GPS-kordinater: Torpet Klippan    57º 32.129 N, 014º 28.370 Ö

Torpet Klippan

Boende 1753 - omkr 1800

Sven Pehrsson f.1731
Hustru: Ingierd Månsdotter
Son: Johannes f.20/12-1758
Son: Måns f.20/6-1761
Dotter: Stina f.7/10-1764
Dotter: Catharina f.12/1-1768
Son: Peter f.19/2-1771
Dotter: Annika f.1776
Dotter: Lena f.1778
Dotter: Sara f.1786

Familjen flyttar omkr. 1765 till Falla gård några år och sedan tillbaka.

Dottern Stina gift omkr. 1788
Sonen Johannes inlöst i Jkp hospital (svagsint).

Johannes Nilsson f.12/7-1757 i Kullagården, Ödestugu       avled 16/5-1801 i Ormestorp, Malmbäck
Hustru: Stina Svensdotter f.7/10-1764 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 21/3-1832 i Fällan, Fölhult, Malmbäck
Dotter: Lena f.9/10-1789 i Klippan, Falla, Malmbäck
Dotter: Ingela f.23/3-1792 i Klippan, Falla, Malmbäck      avled 27/5-1852 i Grenadiärtorp Nö.66 Norratorp, Mattarp, Bringetofta
Ingela gift den 9/12-1838 i Malmbäck med Anders Andersson-Bröms f.11/4-1809 i Bäckafall, Nässjö och död 12/4-1886 i Liden, Klappa, Malmbäck.
Anders Bröms omgift den 20/5-1855 i Hylletofta med Anna Charlotta Petersdotter f.30/5-1819 i Bjerkaryd Östergård, Hylletofta, och de får tillsammnas sonen Claes Johan Bröms f.18/3-1856 i Grenadiärtorp Nö.66 Norratorp, Mattarp, Bringetofta, som den 16/4-1884 utvandrar från hemmet i Liden, Klappa, Malmbäck till Norra Amerika, och dottern Emilia Bröms f.14/2-1860 i Grenadiärtorp Nö.66 Norratorp, Mattarp, Bringetofta och gift den 28/12-1883 i Malmbäck med skomakaren Frans August Jonasson-Englund f.3/12-1858 i Hallhult, Barkeryd, och de får 3 barn födda i Sjöstorp Norrgård, Forserum.
Son: Anders f.8/2-1794 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 23/5-1797 i Klippan, Falla, Malmbäck
Dotter: Anna Maria f.22/10-1796 i Klippan, Falla, Malmbäck
Son: Anders Magnus f.17/6-1799 i Klippan, Falla, Malmbäck

Boende 1765 - omkr 1775

Pehr Eliasson f.18/7-1738
Hustru: Catharina Månsdotter f.18/1-1733
Son: Jöns f.24/1-1764
Son: Johannes f.1765

Boende 1800 - 1866

Magnus Friskopp f.29/1-1746       avled 1823
Hustru: Ingrid Jonasdotter f.1736
Son: Johannes f.1782

Familjen kom från Bringetofta socken.

Johannes Magnusson f.1782 i Bringetofta      avled 1857 av rödsot
Hustru 1: Sara Persdotter f.1765       avled 1836 av värk.
Son: Johan Petter f.5/3-1810
Hustru 2: Stina Larsdotter f.19/4-1792 i Rösums Soldattorp Nö.40, Malmbäck

Stina (senare blind) bodde inhyse till sin död 1872.

Ingress av bouppteckning:
År 1857 den 5 oktober, blef på begäran laga bouppteckning upprättad efter aflidne torparen Johannes Magnusson i torpet Klippan under Falla och Malmbäcks socken, som genom döden afled den 28 sistlidne september, och efter sig lämnat änkan Stina Larsdotter, blind, som biträdes af torparen Anders Snajder i Kådebo, samt son sönerna Claes Gustaf Johansson myndig, samt Jonas Petter Johansson omyndig, båda i Klippan, och en son dotter Sara Lena Johansdotter i Bjerkaryd, den förstnämnde på 19 året, och flickan på 15 året, och till bevakande af de omyndigas rätt inställde sig Anders Löf i Rösum, och uppmanades änkan och Claes Gustaf, som huset känner, att noggrant och vid edelig förbindelse uppgifva egendomen, som skedde på följande sätt
Fastighet: Torpet Klippan under Falla Rusthåll, med fyratio dagsverks skyldighet årligen till Falla, och upptages torp lägenheten i boupptecknings värde till 300 Rd

