GPS-kordinater: Torpet Utjorden    57º 30.232 N, 014º 30.024 Ö

Torpet Utjorden

Boende före 1753 - 1795

Måns Månsson f.9/1-1726 i Hudaryd soldattorp, Malmbäck
Hustru: Kierstin Zachrisdotter f.18/12-1725 i Röd, Malmbäck

Måns Månssons broder Sven Månsson med familj är boende på torpet Öen, Falla, Malmbäck, på torpet Öen bor även Svens syster Anna Månsdotter med familj.

Anders Nilsson f.10/5-1729
Hustru: Catharina Josephsdotter f.1726

Jonas Comstadius
Hustru: Gretha Ståhl
Son: Abraham
Son: Olof
Dotter: Maria

Zackris Hermansson-Söderlin f.1728
Hustru: Elisabeth Pehrsdotter f.1730
Dotter: Annika f.14/11-1759
Dotter: Maria f.5/7-1763 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Son: Sven f.13/6-1768 i Utjorden, Falla, Malmbäck

Petter Nilsson f.1721
Hustru: Annika Abrahamsdotter f.19/8-1741 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 7/2-1813 i Högaström, Långserum Södergård, Svenarum
Hustruns son: Jonas f.17/11-1767 i Rommenås soldattorp, Malmbäck
Hustruns son: Hindrick 24/5-1769 i Rommenås soldattorp, Malmbäck       avled 27/9-1841 i Södra Högegren, Svenarum
Hustruns dotter: Catharina 9/11-1772 i Rommenås soldattorp, Malmbäck       avled 26/5-1861 i Järnberget, Svenstorp, Svenarum
Son: Nils f.12/8-1779 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Dotter: Stina f.15/11-1783 i Utjorden, Falla, Malmbäck

Annika var tidigare gift med soldaten Jöns Larsson-Rom f.22/4-1744 i Holmen, Viresjö, Malmbäck
Annika och Jöns vigdes 1/12-1765 i Malmbäck, och de fick 5 barn, och ättlingar finns i både Malmbäckstrakten, som övriga Sverige och Amerika.
Petter Nilsson var tidigare gift med Kierstin Håkansdotter som avled 6/5-1778 i Skölsryd, Fällsbo, Malmbäck, de hade tillsammans 3 barn födda i Botarp, Malmbäck.
Annika och Petter Nilsson vigdes 7/12-1778 i Malmbäck


Jöns Jonasson f.24/11-1758 i Ödestugu Östergård, Ödestugu
Son till Jonas Pehrsson f.1725 och hans hustru Ingrid Jonsdotter f.1722
Hustru: Annika Nilsdotter f.1768
Vigda 19/4-1787 i Malmbäck
Son: Johannes f.30/1-1788 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 19/1-1791 i Hästgången, Ödestugu av magplåga
Son: Anders
Son: Nils f.12/8-1799

Jöns Jonasson med familj flyttar 1789 från Utjorden, Falla, Malmbäck till Hästgången, Ödestugu

Hans Jönsson f.29/4-1747 i Västanå, Malmbäck       avled 7 april 1798 i Ruarp, Hylletofta af bröstsjuka
Hustru: Stina Jönsdotter f.7/2-1752 i Korpebo, Malmbäck       avled 4 maj 1826 i Fattigstugan, Hylletofta
Vigda 7/4-1776
Son: Johannes f.17/3-1778 i Västanå, Malmbäck
Son: Nils f.3/4-1780 i Västanå, Malmbäck
Son: Jöns f.23/3-1783 i Västanå, Malmbäck
Dotter: Stina f.3/3-1787 i Estenstorp, Malmbäck
Dotter: Annika f.21/1-1791 i Utjorden (Södra Falla), Falla, Malmbäck       avled 3 mars 1806 i Tubbarp, Hylletofta

Familjen flyttade 1795 till Hylletofta

Boende 1796 - 1798

Peter Andersson f.1761       avled 26/6-1806 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av slaget
Hustru: Annika Jönsdotter f.1768
Dotter: Maria f.1788
Son: Nils f.27/10-1791 i Gullbrohult, Nässjö

Familjen kom från Nässjö, bodde senare på Digölshagen, Falla, Malmbäck.

Boende 1798 - 1800

Magnus Friskopp f.29/1-1746
Hustru:
Ingrid Jonasdotter f.1736
Dotter: Lisa f.1755
Son: Johannes f.1782

Familjen kom från Bringetofta och flyttar tillbaka dit.
Senare till Klippan.

