GPS-kordinater: Brunalyckan    57º 32.632 N, 014º 23.840 Ö

Backstuga Brunalyckan

Boende 1770 - 1807

Jonas Brun f.1764
Hustru: Anna Svensdotter f.25/12-1750

Britta Catharina Per-Blomqvistdotter f.1779
Hennes son: Karl Gustaf f.5/5-1806 i Brunseryd soldattorp, Malmbäck

Familjen flyttar från Brunseryds soldattorp 1806 till Fallnafors Södergård. Soldat Jonas Brun fick avsked efter 21 tjänsteår den 4/6-1806 för sjuklighet och svaghet. Han avled 29/2-1820 av vattensot och hustrun antecknas som inhyst i en stuga under Fallnafors Södergård. Hon avlider här 2/9-1829 av ålder och bräcklighet.

Britta Katarina Blomqvist (troligen hustruns dotter) erhåller fattigmedel, antecknas som svagsint. Hon bor i stugan till sin död 20/11-1843 av vattensot. Hennes son Karl Gustaf struken utan hänvisning 1820.