Johan Peter Johannesson f.5/3-1810 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 28/6-1849 i Tovik, Bringetofta
Hustru: Maja Lisa Johannesdotter f.12/9-1813 i Rösum, Malmbäck       avled 3/5-1882 i Bjerkaryd Östergård, Hylletofta
Son: Claes Gustaf f.9/10-1835 i Klippan, Falla, Malmbäck      avled 30/11-1865 i Estenstorp, Malmbäck
Son: Jonas Peter f.1/2-1839 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 27/2-1874 i Södra Graf, Malmbäck
Dotter: Sara Lena f.14/7-1843 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 23/10-1857 i Bjerkaryd Östergård, Hylletofta

Familjen flyttar 1849 till Tovik, Bringetofta socken,1851 återkommer sonen Claes Gustaf.
Maja Lisa Johannesdotters dotterson Axel Robert Norén avled 19/3-1956 i Järnbo, Söndrarp, Malmbäck

Ingress av bouppteckning:
År 1872 den 2 april blef laga bouppteckning anställd efter änkan Stina Larsdotter (f.19/4-1792 i Rösums stp Nö.40, Malmbäck) på torpet Klippan under Falla, som afled den 25 mars detta år, och som hon icke har eller haft några barn eller bröstarfvingar uppvistes ett Testamente till hennes styfsons son Jonas Johansson (f.1/2-1839 i Klippan, Falla, Malmbäck) i Södra Graf, som hvar närvarande, hvarvid inga sidoarfvingar inställde sig, företogs bouppteckningen som följer
Fastighet fanns ej:

Claes Gustaf Johansson f.9/10-1835 i Klippan, Falla, Malmbäck
Hustru: Johanna Abrahamsdotter f.24/5-1833 i Södra Hiarum, Malmbäck       avled 13/9-1857 i Klippan, Falla, Malmbäck av rödsot
Son: Johan Alfred f.6/10-1855 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 15/9-1857 i Klippan, Falla, Malmbäck av rödsot
Barnet Johan Alfred fött uä, drängen Claes Gustaf Johansson erkänt sig som fader.

Claes Gustaf flyttar 1859 till Estenstorp, Malmbäck, där han gifter sig för andra gången den 5/11-1859 med Maja Lena (Malena) Petersdotter f.10/9-1834 i Estenstorp, Malmbäck, och får tillsammans med henne 3 barn.
Familjen blir sedemera hemmansägare i Estenstorp, Malmbäck.

Ingress av bouppteckning:
År 1857 den 19 september, blef på begäran laga bouppteckning upprättad efter aflidna hustrun Johanna Abrahamsdotter i Klippan under Falla och Malmbäcks socken, som därstädes genom döden afled den 15 i denna månad, och efter sig lämnadt änkemannen Claes Johansson i torpet Klippan, samt den aflidnas föräldrar, Abraham Månsson och Stina Carlsdotter i Stafsjö. Och uppmanades änkemannen att noggrant uppgifva egendomen, såväl som husets skulder, sådan den vid dödsstunden befanns, i ordning som följer.
Fastighet fanns ej:

Jonas Peter Johansson f.1/12-1839 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 27/2-1874 i Södra Graf, Malmbäck
Hustru: Maja Sofia Jonasdotter-Stark f.9/10-1834 i Ryttaretorp Nö.47, Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck
Vigda 27/2-1865

Makarna flyttar 1866 till Nybygget under Viresjö, Malmbäck.


