GPS-kordinater: Bst under Gibbarp N, Ö

Bst under Gibbarp

Avskedad Grenadiär: Jonas Ståhl f.21/12-1794 i Fryele       avled 13/2-1856
Hustru: Lena Petersdotter f.1792       avled 2/10-1870

Makarna kom hit 1853 från torpet Nybygget, Viresjö.

Denna stuga låg troligen i närheten av Gibbarps Ryttaretorp.
Då inga rester kan finnas uppsättes ingen skylt.