GPS-kordinater: Torpet Digölshagen    57º 30.996 N, 014º 28.813 Ö

Torpet Digölshagen, kallades Hagen fram till omkr 1810

Boende 1774 - 1798

Änka: Maria Gudmundsdotter f.12/3-1723 i Klappa, Malmbäck       avled 1792 i Diölshagen, Falla, Malmbäck

Son: Anders Svensson f.15/2-1753 i Norra Mörekull, Malmbäck      avled 17/11-1798 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av sjönöd
Hustru: Catharina Petersdotter f.1758
Vigda den 21/3-1790 i Bringetofta
Den 21/3-1790 vigdes i Bringetofta drängen Anders Svensson från torpet Hagen under Falla, Malmbäcks socken med änkan Catharina Petersdotter från Hjärtsöla soldattorp, Bringetofta (tidigare gift med soldaten Erich Djerf.
Hustruns Dotter i 1.a äkt: Lena Erichsdotter-Djerf f.10/8-1788 i Hjärtsöla soldattorp, Bringetofta
Son: Sven f.23/1-1791 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Dotter: Stina f.15/12-1792 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 1/9-1794 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av rödsot
Son: Johannes f.1/11-1795 i Diölshagen, Falla, Malmbäck

Familjen kom hit från Bringetofta.

Ingress av bouppteckning:
År 1798 den 26 november inställde sig undertecknade hos änkan Catharina Pettersdotter på Hagen under Falla i Malmbäcks socken, att förrätta bouppteckning efter sin aflidne man Välförståndige Dannemannen Anders Svensson, som afled den 17 innevarande, på dess qvarlämnade lösegendom, och hafver lämnat efter sig trenne omyndiga barn, 2ne söner Sven Andersson och Johannes Anderssöner, samt styfdottern med sin hustru Lena Nilsdotter, och på de omyndigas vägnar inställte sig Dannemannen Välförståndige Sven Månsson i Spinkabo, och förmantes änkan att uppgifva egendom redligen, som följer
Fastighet fanns ej:

Boende 1800 - omkr 1810

Peter Andersson f.1761       avled 26/6-1806 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av slaget
Hustru: Annica Jonsdotter f.1768
Dotter: Maria f.1788
Son: Nils f.27/10-1791 i Gullbrohult, Nässjö
Son: Israel Magnus f.22/3-1797 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 24/9-1809 i Lidhult, Holma, Malmbäck av bröstfeber

Familjen inflyttar den 2/4-1791 till P.299 Gullbrohult, Nässjö från Norra Sandsjö, flyttar 1893 till P.153 Ingsberg, Nässjö, varifrån familjen år 1796 flyttar till Malmbäck.
Änkan flyttar till Kådebo, Holma, Malmbäck och senare till Ängen, Falla, Malmbäck.


Boende 1809 - 1835

Nils Jonasson f.1769 i Svenarum       avled 19/11-1835 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av bråk
Hustru: Stina Jonasdotter-Hultman f.6/9-1774 på Boda soldattorp, Hylletofta       avled 30/3-1855 i Estenstorp, Malmbäck (Ödestugu Kullagård, Ödestugu)
Vigda den 24/6-1798 i Hylletofta
Son: Johannes f.11/5-1799 i Bjerkaryd Östregård, Hylletofta       avled 10/5-1871 i Tovik, Bringetofta
Son: Johan Magnus f.23/4-1803 i torp Skogsryd, Kohult, Svenarumm
Dotter: Maja Lena f.23/10-1809 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Maria Helena (Maja Lena) Nilsdotter gifte sig den 3/6-1832 i Malmbäck med Magnus Petersson f.1806 i Hjelmseryd och död 19/7-1862 i Ödestugu Kullagård, Ödestugu av förkylning, makarna var under åren 1835 till 1854 brukare i Fallnafors Södergård, Malmbäck, de flyttar 1854 till Ödestugu Kullagård, Ödestugu.
Makarna Petersson fick 9 barn, alla födda i Fallnafors Södergård, Malmbäck, utom äldste sonen född i Nedre Lycke, Malmbäck, barnen äro, Johan Peter f.16/1-1835, Johannes August f.4/2-1836, Johanna Sophia f.16/1-1839, Gustaf f.1/5-1841, Anders Malcolm f.8/3-1843. Claes f.5/4-1845. Helena Christina f.16/6-1847, Gustaf f.29/12-1849, Carl Zander f.20/10-1852.

