GPS-kordinater: Bst (Ullabo) Gibbarp    57º 32.161 N, 014º 25.812 Ö

Bst (Ullabo) Gibbarp

Afskedad corporal: Magnus Ull f.5/1-1789 i Sandsjö       avled 15/2-1867
Hustru: Ingeborg Andersdotter f.14/7-1791       avled 5/4-1877
Vigda 1809
Son: Anders Magnus f.1/7-1812
Dotter: Maja Lisa f.27/10-1815
Son: Carl f.10/3-1822
Dotter: Anna Catharina f.4/11-1824
Son: Gustaf f.13/4-1827
Dotter: Inga Lena f.16/7-1830
Son: Claes f.18/12-1833       avled 13/5-1844
Dotter: Johanna Sofia f.19/5-1837

Familjen kom hit 1828 från grenadjärtorpet, Gibbarp.
Ull fick en katekes 1838.
Antecknade som fattighjon

Carl och Gustaf Ull instämda till Vista Härads Rätt för 1-resans stöld. Dömda till 22 dagars fängelse vid vatten och bröd samt uppenbar Kyrkoplikt i Rogberga kyrka.
Gustaf Ull är år 1852 vid Västra Härads Rätt för 3-dje resans stöld dömd att straffas med 22 par spö, uppenbar Kyrkoplikt och 3 års arbete å Kronans fästning.


Inga Lena fick 1839 en ABC-bok
Inga Lenas son: Karl Johan f.28/4-1867       avled 24/11-1868

Från Nässjö-Tidningen 1890

4 nov.
Lifwets pröfningar.
Uti en liten låg koja på hemmanet Gibbarps egor i Malmbäcks socken bo trenne till åren komna och dertill mycket fattiga systrar, hwilka mer än andra menniskor fått lära, att wistelsen här på jorden är en pröfningstid och korsskola. Den yngsta af systrarna, Johanna Sofia Magnusdotter, 53 år gammal, nedlades efter ett nervslag år 1871 på sjuksängen och har allt sedan warit fjettrad wid sängen. Följden af denna swåra sjukdom wardt, att hon blef förlamad i sina ben och har hon under dessa 19 år ständigt warit sängliggande. Wärk och plågor har ock hopkrymt hennes stofthydda, hwarföre man måste behandla henne som ett spädt barn som med flere personers förenade hjelp förflytta henne från sängen. Oaktadt sitt swåra lidande har hon dock sina själskrafter i behåll, och man hör henne aldrig klaga öfwer sitt tunga pund, utan bär hon sitt kors med tålamod och längtar blott efter att Förlossaren skall frigöra henne.
En något äldre syster, Inga Helena, som räknar 60 wintrar, är äwen sedan 8 år tillbaka sängliggande och kan ej heller utan hjelp lemna sin bädd.
Under desse 19 år har en äldre syster, Karin 66 år gammal, tjenstgjort som sjuksköterska utan att knota eller klaga öfwer sitt wid många tillfällen swåra kall, samt tröstat och uppmuntrat sina lidande systrar under lifwets mörkaste stunder.


Gustaf Ull f.13/4-1827 i Malmbäck
Hustru: Inga Maja Svensdotter f.25/9-1824 i Malmbäck
Vigda 6/4-1871

Gustaf Ull kom hit 1858 från Malmö Citadell. Hustrun kom hit 1871 från Klinten, Fallnafors Norrgård. Makarna flyttar samma år till Sörskogen, Västgötatorp.