GPS-kordinater: Torpet Ängen    57º 30.164 N, 014º 30.176 Ö

Torpet Ängen

Boende omkr 1785 - 1854

Hans Nilsson f.24/9-1753
Hustru: Stina Jonasdotter f.1753
Son: Nils f.1/6-1777 i Bjurshult, Hylletofta       avled 26/9-1837 i Ängen, Falla, Malmbäck av håll och styng
Son: Johan f.1781
Son: Sven f.13/6-1786
Dotter: Maria Lisa f.16/3-1789
Dotter: Anna Catharina f.1794

Föräldrarna och Anna Catharina flyttar till Lunden, Falla, Malmbäck.

Boende omkr 1800 - 1810

Nils Nilsson f.5/8-1753       avled 9/5-1829 i Liden, Klappa, Malmbäck av förkylning
Hustru: Maria Månsdotter f.19/3-1759 i Estenstorp, Malmbäck       avled 5/1-1845 i Liden, Klappa, Malmbäck av ålderdomsbräcklighet
Vigda den 2/1-1780 i Malmbäck
Dotter: Maja Stina f.10/6-1780 i Estenstorp, Malmbäck       avled 18/5-1827 i Packebo, Malmbäck
Dotter: Ingela f.1/4-1786 i Sjöaryd, Malmbäck      avled 8/1-1882 i Fattighuset, Hillared (P)
Dotter: Catharina f.14/1-1791 i Ängen, Estenstorp, Malmbäck       avled 9/5-1857 i Spinkabo, Malmbäck
Son: Johannes f.22/4-1794       avled 31/3-1798 i Ängen, Falla, Malmbäck av tvinsot

Änka: Annika Jönsdotter f.1768

Nils Hansson f.1/6-1777 i Bjurshult, Hylletofta       avled 26/9-1837 i Ängen, Falla, Malmbäck av håll och styng
Son till Hans Nilsson f.18/2-1751 i Söndrarp, Malmbäck och hans hustru Stina Svensdotter f.1753
Hustru: Stina Jonasdotter-Brun f.11/3-1786 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 24/6-1820 i Ängen, Falla, Malmbäck av lungsot
Vigda den 24/6-1807 i Malmbäck
Dotter: Catharina f.31/10-1808 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 16/4-1811 i Ängen, Falla, Malmbäck av hetsig feber
Son: Johannes f.9/10-1810 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 21/2-1899 i Älgaryd, Malmbäck
Johannes Nilsson gifte sig den 29/4-1838 i Almesåkra med Maja Lisa Pehrsdotter f.25/3-1819 i Ekesjö, Almesåkra, makarna fick den 14/5-1863 en dotter Maria som avled samma dag.
Efter att varit arrendatorer i Ekesjö, Almesåkra under 28 år, köper makarna Nilsson år 1866 1/18 mantal Älgaryd, där de sedan bor kvar till sin död år 1899 respektive 1900.
Bouppteckning efter Johannes Nilsson innehåller följande ingress.
År 1899 den 12 augusti kl.10 på förmiddagen inställde sig undertecknade på begäran af änkan Maja Lisa Petersdotter i Älgaryd, Malmbäcks socken, för att förrätta bouppteckning i sterbhuset därstädes efter hennes den 21 sistlidne februari aflidne man Hemmansägaren Johannes Nilsson, hvars efterlämnade arfvingar äro:
1. Änkan Maja Lisa Petersdotter i Älgaryd, nu närvarande.
2. Den aflidnes broder Jonas Sand i Aneby, hvilken oaktad vederbörlig kallelse icke infunnit sig.
Änkan åtvarnades om sin skyldighet att uppgifva boets ställning sådant det vid mannens dödstimma befanns.
Först framlades ett mellan ofvanbemälte makar den 9 januari 1883 upprättadt testamente af innehåll att hvilken af makarna som den andre öfverlefver skall intill sin död sitta i orubbat bo, att 500 kr skall efter bägges död tillfalla Johannes Robert Först i Berg, och resten af egendomen tilldelas Korpral F. W. Först och hans hustru Fina Magnusdotter i Berg, mot villkor som af änkan vitsordades hittills blifvit uppfyllda.
Detta testamente är inför Västra häradsrätt behörigen bevakadt.
Således upptages förteckning som följer
Fastighet: 1/18 mantal Älgaryd, taxeradt till 1.800 kr
Behållning i boet blev 2.330 kr
Vid underskrifvandet af denna förrättning infann sig som ombud för Jonas Sand i Aneby, hemmansägaren Frans Carlsson i Jularp, Aneby, hvilken efter behörig granskning af förhållandena denna bouppteckning underskrifver.