Boende 1849 - 1850

Sven Andersson f.21/4-1794 i Västra Noby, Lommaryd      avled 5/5-1872 i Långserum Södergård, Svenarum
Hustru: Annika (Anna) Jonasdotter f.10/6-1797 i Lilla Lekeryd Södergård, Lekeryd       avled 1/1-1881 i torp Stenshult, Långserum Norrgård, Svenarum av ålderdom
Vigda 7/1-1821 i Lekeryd
Dotter: Lena Catharina f.10/10-1831 i Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck
Son: Carl f.19/6-1834 i Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck
Son: Anders Otto f.9/5-1836 i Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck
Anders Otto kallas i Malmbäcks födelsebok för Carl Peter, men namnet Carl Peter stryks i husförhörsboken, och ändras där till Anders Otto.
Dotter: Catharina f.12/6-1838 i Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck
Son: Johannes August f.30/8-1840 i Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck      avled 18/5-1909 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad
Johannes August Svensson gift den 28/3-1863 i Malmbäck med Lovisa Johannesdotter-Lydig f.22/10-1838 i Soldattorp Nö.41, Pustanäs, Malmbäck
Johannes August och Lovisas barn äro, Anders Johan Johannesson f.9/1-1865 i Högaström, Långserum Södergård, Svenarum, som den 24/2-1888 utvandrar från hemmet i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad till Illinois i Norra Amerika, Carl August Johannesson f.31/8-1867 i Högaström, Långserum Södergård, Svenarum, som den17/10-1887 utvandrar från Åkaköp, Vrigstad till Norra Amerika, Anna Augusta Johannesdotter f.21/9-1870 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad och död 21/5-1938 i Vrigstad, Claes Alfred Johannesson f.18/1-1873 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad och död 9/4-1951 i Spånarp 2:2, Vrigstad, Frans Edvard Johannesson f.22/8-1875 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad och död 23/11-1952 i Rödja Södergård 4:7, Norra Sandsjö, Oskar Wilhelm Johannesson f.4/3-1878 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad och död 16/5-1929 i Vrigstad, Axel Efraim Johannesson f.2/1-1881 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad och död 25/10-1973 i Göransgården, Vrigstad, Otto Enoch Johannesson f.5/3-1884 i Örgölen, Åkaköp, Vrigstad och död 27/5-1965 i Allsarp1:6, Hjälmseryd.

Familjen kom hit från Gibbarps Soldattorp, Malmbäck och flyttar 1851 till Håkansbygget (Hålgärdsbygget), Qvarnagården, i Svenarums socken.

Boende 1850 - 1853

Sven Magnus Jacobsson-Klang f.16/5-1821 i Soldattorp Nö.38 Liden, Klappa, Malmbäck       avled 3/10-1906 i Önna, Malmbäck
Son till Jacob Svensson-Klang f.6/5-1790 i Fallnafors Södergård, Malmbäck och hans hustru Catharina Nilsdotter f.1791 i Ängen, Estenstorp, Malmbäck
Hustru: Lisa Beatha Fredriksdotter f.30/8-1823 i Stora Säfveda, Bringetofta       avled 19/5-1883 i backstugan Västerskog, Hudaryd, Malmbäck av vattusot
Dotter till Fredrik Adamsson f.5/8-1774 i Stora Vakås, Hylletofta och hans hustru Anna Lisa Jönsdotter f.5/4-1782 i Bringetofta Hafsgård, Bringetofta
Son: Carl Fredrik f.26/2-1851 i Lidhult, Holma, Malmbäck       avled 29/5-1894 i Liljeholmskvarteret 3, Jönköpings Kristina av lungsot

Familjen kom hit från Lidhult, Holma, Malmbäck och flyttar till Västerskog, Hudaryd, Malmbäck.


