GPS-kordinater: Torpet Öen    57º 30.879 N, 014º 30.454 Ö

Torpet Öen

Boende 1747 - omkr 1760

Anders Pehrsson f.1700
Hustru: Ingeborg Larsdotter f.1716
Dotter: Ingrid f.8/5-1751 i Öen, Falla, Malmbäck
Faddrar vid dopet: Sven Svensson i Falla, Abraham Hansson ibid., drängen Nils ibid., hustru Kierstin i Kalfsås, pigan Kierstin i Klockaregården, Kierstin Zachrisdotter i Malmbäck.
Son: Johannes f.18/10-1754 i Öen, Falla, Malmbäck
Faddrar vid dopet: Johannes Hansson i Klockaregården, Jöns Månsson i Klippan, drängen Pehr Svensson i Elmhult, pigan Lisa Johansdotter i Holma, pigan Kierstin Andersdotter i Kådebo.

I Malmbäcks Hembygdsförenings torphäfte, är noterat att Andreas Johansson f.1700 och hans hustru Ingeborg Danielsdotter f.1716, med sonen Johannes och dottern Ingeborg var boende på torpet Öen år 1753 till omkr. år 1760.
Men den 26 december 1747 levererade Anders Pehrsson på Öhen, attest för sig och sin hustru, utgifven af Pastor Herr Johan Burzell i Bringetofta.

Boende - omkr 1775

Isac Larsson-Fallström f.14/5-1735 i Filebo ryttaretorp, Falla, Malmbäck       avled 27/10-1816 i Fattigstugan, Malmbäck
Hustru: Anna Månsdotter f.21/8-1732 i Hudaryd soldattorp, Malmbäck       avled 11/9-1808 i Sjöaryd, Malmbäck
Vigda 1/11-1765 i Malmbäck
Dotter:
Lisa f.25/11-1766 i Åsen, Malmbäck

Isac och Anna med familj var 1766 boende i Åsen, Malmbäck, 1769 på torpet Öen, Falla, Malmbäck, och 1775 på torpet Ängen, Estenstorp, Malmbäck.
Anna Månsdotter och hennes broder Sven Månsson på raden under, är barn till soldaten Måns Jonsson-Ekestedt och hans hustru Ingrid Svensdotter i Hudaryd soldattorp, Malmbäck.

Sven Månsson f.6/3-1724 i Hudaryd soldattorp, Malmbäck
Hustru: Maria Svensdotter f.8/1-1722 i Rommenås, Malmbäck

Sven Månssons broder Måns Månsson med familj är boende på torpet Utjorden, Falla, Malmbäck

Boende omkr 1780 - 1830

Johan Jönsson-Almgren f.2/6-1732       avled 16/7-1813 i Brunseryd soldattorp, Malmbäck av ålderdomsbräcklighet
Hustru: Ingeborg Michaelsdotter f. /4-1733       avled 7/11-1798 i Öen, Falla, Malmbäck av vattensot
Vigda 27/3-1757 i Rogberga
Den 27 mars 1757 sammanvigdes drängen Johan Jönsson ifrån Jönköping och pigan Ingebor Michaelsdotter ifrån Fagerslätt.
Son: Johannes f.20/6-1771 i Pustanäs soldattorp, Malmbäck       avled 22/1-1848 i Lunden, Falla, Malmbäck

Den 30/9-1759 levererade drängen Jaen Jönsson på Stafsjö ägor, attest för sig och dess hustru Ingeborg Michaelsdotter, utgifven af kyrkoherden herr Petrus Bergvald i Rogberga.

Johannes Johansson-Almgren f.20/6-1771 i Pustanäs soldattorp, Malmbäck      avled 22/1-1878 i Lunden, Falla, Malmbäck
Hustru: Britta Stina Pehrsdotter f.4/1-1764 i Eskemålen, Norra Solberga       avled 28/7-1849 i Lunden, Falla, Malmbäck
Dotter: Ingeborg Lena f.27/11-1800 i Öen, Falla, Malmbäck
Son: Sven f.30/9-1803 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 25/8-1808 i Öen, Falla, Malmbäck av rödsot
Dotter: Anna Stina f.21/1-1807 i Öen, Falla, Malmbäck

Familjen flyttar till Lunden, Falla, Malmbäck.

