I föreningen har vi för avsikt att snarast märka ut alla torp och backstugor med GPS.
Tanken är att vi på hemsidan ska lägga ut en kartbild över Malmbäck socken, med en point för varje torp och backstuga.
Klicka på pointen, och länkas till en sida, som innehåller aktuell bild och information om personer som långt tidigare bott på platsen.
Här ska man även kunna finna platsens kordinater, vilket ger möjlighet att med egen GPS, enkelt finna platsen, där förfäderna en gång levat.
Arbetet påbörjas 2008.
Detta arbete är i det närmaste klart.
Vad som bör göras, är att se över alla skyltar som märker ut platserna där våra förfäder en gång varit bosatta.