GPS-kordinater: Rosenlund    57º 33.323 N, 014º 24.996 Ö

Backstuga Rosenlund, Hytten, Ängen

Boende 1872 - omkr 1930

Claes Fredrik Lönqvist f.27/3-1837 i Bringetofta
Hustru: Anna Lovisa Nilsdotter f.15/10-1846 i Byarum
Vigda 1867
Dotter: Amanda Josefina f.18/11-1867 i Nässjö
Flyttar till Barkeryd 5/11-1885
Son: Frans Vilhelm f.12/9-1879 i Nässjö
Flyttar till Nässjö 24/12-1892
Dotter: Ida Albertina f.24/5-1873       avled 21/9-1873 aldrig varit frisk
Son: August Henning f.20/9-1874       avled 21/9-1874 av slag
Son: Johan Gottfrid f.20/9-1874       avled 28/9-1874 av slag
Dotter: Ida Josefina f.14/2-1876
Flyttar till Nässjö 14/12-1892
Son: Karl Oskar f.23/11-1878
Flyttar till N Sandsjö 31/10-1896
Son: Johan Gottfrid f.4/8-1881
Arbetsbetyg till Hälsingborg 14/3-1893
Dotter: Hanna Emelia f.24/5-1884
Flyttar till Motala 11/11-1903
Son: Enok Tidio f.10/2-1887
Arbetsbetyg till Borås 14/3-1908, 14/11-1909
Dotter: Elin Ottilia f.27/12-1890
Flyttar till Barkeryd 30/11-1907

Stugan hitflyttad 1872 från torpet Sjöbo i Gummestorp. Efter Klas Fredrik Lönqvist avlidit 29/4-1891 bodde änkan Anna kvar till omkring 1930, avled på Gamlegården, Malmbäck 29/1-1932.

Sonen Johan Gottfrid, garveriarbetare, avled i Halmstad 20/6-1910 av tuberkulos.
Sonen Enok Tidio, vistad på okänd ort, enligt brev hem till modern 1923 och 1924 i Ormshammer i Norge.


Boende 1918 - 1920

Torpare: Sven Johan Svensson f.12/4-1831 i Nävelsjö
Änkling 14/10-1902.

Kom hit 8/6-1918 från Svenarum, flyttar åter till Svenarum 12/12-1920. Sven Johan med familj tidigare bott på backstugan Enekullen under Falla.

Kontrakt:

Wi undertecknade upplåter en torpplan på vårt egande 1/8 mantal Gölstorp i Malmbäcks socken till Claes Fridrik Lönqvist och hustrun Anna Lovisa Nilsdotter i Bäckafall i Nässjö socken på båda dess lifstid emot följande vilkor:

1. Alla husen så man som ladugård skall torparen på egen bekostnad uppföra sådanna han sjelf vill begagna. Dock förbehåller egaren att intet virke tages på egorna varken till husens upförande eller till inhägning eller vedbrand. Men inom den inhägnade och källerlagda planen, tar torparen den löfskog som der bifinner sig.

2. All freden kring planen skall egearen vara fri för torparen hålla efter lag, men allt behöfligt nytt virke till egostänga mot Fagerhult och Fallnafors tages på egorna.

3. Torparen skall skatta årligen hvarje 1. augusti arton (18) Riksdaler Riksmynt. Dock förbehåller sig egaren att torparen skall utgöra sex (6) Slå-dagsvärken och lika många till att räfsa om året mot ett överenskommet pris af 75 öre till hopa på mans och qvinns om dagen, då kosten bestås af egaren.

4. Detta kontraktet tager sin början den 1:e augusti 1870 och fortfar på båda dess Lifstid, men sedan faller jorden till gården, och alla husen till de Aflidnas arfvingar.

5. Egaren förbehåller, att han och hans familj skall upföra sig i ett aktningsfull och Christeligt upförande så väl mot sitt husbondefolk som mot våre närboende grannar.

Sålunda öfverenskommet och beslutat uti Gummestorp den 1 August 1870

Jakob Jakobsson Claes Fredrik Lönqvist
Anna Lena Johansdotter                              Anna Lovisa Nilsdotter
ägare af Gölstorp                                         arrendator