Boende omkr. 1830 - 1869

Johannes Petersson f.31/3-1791 i Göstorp Mellangård, Malmbäck       avled 26/3-1860 i Öen, Falla, Malmbäck
Hustru: Lena Nilsdotter f.13/3-1788 i Ormestorp       avled 17/1-1847 i Öen, Falla, Malmbäck
Son: Anders f.17/10-1824 i Klensbygget, Grimstorp, Norra Sandsjö       avled 20/12-1868 i Öen, Falla, Malmbäck
Dotter: Anna Catharina f.5/12-1826 i Klensbygget, Grimstorp, Norra Sandsjö       avled 16/12-1856 i Knutsnäs, Almesåkra

Ingress av bouppteckning:
År 1847 den 6 februari sammanträdde undertecknade efter vederbörandes anmodan, att boförteckning förrätta hos änkemannen och torparen Johannes Pettersson i Falla Ö, efter dess aflidna hustru Lena Nilsdotter, som med döden afled den 17 januari, och efter sig lämnat tvenne bröstarfvingar, sonen Anders myndig, och dottern Anna Christina, till hennes rätts bevakande inställde sig Johan Petter Johannesson i Klippan under Falla såsom förmyndare att dess rätt bevaka. Sedan var både änkemannen och den myndiga sonen tillstädes. Änkemannen tilltalades att uppgifva boets tillgångar, sådant som det vid dödsfallet befanns, sedan företogs uppskrifvningen i den ordning som följer
Fastighet fanns ej:
Summa behållning: 60 Rd 35 sk 11 rst

Anders Johannesson f.17/10-1824 i Klensbygget, Grimstorp, Norra Sandsjö       avled 20/12-1868 i Öen, Falla, Malmbäck av bröstquaf
Hustru: Maria (Maja) Andersdotter f.24/9-1822 i Kalfsås, Boda, Öggestorp       avled 22/7-1883 i Önna, Malmbäck
Vigda 17/11-1849 i Almesåkra
Dotter: Emma Charlotta f.22/1-1851 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 7/10-1944 i Gödeberg, Almesåkra
Son: Johannes August f.9/11-1854 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 17/9-1857 i Öen, Falla, Malmbäck av rödsot
Son: Carl Gustaf f.17/12-1856 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 21/9-1857 i Öen, Falla, Malmbäck av rödsot
Dotter: Thilda Kristin f.27/7-1858 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 4/12-1868 i Öen, Falla, Malmbäck av mässling
Son: Carl August f.24/6-1861 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 21/12-1904 i Liljeholmskvarteret 26, Jönköpings Kristina
Son: Claes Alfred f.11/4-1864 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 30/9-1945 i Åkerslätt, Åkerhult, Malmbäck

Änkan och barnen flyttar till Önna, Malmbäck.

Boende 1869 - 1890

Gustaf Abrahamsson f.23/1-1841 i Hylte, Bringetofta       avled 14/11-1906 i Ekelsjö, Bringetofta
Hustru: Emma Charlotta (Lotta på Ryet) Andersdotter f.22/1-1851 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 7/10-1944 i Gödeberg, Almesåkra
Vigda 22/12-1869 i Malmbäck
Son: Johan Oscar f.27/3-1871 i Öen, Falla, Malmbäck       avled17/1-1969 i Kårekulla, Malmbäck
Dotter: Mathilda Lovisa f.15/6-1873 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 13/4-1956 i Sunetorp, Almesåkra
Dotter: Maria Albertina f.25/3-1876 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 14/8-1945 i Gödeberg, Almesåkra
Son: Carl August f.17/12-1878 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 6/1-1879 i Öen, Falla, Malmbäck
Son: Carl August f.31/1-1880 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 6/3-1961 i Kalfsås, Bringetofta
Son: Klas Algot f.29/5-1882 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 23/3-1967 på Storgatan 14, Nässjö
Son: Rickard f.5/7-1884 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 5/7-1884 i Öen, Falla, Malmbäck
Dotter: Tekla Ottilia f.23/11-1885 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 2/5-1960 i Bosebygd Norra 1:2, Mullsjö, Nykyrka
Dotter: Nia Sofia f.13/7-1888 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 14/7-1888 i Öen, Falla, Malmbäck
Son: John Helge Theodor f.1/5-1890 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 19/6-1961 i Ryholm, Bringetofta Norrgård 6:6, Bringetofta

Den 22-12-1869 blir det dubbelbröllop i Malmbäcks kyrka, då gifter sig Gustaf Abrahamsson med Emma Charlotta Andersdotter, samtidigt gifter sig Emma Charlottas mor som blev änka 1868. Makarna bosätter sig på hustruns föräldrahem Öen Falla, Malmbäck.
Gustaf och Lotta med familj, flyttar den den 7/6-1890 från Öen till Ekelsjö, Bringetofta

Boende 1895 - 1896

Carl August Möller f.9/5-1843 på Filebo grenadiärtorp, Falla, Malmbäck       avled 25/5-1913 i Karlsved, Tolarp, Ödestugu av Kräfta
Hustru: Maria Magnusdotter f.17/9-1854 i Karlsborg, Kåveryd, Öggestorp
Son: Oskar Albin f.16/3-1890 i Stationssamhället, Forserum       avled 27/11-1925 i Karlsved, Tolarp, Ödestugu av Kvävning
Gruvarbetaren, ogifte mannen Oskar Albin Möller, utvandrar den 17/1-1913 från Tolarp Norrgård, Ödestugu till Nord Amerika