Son: Anders f.8/12-1812 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 23/1-1817 i Ängen, Falla, Malmbäck av twinsot
Son: Nils Johan f.25/2-1815 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 15/8-1817 i Ängen, Falla, Malmbäck
Son: Jonas f.10/7-1817 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 15/5-1908 i Smedhemstugan, Aneby, Bredestad
Son: Nils f.29/4-1820 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 1/7-1820 i Ängen, Falla, Malmbäck
Hustru 2: Lena Cajsa Håkansdotter-Åcker f.9/7-1795 i Soldattorp Hallen, Lilla Åkerhult, Hylletofta       avled 17/11-1865 i Ängen, Falla, Malmbäck av ålderdom
Dotter: Stina f.20/3-1822 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 12/3-1899 i Fattighuset, Malmbäck
Gift den 5/4-1878 i Malmbäck med änklingen Johannes Malm i backstugan Fageräng, Holma, Malmbäck

Dotter: Anna f.25/11-1824 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 10/9-1825 i Ängen, Falla, Malmbäck av hjärtsprång
Son: Anders Johan f.10/8-1826 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 22/5-1861 i torp Berget, Mjälaryd Norrgård, Rogberga av bröstsjuka
Son: Gustaf f.6/5-1830 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 13/1-1874 i torp Perstorp (Höjda kalladt), Almesåkra av lungsot
Dotter: Anna f.17/10-1833 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 21/11-1857 på Socknen, Marbäck av rödsot (ogift)

Torpet brukades troligen av familjen tills sonen Gustaf övertog.

Gustaf Nilsson f.6/5-1830 i Ängen, Falla, Malmbäck
Hustru: Sara Gretha (Lisa) Johannesdotter f.7/9-1825 i Slögestorp, Hakarp
Son: Claes Johan f.24/9-1853 i Ängen, Falla, Malmbäck

Gustaf Nilsson med familj flyttade år 1854 till Tomten, Åkerhult, Malmbäck, och år 1863 till torpet Perstorp (Höjda kalladt), Almesåkra.

Boende 1854 - 1897

Gustaf Johannesson f.24/10-1825 i Utjorden, Falla, Malmbäck       avled 20/12-1891 i Ängen, Falla, Malmbäck
Hustru: Maja Stina Svensdotter f-5/10-1824 i Sjöholm, Almesåkra       avled 28/3-1899 i Fällan, Falla, Malmbäck
Dotter: Johanna Christina f.2/4-1852 i Kärrabo, Almesåkra      avled 11/8-1916 i Fällan, Falla, Malmbäck
Dotter: Anna Sofia f.6/10-1856 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 28/4-1933 i Västra Gödeberg, Almesåkra
Son: Carl Johan f.3/11-1859 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 3/2-1872 i Fällan, Falla, Malmbäck
Son: Claes Amandus f.23/9-1863 i Ängen, Falla, Malmbäck      avled 7/3-1936 i Bringetofta

Maja Stina och Johanna Christina flyttar till Fällan, Falla, Malmbäck.

Ingress av bouppteckning:
År 1892 den 27 maj inställde sig undertecknade på vederbörandes begäran på torpet Ängen under Falla af Malmbäcks socken, att förrätta laga bouuppteckning på kvarlåtenskapen efter aflidne torparen Gustaf Johannesson, som dog den 20 december 1891 och efter sig lämnat Enkan Maria Christin Svensdotter 3ne barn, nämligen dottern Johanna Christina, dottern Anna Sophia gift med torparen Sven Johan Andersson på Svenstorp under Gödeberg af Almesåkra socken, sonen Klas Amandus. Alla myndiga och närvarande. Enkan gjordes uppmärksam på lagens fodran att vid edsplikt uppgifva boet sådant det befanns vid dödstillfället, och då vidare ej var att anteckna företogs värdering i ordning som följer
Fastighet fanns ej:

Claes Amandus Gustafsson f.23/9-1863 i Ängen, Falla, Malmbäck      avled 7/3-1936 i Bringetofta
Hustru: Ida Christina Fransdotter f.27/11-1861 i Höjden, Spexhult Norrgård, Nässjö       avled 25/9-1919 i Utjorden, Falla, Malmbäck

Makarna flyttar till Utjorden, Falla, Malmbäck.