Boende 1858 - 1865

Pehr Johan Jacobsson f.4/5-1819 i Södra Hiarum, Malmbäck       avled 27/12-1890 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum
Son till Jacob Nilsson f.24/12-1778 i Gåeryd, Nydala och hans hustru Maria Bengtsdotter f.1/5-1778 i Södra Hiarum, Malmbäck
Hustru: Inga Lena Svensdotter f.19/6-1821 i Ljunga Herrgård, Ljunga, Östergötland       avled 7/2-1913 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum
Dotter till Sven Jönsson f.10/12-1785 i Kulebo, Järsnäs och hans hustru Anna Lena Larsdotter f.24/12-1793 i Kansjö Södergård, Malmbäck
Gift 10/1-1847 i Malmbäck
Dotter: Maria f.27/6-1852 i Önna, Malmbäck       avled 12/10-1908 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum av hjärtförlamning
Maria Johansdotter gifte sig första gången den 20/11-1873 i Svenarum med Nils Johan Olofsson f.3/3-1848 i Brunstorp, Nydala.
Maria och Nils Johans barn äro, Augusta f..22/7-1874 i Hubbestad, Svenarum, och Carl Edvard f.27/10-1876 i Hubbestad, Svenarum och död 27/3-1877 i Hubbestad, Svenarum.
Maria gifte sig andra gången den 14/4-1884 i Svenarum med Johan Magnus Svensson f.30/7-1834 i Kårdholmen, Svenarum.
Maria och Johan Magnus barn äro, Ester Maria f.23/2-1886 i Granefors, Svenarum och död 15/10-1887 i Granefors, Svenarum, Carl Oskar f.9/5-1888 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum och död 18/8-1960 i Skogsdal, Svenarum, Johan Erik f.27/1-1890 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum och död 28/6-1891 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum, Adina Maria f.5/4-1893 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum, och Erik f.13/8-1895 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum och död 29/12-1895 i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum.

Dotter: Johanna f.12/6-1860 i Klippan, Falla, Malmbäck
Pigan Johanna Johansdotter utvandrar den 8/7-1887 från hemmet i Ljungsjön, Svenstorp, Svenarum till Norra Amerika.

Familjen kom hit från Önna, Malmbäck och flyttar till Svenarums socken.


Boende 1865 - 1866


Frans Wilhelm Hammarberg f.4/5-1837 i Stockholm
Hustru: Carolina Möller f.4/6-1840 i Filebo

Makarna kom hit från Filebo, Falla, Malmbäck och flyttar till Holma, Malmbäck.

Boende 1866 - 1868

Anders Magnus Jonasson f.13/12-1833 i Norra Mörekull, Malmbäck       avled 16/1-1919 i Bockahagen, Klappa, Malmbäck
Hustru: Anna Sophia Carlsdotter f.13/10-1831 i Korpebo, Malmbäck      avled 6/12-1916 i Bockahagen, Klappa, Malmbäck
Dotter: Edla Maria Andersdotter f.24/1-1867 i Rönnhult, Malmbäck       avled 5/11-1942 i Skuggan, Klockaregården, Malmbäck

Familjen kom hit från Rönnhult, Malmbäck och flyttar till Utjorden, Falla, Malmbäck.


Boende 1869 - 1907

Anders Johan Larsson-Rös f.7/8-1815 i Klappa, Malmbäck       avled 24/11-1889 i Klippan, Falla, Malmbäck
Hustru: Anna Catharina Isacsdotter f.22/9-1816 i Sniparp soldattorp, Forserum       avled 17/4-1904 i Klippan, Falla, Malmbäck
Dotter: Johanna Maria f.22/3-1854 i Södra Hiarum soldattorp, Malmbäck       avled 11/12-1918 i Österlund, Spinkabo, Malmbäck
Dotter: Anna Sofia Andersdotter-Rös f.9/10-1858 i Södra Hiarum soldattorp, Malmbäck       avled 22/4-1942

Familjen kom hit från Södra Hiarums soldattorp, Malmbäck.
Dottern Anna Sofia med familj kvar till 1907 och flyttar då till Nässjö socken.

Carl August Klasson f.20/3-1861 i Diölshagen, Falla, Malmbäck      avled 9/2-1947 i Alsberg 5, Norra Målen, Nässjö
Hustru: Anna Sofia Andersdotter-Rös f.9/10-1858 i Södra Hiarum soldattorp, Malmbäck       avled 22/4-1942
Son: David Enok Efraim f.12/9-1886 i Bobinfabriken, Forserum       avled 20/1-1941 i Klappa, Malmbäck
Son: Josef Antivius Elesamar f.8/7-1888 i Bobinfabriken, Forserum       avled 22/10-1981 på Ambjörngatan 7, Nässjö
Son: Simon Karl August f.5/1-1891 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 26/8-1964 på Norråsagatan 34, Nässjö
Dotter: Anna Elin Elisabeth f.21/6-1893 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 21/12-1967 i Alsberg 5, Norra Målen, Nässjö
Dotter: Hanna Klara Davida f.2/1-1896 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 16/5-1976 i Alsberg 4, Norra Målen, Nässjö
Son: Enok Wilhelm Ruben f.1/5-1899 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 1/12-1976 på Bäckgatan 24, Nässjö, Nässjö
Son: Axel Edvard Emanuel f.20/12-1902 i Klippan, Falla, Malmbäck