Familjen kom hit från Ängavallsryet, Viresjö, Malmbäck.
"Mannen har bråck och är bräcklig". Avled 1835
Barnen flyttar ut och änkan flyttar till Fallnafors Södergård, Malmbäck.
Änkan Stina Jonasdotter flyttar 1853 från Fallnafors Södergård, Malmbäck till Estenstorp, står noterad som död 1855 i Malmbäcks dödbok, men i husförhösrsboken A1:12 s.31 Malmbäck noteras följande om Stina, död 30/3-1855 i Ödestugu Kullagård, och å Ödestugu kyrkogård begrafven.


Boende 1836 - 1885

Johan Andersson f.28/8-1810 i Lilla Täppen, Svenarum
Hustru: Stina Jonasdotter f.19/6-1814 i Borgen, Mörkhult, Hagshult
Son: Claes Peter f.14/6-1837 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 4/4-1880 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av lunginflammation
Dotter: Lisa Maria f.25/12-1839 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Dotter: Anna Fredrika f.10/10-1842 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Son: Jonas August f.23/6-1847 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Dotter: Johanna Sofia f.18/7-1850 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 1856 av mässling
Dotter: Clara Christina f.27/5-1854 i Diölshagen, Falla, Malmbäck

Torparen kom hit från Vrigstad och hustrun från Svenarum. Johan avlider 1855 av förkylning, 45 år. Änkan och yngsta dottern flyttar till Skogslund, Hudaryd, Malmbäck.

Claes Peter Johansson f.14/6-1837 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 4/4-1880 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av lunginflammation
Hustru: Catharina Lovisa Andersdotter f.17/10-1841 i Övre Lycke, Malmbäck
Son: Anders Johan f.23/9-1859 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 11/2-1862 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av kikhosta
Son: Carl August f.20/3-1861 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Son: Claes Alfrid f.27/9-1862 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 16/11-1862 i Diölshagen, Falla, Malmbäck hos modern i bädden 3 mån
Son: Johan Henning f.14/12-1863 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Dotter: Ida Sofia f.16/11-1865 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Dotter: Anna Christina f.22/10-1868 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Dotter: Helena Maria f.8/2-1871 i Diölshagen, Falla, Malmbäck
Dotter: Mathilda Emilia f.17/9-1873 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 8/8-1949 i Morarp 2:15, Hok Södra 17, Svenarum
Son: Pehr Albert f.18/10-1875 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 24/2-1955 i Fridhäll, Svenarum
Son: Anders Theodor f.27/4-1878 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 13/10-1955 på Sankt Olofsgatan 37, Falköping
Dotter: Hanna Lovisa f.27/4-1878 i Diölshagen, Falla, Malmbäck       avled 19/5-1879 i Diölshagen, Falla, Malmbäck av bröstsjuka
Dotter: Hanna Lovisa f.17/9-1880 i Diölshagen, Falla, Malmbäck

Änkan och de 4 yngsta barnen flyttar senare till Ringsberg, Falla, Malmbäck.

Boende 1887 - 1913

Samuel Niklas Andersson-Hets f.1/11-1834 i Hetseryd Kåragårds grenadiärtorp, Hjälmseryd       avled 6/5-1908 på torpet Diölshagen, Falla, Malmbäck
Son till Grenadiär Anders Hetz f.13/2-1800 i Hjälmseryd, och h.h. Stina Catharina Samuelsdotter f.21/1-1805 i Nydala
Hustru: Johanna Andersdotter f.9/12-1833 i torp Ekenäs, Torarp, Svenarum       avled 30/1-1914 på Malmbäck ålderdomshem
Dotter till torparen Anders Petersson f.12/8-1790 i Vrigstad, och h.h. Anna Stina Svensdotter f.21/10-1794 i Vrigstad

Son: Johannes Alfred f.2/11-1870 i Grenadiärtorp Nö.45, Gibbarp, Malmbäck       avled 1/7-1955 i Brunseryd 1:6, Malmbäck

Familjen kom hit från Gibbarp, Malmbäck.
Sonen flyttar till Oxhagen, Falla, Malmbäck.