Boende 1801 - 1807

Jonas Svensson f.1751      avled 18/3-1810 i Sjöaveka, Bringetofta
Hustru: Ingeborg Håkansdotter f.1755
Dotter: Martha Lena f.16/4-1781 i Qvarnagården, Svenarum
Son: Sven f.6/10-1786 i Qvarnagården, Svenarum
Son: Adam f.3/8-1791 i Qvarnagården, Svenarum
Dotter: Catharina f.29/9-1794 i Qvarnagården, Svenarum

Familjen Svensson kom från Svenarum och flyttar till Sjöaveka, Bringetofta

Boende 1807 - 1820

Jöns Hindricksson f.19/3-1780 i Id, Hylletofta      avled 22/9-1855 i Karlsbygget, Falla, Malmbäck
Son till Hindrick Jonasson f.1746 och hans hustru Lena Jönsdotter f.1751

Hustru: Anna Pehrsdotter f.19/9-1774 i Stommen, Nässjö       avled 15/12-1855 i Karlsbygget, Falla, Malmbäck
Dotter till Pehr Bengtsson f.7/10-1738 i Träslända, Nässjö och h.h. Ingrid Svensdotter f.29/9-1740 i Gamlarp, Nässjö
Vigda den 7/1-1807 i Malmbäck
Dotter: Lena Catharina f.11/10-1807 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 14/10-1879 i Fattighuset, Malmbäck
Lena Catharina Jönsdotter gifte sig med Pehr Johan Pettersson f.30/12-1804 i Fallnafors Södergård, Malmbäck, makarna fick 5 barn, och där finns ett flertal ättlingar i Amerika
Dotter: Ingela f.2/1-1810 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 28/5-1902 i Fattighuset, Malmbäck
Ingela gifte sig 45 år gammal med änkomannen Andreas Svensson-Snajder f.12/6-1814 i Svallebäck, Östra Hult, Almesåkra, makarna har inga gemensamma barn
Son: Pehr Johan f.2/9-1814 i Utjorden, Falla, Malmbäck      avled 7/6-1885 i Karlsbygget, Falla, Malmbäck
Pehr Johan Jönsson gifte sig med Stina Jonasdotter-Kratz f.10/7-1822 i Svenshult, Ödestugu, makarna fick 10 barn, och de har många ättlingar i Malmbäck

Familjen flyttar till Karlsbygget, Falla, Malmbäck

Boende 1820 - 1868

Johannes Jonasson f.12/10-1782 i Boda soldattorp Nö.22, Hylletofta       avled 15/7-1863 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Hustru: Gretha Johansdotter f.1784 i Bringetofta       avled 20/4-1863 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Dotter: Maja Lena f.27/1-1815 i Nybygget (Oxhagen), Falla, Malmbäck
Gift med Jöns Jonasson f.2/10-1816 i Hylletofta, bosatt i Hylletofta
Dotter: Lisa Stina f.6/9-1818 i Oxhagen, Falla, Malmbäck
Son: Carl Johan f.5/10-1822 i Utjorden, Falla, Malmbäck      avled 27/3-1912 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Son: Gustaf f.24/10-1825 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 20/12-1891 i Ängen, Falla, Malmbäck

Familjen kom från Oxhagen, Falla, Malmbäck.
Johannes sjuk omkr 1845.

Ingress av bouppteckning:
År 1863 den 27 juli inställde sig undertecknade på vederbörandens begäran att förrätta laga bouppteckninge efter aflidne bägge makarne Johannes Jonasson, som afled den 15 sistlidne juli 1863, och dess hustru Greta Johansdotter, som med döden afled den 20 sistlidne april 1863. Desse makar var nu sitt boende i lifstiden, på torpet Utjorden under Falla å Malmbäcks socken. Efterlämnat 4 stycken barn som nu lefver och äro närvarande, två söner och två döttrar, sonen Carl Johan torpare på Utjorden och Gustaf på torpet Ängen under Falla, Malmbäcks socken, bägge torpställen, samt döttrarne Anna Catharina gift med torparen johannes Johansson på torpet Sjöberg under Nordanskog, samt andra dottern änkan Magdalena boende på torpet Hammerbacken under Nordanskog, Hylletofta socken, dito en dotter Lisa Stina, som för flere år sedan är med döden afliden, och var då boende i Västergötland, omkring Boråstrakten, hon var gift med soldaten Carl Åhl, som efter sig lämnat 2ne flickobarn, Johanna och Anna, som icke deras fader är nu här närvarande, så för tillfället tillsätta god man eller förmyndare, för deras rätts bevakande, hemmansägaren Petter Isacsson i Södra Mörekull, Malmbäcks socken, som är här närvarande. Som boets uppgifvare deras efterlefvande son Carl Johan på Utjorden, hvilken anmodades att uppgifva boets tillgångar sådant det vid dödstimman efter båda makarna befanns vid edelig plikt och förbindelse. Vidare var icke att anteckna, utan företogs bouppteckning och värdering i följande ordning, nämligen
Fastighet fanns ej:

