), gift den 4/6-1881 med Peter Magnus Johansson-Hultqvist f.9/11-1819 i Östra Torsås, Kronobergs län
Peter och Brittas barn äro: Carl Johan Emanuel f.16/8-1884 i torp Hultet, Thorsjö Södergård, Östra Torsås och död 23/8-1884 i torp Hultet, Thorsjö Södergård, Östra Torsås, Johan August Emanuel f.18/7-1886 i torp Hultet, Thorsjö Södergård, Östra Torsås och död 28/3-1957 i Skogsborg, Forserum, Johan August Emanuel Hultqvist gifte sig den 30/4-1916 med Olga Theresia Hagström f.22/2-1892 i Växjö och död 26/4-1984 på Järdalavägen 110, Linköping, deras barn äro, Anna-Britta Eva Christina f.26/2-1918 i Forserum, Seth Emanuel f.21/6-1921 i Forserum, Inger Nanna Linnéa f.5/4-1932 i Forserum.
Britta Christinas son uä : Johannes Algot Johansson-Rydén f.21/8-1869 i Nybygget Fällan, Rommenås, Malmbäck
Snickaren, ogifte mannen Johannes Algot Johansson-Rydén utvandrar den 1/3-1890 från Strömsfors, Ådala Nö.3, Klockaregården, Malmbäck till Norra Amerika
Dotter: Maria Helena f.14/4-1848 i Hudaryd, Malmbäck
Hemmadottern Maria Helena Andersdotter utvandrar den 20/3-1888 från hemmet i Johansberg Nö.21, Klockaregården, Forserum till Norra Amerika
Son: Karl Johan Algot f.24/11-1858 i Rommenås Norrgård 1:20, Rommenås, Malmbäck      avled 18/1-1931 i Nässjö

Familjen kom hit 1880 från Vedermödan, Korpebo, Malmbäck och flyttar 1881 till Forserum

Carl Wilhelm Jonasson f.30/1-1855 i torp Hallen, Pustanäs, Malmbäck       avled 28/1-1938 i Gunnestorp, Forserum
Son till Jonas Magnus Johannesson f.1/9-1813 i Brunseryd, Malmbäck och hans hustru Stina Johannesdotter f.15/3-1822 i Snuggarp, Forserum
Hustru: Inga Maria Carlsdotter f.28/2-1843 i Stora Ekesås, Svenarum       avled 1/10-1919 i Gunnestorp, Forserum
Dotter till Carl Magnus Magnusson f.3/11-1803 i Västanå, Malmbäck och hans hustru Stina Catharina Carlsdotter f.10/9-1812 i Stora Ekesås, Svenarum
Vigda 31/12-1879 i Malmbäck
Hustruns dotter: Amanda Emilia f.29/8-1871 i Ormestorp, Malmbäck       avled 19/1-1942 på Klostergatan 23, Jönköpings Sofia
Amanda Malmberg gifte sig den 18/9-1897 i Jönköpings Kristina med Gustaf Andersson-Löfdahl f.2/2-1861 i torp Löfåsen, Hyltena, Barnarp
Amanda och Gustafs barn äro: Thora Augusta Emilia f.5/8-1898 i Jönköpings Sofia, Nils Erik Torsten f.4/1-1900 i Jönköpings Sofia, Arvid Wilhelm Helge f.3/3-1902 i Jönköpings Sofia, Carl Anders Elof f.1/7-1903 i Jönköpings Sofia

Hustruns son: Carl f.22/2-1874 i Ormestorp, Malmbäck
Hemmasonen Carl Malmberg från torpet Marieberg under Kåfveryd, Öggestorp utvandrar den 8/4-1892 till Norra Amerika, ensam och ogift
Fader till dotter och son ovan är Sven August Malmberg f.25/4-18422 i Ormestorp, Malmbäck och död 14/11-1875 i Ormestorp, Malmbäck

Son: Herman Amandus f.14/10-1880 i Ormestorp, Malmbäck       avled 11/6-1958 på Erik Dahlbergsgatan 8 B, Huskvarna
Herman Carlsson-Roos gifte sig den 21/2-1903 i Öggestorp med Hulda Emilia Johannesdotter f.2/2-1879 i Esbjörnabo, Öggestorp och död 9/4-1958 på Erik Dahlbergsgatan 8 B, Huskvarna
Herman och Hulda fick barnen: Karin Linnéa Ingeborg f.9/5-1903 i Öggestorp, Karl Ivar Folke f.13/2-1905 i Huskvarna, Ebba Viola Dorothea f.29/3-1907 i Huskvarna, Elsbeth Inez Maria f.3/2-1911 i Huskvarna, Gösta Helmer Lennart f.27/4-1913 i Huskvarna, Gunhild Anna-Lisa f.19/11-1915 i Huskvarna, Gustaf f.14/2-1920 i Huskvarna
Dotter: Olga Maria f.28/9-1882 i backstugan Bygget, Gummestorp, Malmbäck       avled 5/12-1883 i Marieberg, Kåfveryd, Öggestorp

Familjen kom hit 1881 från torpet Östanå under Holma, Malmbäck, flyttar 16/11-1883 till Öggestorp


Spinnrocksmakaren: Carl Johan Petersson f.24/4-1827 i Brunstorp, Hylletofta       avled 17/7-1895 i backstuga Nybygget, Gummestorp, Malmbäck av mångårigt lidande
Son till Peter Hansson f.5/9-1780 i Älskebo, Almesåkra och hans hustru Anna Lena Petersdotter f.13/11-1786 i Harkeryd, Svenarum

Hustru: Anna Greta Israelsdotter f.27/10-1828 i Sandsjö       avled 4/5-1910 i backstuga Nybygget, Gummestorp, Malmbäck av slag
Dotter till corporalen Israel Lo f.16/12-1786 i Skepperstad och hans hustru Gustafva Lagerqvist f.3/9-1792 i Norra Sandsjö
Vigda 15/4-1854 i Hylletofta

Carl Johan Peterssons farfar Hans var född i Åliden, Malmbäck, och hans farmor Britta i Gunnarsryd, Malmbäck
Makarna Petersson inflyttar 1858 från Hylletofta till Löfhult, Klappa, Malmbäck som 1/16 mantal hemmansägare, flyttar 1885 från Löfhult, Klappa till backstuga Nybygget, Gummestorp, Malmbäck
Petersson var värkbruten och avled 17/7-1895 och hustrun bodde kvar i stugan fram till omkring 1910