GPS-kordinater: Klinten 1    57º 33.138 N, 014º 24.689 Ö

Backstuga Klinten 1

Boende 1826 - 1837

Änkan: Catharina Eliasdotter f.3/6-1759 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck       avled 19/8-1837 i Fallnafors backstuga, Malmbäck av ålderdom.
Dotter till Elias Gudmundsson och Elin Nilsdotter i Fallnafors.
Änka 16/3-1796.

Stenhuggare: Johannes Håkansson f.17/6-1785 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck       avled 20/2-1830 i Fallnafors Norrgård, Malmbäck av förkylning.
Son till Håkan Arvidsson och Cathrina Eliasdotter i Fallnafors.

Änkan: Annika Pehrsdotter f.1768

Boende 1846 - 1857

Änkan: Annika Pehrsdotter f.1768

Tidigare bott i backstugan men under en tid varit skriven som inhyses i Fallnafors Norrgård.

Boende 1857 - 1867

Anders Svensson f.3/1-1794 i N Sandsjö       avled 18/7-1878 i Botarp, Malmbäck
Hustru: Maria Nilsdotter f.8/3-1791 i Västanå, Malmbäck        avled 1/8-1884 i Botarp, Malmbäck
Dotter till Nils Svensson och Lena Svensdotter i Västanå.
Vigda 31/10-1818 i Malmbäck.

Makarna bosatta som nygifta i Ekesjö, Almesåkra, 1830 till Grishult. Kom hit 1857 från Ängen under Fölhult. Flyttar 1867 till Botarp.

Boende 1865 - 1893

Skomakare: Anders Johannesson-Nyström f.17/-1826 i Fageräng, Lekeryd       avled 7/12-1905 i Fattighuset, Malmbäck
Son till Johannes Jonasson och Lena Andersdotter i Fageräng, Lekeryd.
Hustru: Lena Maja Johannesdotter f.25/12-1819 i Jernbo, Malmbäck       avled 24/9-1890 i Klinten 1, Fallnafors Norrgård, Malmbäck
Vigda 19/10-1855 i Lekeryd.
Dotter: Hilda Christina f.22/4-1857 i Björkelund, Hakarp
Flyttar till Jönköping 1875.
Son: Frans Oskar f.3/12-1861 i Rommelsjö Västergård, Öggestorp
Flyttar till Eksjö 1885.
Son: Ernst f.10/12-1865 i backstugan Klinten, Fallnafors Norrgård, Malmbäck       avled 22/5-1869 i backstugan Klinten, Fallnafors Norrgård, Malmbäck av scharlakansfeber.

Familjen kom hit 7/7-1865 från Rogberga. Dottern Hilda Christina återkommer från Jönköping 1882. Hennes son Karl Ernst föddes 16/8-1882 i Malmäbck. Mor och son flyttar till Jönköping Ö 22/10-1887. Efter hustru Lena Majas borgång 24/9-1890 ingen dödsorsak angiven flyttar Anders Nyström 1893 till Kyrkolund, Malmbäck.

Boende 1868 - 1877

Dräng: Carl Johan Danielsson f.21/1-1858 vid socknens slut, Malmbäck
Son till pigan Maja Lena Jonasdotter vid socknens slut.

Senare styvson till koppareslagare Daniel Svensson på Berget under Rösum. Kom hit 1868. Flyttar 13/11-1877 till Ödestugu. Senare skomakare och torpare på Carlsborg under Sjöberg, Öggestorp. Gift 1888 med Anna Christina Claesdotter från Digölshagen under Falla, Malmbäck.

Vid entrepenadauktion i Malmbäcks sockenstuga den 22 juni 1868.
Gossen Carl Johan Svensson skall hafva af den blivande Entrepenören, under året 2 Lintyg samt Råck, Böxer och väst samt mössa af mörkblått vadmall, 1 par strumper samt 1 par stöflar. Vid upprop stannade Anders Nyström på Klinten för läg
sta anbudet 40 Rd Rmt.

Vid auktionen 19 juni 1869 skall Carl Johan utöver Råck, böxer och väst erhålla en passande mössa, ett par nya Stöflar, 1 par vantar och halsdukstyg och vid upprop stannade Anders Nyström på Klinten för lägsta anbudet 28 Rd Rmt.

Den 20 juni 1870 beslutades att till Carl Johan Svensson skall lämnas lika persedlar som förra året, dessutom skall han hållas i skolan för läsövning. Anders Nyström på Klinten lämnade lägsta anbudet 20 Rd Rmt.

Vid entrepenadauktionen den 19 juni 1871 kom gossen Carl Johan Svensson till skomakare Lorents Carlsson i Malmbäck för 18 Rd Rmt.
.
Entreprenad Auktion i Sockenstugan den 19 juni 1872.
Carl Johan Svensson som under året skall läsa sig fram, så bör han hållas i skola en termin så tidigt att han medhinner detsamma, och dessutom frihet till läsöfning, och skall han äfven ledes lemnas en lämplig Läseklädning förutom nödvändiga vardagskläder, och i öfrigt fostras i Andra Chresteliga dygder. Lägsta anbudet Anders Nyström på Klinten 9 Rd Rmt.