Carl Johan Johannesson f.5/10-1822 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 27/3-1912 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Hustru: Helena Johannesdotter f.13/1-1825 i Sjöaveka, Bringetofta       avled 10/6-1906 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Son: Frans August f.27/3-1849 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Frans August Carlsson flyttar den 18/10-1867 från hemmet i Utjorden, Falla, Malmbäck till Bringetofta
Son: Claes Johan f.10/8-1852 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Claes Johan Carlsson flyttar den 18/11-1871 från hemmet i Åkerhult, Malmbäck till Öggestorp
Son: Gustaf Adolf f.21/6-1856 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Gustaf Adolf Carlsson utvandrar den 12/8-1879 från hemmet i Tomten, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika
Son: Johannes Henning f.18/1-1859 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 5/1-1921 i Oscarsro, Nyhem 7 A, Nässjö
Gift 1 med Augusta Alfrida Andersdotter f.10/2-1864 i Hylletofta och död 14/5-1894 i Rickelstorp Norrgård, Bringetofta
Hemmansägare på hustruns föräldragård i Rickelstorp Norrgård, Bringetofta

Dotter: Emma Charlotta f.25/1-1862 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Emma Charlotta Carlsdotter utvandrar den 25/3-1880 från hemmet i Tomten, Åkerhult, Malmbäck till Norra Amerika
Son: Malkolm Linus f.9/11-1864 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Malkolm Linus Carlsson flyttar den 5/11-1881 från hemmet i Tomten, Åkerhult, Malmbäck till Hakarp

Familjen flyttar till Tomten, Åkerhult, Malmbäck. Flyttar 1/3-1894 från hfl s.331 Malmbäck till Bringetofta.


Boende 1868 - 1896

Anders Magnus Jonasson f.13/12-1833 i Norra Mörekull, Malmbäck       avled 16/1-1919 i Bockahagen, Klappa, Malmbäck
Son till Jonas Petersson f.8/10-1804 i Tapplarp, Barkeryd och hans hustru Maja Stina Andersdotter f.4/6-1810 i Hagsvik, Norra Solberga
Hustru: Anna Sophia Carlsdotter f.13/10-1831 i Korpebo, Malmbäck       avled 6/12-1916 i Bockahagen, Klappa, Malmbäck
Dotter till Carl Andersson f.20/9-1804 i Korpebo, Malmbäck och hans hustru Maria Helena Nilsdotter f.18/1-1808 i Korpebo, Malmbäck
Vigda den 10/6-1860 i Malmbäck
Dotter: Edla Maria Andersdotter f.24/1-1867 i Rönnhult, Malmbäck      avled 5/11-1942 i Skuggan, Klockaregården, Malmbäck

Familjen kom hit från Klippan, Falla, Malmbäck och flyttar till Klappa, Malmbäck.


Frans Axel Lagerqvist f.30/3-1865 i Labbarp, Hylletofta       avled 9/5-1956 i Skuggan, Klockaregården, Malmbäck
Son till Claes Otto Lagerqvist f.4/11-1839 i Labbarp, Hylletofta
Hustru: Edla Maria Andersdotter f.24/1-1867 i Rönnhult, Malmbäck       avled 5/11-1942 i Skuggan, Klockaregården, Malmbäck
Dotter till Anders Magnus Jonasson f.13/12-1833 i Norra Mörekull, Malmbäck och hans hustru Anna Sophia Carlsdotter f.13/10-1831 i Korpebo, Malmbäck
Vigda den 6/6-1891 i Malmbäck
Son: Josef Efraim f.12/6-1893 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 15/6-1970 i Malmbäck 2:46, Malmbäck
Josef gifte sig den 1/9-1917 i Malmbäck med Elin Maria Rostedt f.9/1-1896 i Forsa Qvarnagård, Bringetofta, och makarna fick 6 barn, alla födda i Klappa, Malmbäck, Nämnligen Margit Viola Theolinad f.1917, Josef Erik Rune f.1920, Karin Lilly Maria f.1922, Ruth Stina Dagmar f.1923, Arne Axel Sture f.1925, och Kerstin Lissie Gunborg f.1931

Familjen flyttar 1893 till Klappa, Malmbäck, där ytterliggare 5 barn föddes i familjen.