Boende 1908 - 1922

Karl August Gustafsson f.31/1-1880 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 6/3-1961 i Kalfsås, Bringetofta
Son till Gustaf Abrahamsson f.23/1-1841 i Hylte, Bringetofta och hans hustru Emma Charlotta (Lotta) Andersdotter f.22/1-1851 i Öen, Falla, Malmbäck
Hustru: Ida Maria Björnlund f.20/6-1877 i Tapplarp, Barkeryd       avled 11/4-1924 i Gåsegöl, Bringetofta
Dotter till Johan August Björnlund f.18/10-1842 i Tapplarp, Barkeryd och hans hustru Christina Nilsdotter f.23/11-1832 i Fintorp Norrgård, Forserum
Son: Karl Thure f.7/10-1908 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 22/7-1984 på Strömsdalsvägen 15, Malmbäck
Karl Thure Karlsson gift den 14/4-1934 i Bringetofta med Ingrid Maria Karlsson f.17/8-1913 i Kalfsås, Bringetofta
Makarnas barn äro, Ivan Ture Sigfrid f.8/12-1934 i Hjerteryd, Hylletofta och död 19/9-1981 i Strete, Bringetofta, Inez Ingrid Linnéa f.29/11-1938 i Estenstorp, Malmbäck, och Kjell Inge f.1/6-1947 i Estenstorp, Malmbäck.

Dotter: Ellen Stina Charlotta f.20/3-1915 i Klippan, Falla, Malmbäck       avled 4/6-1982 i Hornaryd, Bodafors
Ellen Stina Charlotta Karlsson gift den 13/4-1940 med Verner Bror Albert Persson f.30/8-1918 i Guthult, Norra Sandsjö
Makarnas barn äro, Per Evert Magnus f.21/11-1943, och Kerstin Ulla Maria f.7/3-1947, båda födda i Norra Sandsjö


Boende 1923 - 1937

Karl David Emanuel Holmqvist f.25/6-1892 i Botorp, Bjellebo, Vrigstad       avled 30/5-1977 i Hagafors, Hok, Svenarum
Hustru: Anna Ottilia Elisabeth Andersson f.7/12-1894 i Söndrarp, Malmbäck       avled 15/10-1977 i Hagafors, Hok, Svenarum
Dotter till Anders August Andersson f.14/2-1867 i Brunseryd, Malmbäck och hans hustru Augusta Wilhelmina Johansdotter f.8/10-1871 i Slögestorp, Hakarp
Gift 17/12-1921 i Malmbäck

Boende 1937 - 1947

Anders Albin Gideon Andersson f.1/3-1900 i Hulu, Barkeryd       avled 19/9-1985 på Fabriksgatan 5, Malmbäck
Son till Anders August Andersson f.12/3-1869 i Julsbolet, Bälaryd och hans hustru Hanna Sofia Syd f.2/6-1883 i Soldattorp Nö.1, Hareryd Norrgård, Flisby
Hustru: Lilly Alice Agneta Petersson f.12/10-1903 i Göstorp Norrgård, Malmbäck       avled 12/11-1993 på Fabriksgatan 5, Malmbäck
Dotter till Johannes August Petersson f.26/8-1868 i Lilla Ufveryd, Ufveryd, Nydala och hans hustru Augusta Cecilia Larsdotter f.22/11-1869 i Åsen, Malmbäck
Gift 26/8-1933 i Barkeryd

Son: Uno Yngve Gideon f.12/11-1933 i Bringetofta       avled 11/11-1989 i Västerskog, Hudaryd, Malmbäck
Son: Gösta Anders Lennart f.9/4-1937 i Bringetofta