Dotter: Hanna Elisabeth f.6/12-1891 i Bobinfabriken, Forserum
Dottern, ogifta kvinnan Hanna Elisabeth Möller, utvandrar den 16/11-1912 från Tolarp Norrgård, Ödestugu till Nord Amerika
Son: Karl Lennart f.5/9-1894 i Stationssamhället, Forserum
Gruvarbetaren, ogifte mannen Karl Lennart Möller, utvandrar den 20/4-1912 från Tolarp Norrgård, Ödestugu till Nord Amerika

Familjen Möller inflyttade den 29/3-1895, kom från Forserum och flyttade den 27/10-1896 till Rönneberg, Rönnhult, Malmbäck


Boende 1897 - 1912

Carl Gustaf Andersson f.4/3-1853 i backstugan Ekeberg, Glömsjö Jönsgård, Nävelsjö       avled 27/4-1932 i Södra Mörekull, Malmbäck
Hustru: Helena (Lena) Christina Carlsdotter-Ryd f.9/1-1844 i Tubbarp, Hylletofta       avled 10/2-1931 i Södra Mörekull, Malmbäck
Vigda 20/4-1878 i Bringetofta

Son: Frans Oskar Theodor f.3/9-1878 i backstugan Sigfridsholm, Havsjö Södergård, Bringetofta       avled 11/10-1961 på Smedjegatan 10, Vaggeryd, Byarum
Dotter: Anna Elisabeth f.23/5-1883 i backstugan Gustafslund, Bringetofta Norrgård, Bringetofta       avled 1/5-1927 i Öen, Falla, Malmbäck
Son: Hjalmar Alexis f.15/7-1886 i backstugan Gustafslund, Bringetofta Norrgård, Bringetofta       avled i Nord Amerika

Den 20/3-1897 inflyttar familjen Andersson till torp Öen under Falla, Malmbäck. Gustaf Andersson och hans hustru Helenas dotter Anna gifter sig 1905, och när så Johan och Anna flyttar in i torp Öen den 14 Mars 1906, har Annas föräldrar ett rum på övre våningen.
Den 12/11-1912 flyttar makarna till Bst. Stensholm under Södra Mörekull, Malmbäck. Omkring år 1911-12 bygger Gustaf Andersson ett hus i Södra Mörekull, Malmbäck, där makarna sedan är bosatta under återstoden av sina liv.


Boende 1907 - 1941


Johan Oskar Gustafsson f.27/3-1871 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 17/1-1969 i Kårekulla, Malmbäck
Hustru 2: Anna Elisabeth Carlsdotter f.23/5-1883 i backstugan Gustafslund, Bringetofta Norrgård, Bringetofta       avled 1/5-1927 i Öen, Falla, Malmbäck
Vigd 4/11-1905 i Bringetofta
Son: Johan Arthur Valdemar f.10/1-1901 i Vare, Norra Sandsjö       avled 4/1-1989 i Hunseberg, Nässjö
Son: Harry Rudolf Natanael f.21/12-1901 i Orrakullen, Ekelsjö, Bringetofta       avled 1/3-1978 på Norrahammarsvägen 66, Hovslätt, Jönköping
Son: Gustaf Einar Vallentin f.6/1-1906 i Orrakullen, Ekelsjö, Bringetofta       avled 15/2-1997 på Queckfeldtsgatan 112, Enebo 222, Nässjö
Dotter: Eva Linnéa Elisabet f.19/11-1908 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 13/1-1991 på Åkersvägen 9, Sörgården, Skillingaryd
Son: Johan Martin Leonard f.16/5-1911 i Öen, Falla, Malmbäck      avled 17/11-1980 i Hagalund, Klappa, Malmbäck
Dotter: Elsa Viola Helena f.30/10-1913 i Öen, Falla, Malmbäck      avled 18/8-1979 på Norrby Tvärgatan 22, Borås, Caroli församling
Son: Sven Ivar Hilding f.20/2-1916 i Öen, Falla, Malmbäck      avled 29/11-1995 i Kårarp, Flisby
Son: Oskar Henry Otto f.4/9-1918 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 31/5-1999 på Danderyds sjukhus, Stockholm
Dotter: Britta Maria Ingeborg f.3/5-1920 i Öen, Falla, Malmbäck
Son: Knut Evert Emanuel f.2/7-1923 i Öen, Falla, Malmbäck       avled 7/10-1990 i Lyckhem, Lycke, Malmbäck

Den 1/10-1907 flyttar Johan Gustafsson med familj från Orrakullen, Bringetofta till Öen, Falla, Malmbäck. Johan bodde kvar till 1941, då auktion hölls på Öen, 1942 flyttar Johan Gustafsson som den siste boende på Öen.