Boende 1897 - 1931

Claes Amandus Gustafsson f.23/9-1863 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 7/3-1936 i Bringetofta
Son till Gustaf Johannesson f.24/10-1825 i Utjorden, Falla, Malmbäck och hans hustru Maja Stina Svensdotter f.5/10-1824 i Sjöholm, Almesåkra
Hustru: Ida Christina Fransdotter f.27/11-1861 i Höjden, Spexhult Norrgård, Nässjö       avled 25/9-1919 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Dotter till Frans Gustaf Petersson f.27/2-1835 i Norra Sandsjö och hans hustru Anna Lena Pehrsdotter f.3/9-1833 i Svinås Norrgård (Holma), Norra Sandsjö
Vigda den 28/2-1852 i Almesåkra
Son: Karl Gustaf Amandus f.30/10-1897 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 10/6-1919 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Son: Frans Anton Wilhelm f.20/2-1900 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 17/6-1984 på Nyhemsvägen 2, Sävsjö
Gift den 21/6-1930 med Anny Mathilda Karlsson f.11/3-1900 i Sjöaveka, Bringetofta, och deras barn är, Ruth Gunborg Sofia f.16/1-1932 i Tovik, Bringetofta, och Gustaf Evert Josef f.19/3-1935 i Bringetofta.

Familjen kom hit från Ängen, Falla, Malmbäck.
Yngste sonen flyttar till Bringetofta.

Boende 1931 -

Claes Edvard Johannesson-Lindqvist f.17/1-1864 i Lilla Boda, Boda, Vrigstad       avled 16/9-1948 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Son till Johannes Wilhelm Abrahamsson f.8/11-1832 i Spånarp, Vrigstad och hans hustru Margaretha Johansdotter f.10/3-1831 i Axaryd backstuga, Hjälmseryd
Hustru: Charlotta Christina Edvardsdotter f.1/11-1863 i Gunnarstorp, Bringetofta       avled 23/9-1946 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Charlotta Christina Edvardsdotter föddes uä till pigan Johanna Sofia Johansdotter f.31/10-1831 i Källäng, Hylletofta (Johanna Sophias fader Johannes Petersson avled den 20/8-1864 på torpet Norrskogen, Klappa, Malmbäck).
I hfl är noterat att Charlotta Christinas fader är Carl Edvard Jonasson f.3/2-1844 på torpet Kulltorp, Kullabo, Hylletofta, Carl Edvard gifter sig den 3/6-1870 med Maria Carlsdotter f.6/9-1841 på torpet Bäckudden under Kohult, Svenarum, och får tillsammans med henne 8 barn. Den 4/6-1892 utvandrar Carl Edvard och hela familjen från torpet Nilsberg under Bjerkaryd Södergård, Hylletofta till Norra Amerika, (Carl Edvard hade redan i mars 1888 utvandrat, sonen Carl Henning den 13/11-1891, och sonen Frans Oskar Cyrillus den 4/6-1892).
Gift den 10/11-1893 i Bringetofta
Son: Carl Edvin Emanuel f.28/1-1895 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 28/7-1977 i Falla, Malmbäck
Ogift man
Dotter: Anna Josefina Ottilia f.23/2-1897 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 20/4-1988 på Ringgården, Sävsjö
Anna Josefina Ottilia Lindqvist gifte sig den 17/4-1920 i Hylletofta med Gunnar Natanael Gustafsson f.31/7-1893 i Ekelsjö, Bringetofta, och deras barn är, Tage Ivan Torsten f.23/5-1920, Anna Gunborg Charlotta f.11/1-1924, och Svea Ellis Ingeborg f.28/1-1930, alla födda i Hylletofta.
Dotter: Albertina Bernhardina f.30/9-1899 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 11/8-1978 i Kådebo, Holma, Malmbäck
Albertina Bernhardina Lindqvist gifte sig den 23/5-1931 i Malmbäck med Gunnar Elias Natanael Engdahl f.6/8-1908 i Hellstorp, Söräng, Malmbäck, och deras barn är Olle Lennart Elias f.27/7-1933, och Sonja Linnéa Maria Albertina f.25/3-1938, båda födda i Malmbäck.
Dotter: Agda Maria Charlotta f.27/7-1902 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 24/4-1975 på Nybrogatan 1, Eksjö
Agda Maria Charlotta Lindqvist gifte sig den 4/8-1933 i Hult med Tor Folke Tydén f.9/3-1902 i Eksjö landsförsamling, och deras barn är, Ulla Britta Olivia f.24/8-1933, Ulf Ebert Ingvar f.8/4-1935, och Hans Sune Sören f.22/5-1937, alla tre födda i Hult.
Son: Vallentin Gunnar Natanael f.24/3-1905 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 6/1-1976 på Strömsdalsvägen 32 B, Malmbäck
Gift den 17/5-1950 med Gunborg Maria Elvira Johnsson f.3/3-1923 i Haga, Norra Sandsjö
Gunborg är dotter till Gustaf Gunnar Johnsson f.11/4-1895 i Norra Sandsjö och hans hustru Axi Signe Maria Andersson f.8/11-1894 i Norra Sandsjö

Familjen Lindqvist kom hit från Ängen, Falla, Malmbäck. Bodde kvar till 1950-talet.

Stugan finns kvar.