Boende 1898 - 1921

Johan Algot Svensson f.11/8-1871 i Nyatorp, Almesåkra       avled 4/9-1945
Hustru: Emilia Alfrida Carlsdotter f.14/6-1874 i Nyholm, Hallahult, Barkeryd       avled 20/1-1951 i Furulund, Östra Hult, Almesåkra
Dotter: Hanna Augusta Maria f.29/1-1899 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 5/9-1933 i Eriksberg, Malmbäck
Son: Karl Johan Helmer f.9/10-1901 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 21/4-1985 på Brinellgatan 30, Nässjö
Dotter: Hilda Margreta Ingeborg f.14/8-1904 i Ängen, Falla, Malmbäck
Dotter: Edith Astrid Linnéa f.8/10-1907 i Ängen, Falla, Malmbäck       avled 3/3-2000 på Duxgången 4, Bodafors, Norra sandsjö

Familjen kom från Almesåkra och flyttade tillbaka dit.

Boende 1921 - 1931

Claes Edvard Johannesson-Lindqvist f.17/1-1864 i Lilla Boda, Boda, Vrigstad       avled 16/9-1948 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Son till Johannes Wilhelm Abrahamsson f.8/11-1832 i Spånarp, Vrigstad och hans hustru Margaretha Johansdotter f.10/3-1831 i Axaryd backstuga, Hjälmseryd
Hustru: Charlotta Christina Edvardsdotter f.1/11-1863 i Gunnarstorp, Bringetofta       avled 23/9-1946 i Utjorden, Falla, Malmbäck
Charlotta Christina Edvardsdotter föddes uä till pigan Johanna Sofia Johansdotter f.31/10-1831 i Källäng, Hylletofta (Johanna Sophias fader Johannes Petersson avled den 20/8-1864 på torpet Norrskogen, Klappa, Malmbäck).
I hfl är noterat att Charlotta Christinas fader är Carl Edvard Jonasson f.3/2-1844 på torpet Kulltorp, Kullabo, Hylletofta, Carl Edvard gifter sig den 3/6-1870 med Maria Carlsdotter f.6/9-1841 på torpet Bäckudden under Kohult, Svenarum, och får tillsammans med henne 8 barn. Den 4/6-1892 utvandrar Carl Edvard och hela familjen från torpet Nilsberg under Bjerkaryd Södergård, Hylletofta till Norra Amerika, (Carl Edvard hade redan i mars 1888 utvandrat, sonen Carl Henning den 13/11-1891, och sonen Frans Oskar Cyrillus den 4/6-1892).
Vigda den 10/11-1893 i Bringetofta
Son: Carl Edvin Emanuel f.28/1-1895 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 28/7-1977 i Falla, Malmbäck
Ogift man
Dotter: Anna Josefina Ottilia f.23/2-1897 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 20/4-1988 på Ringgården, Sävsjö
Anna Josefina Ottilia Lindqvist gifte sig den 17/4-1920 i Hylletofta med Gunnar Natanael Gustafsson f.31/7-1893 i Ekelsjö, Bringetofta, och deras barn är, Tage Ivan Torsten f.23/5-1920, Anna Gunborg Charlotta f.11/1-1924, och Svea Ellis Ingeborg f.28/1-1930, alla födda i Hylletofta.
Dotter: Albertina Bernhardina f.30/9-1899 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta      avled 11/8-1978 i Kådebo, Holma, Malmbäck
Albertina Bernhardina Lindqvist gifte sig den 23/5-1931 i Malmbäck med Gunnar Elias Natanael Engdahl f.6/8-1908 i Hellstorp, Söräng, Malmbäck, och deras barn är Olle Lennart Elias f.27/7-1933, och Sonja Linnéa Maria Albertina f.25/3-1938, båda födda i Malmbäck.
Dotter: Agda Maria Charlotta f.27/7-1902 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 24/4-1975 på Nybrogatan 1, Eksjö
Agda Maria Charlotta Lindqvist gifte sig den 4/8-1933 i Hult med Tor Folke Tydén f.9/3-1902 i Eksjö landsförsamling, och deras barn är, Ulla Britta Olivia f.24/8-1933, Ulf Ebert Ingvar f.8/4-1935, och Hans Sune Sören f.22/5-1937, alla tre födda i Hult.

Son: Vallentin Gunnar Natanael f.24/3-1905 i Östanskog, Tubbarp, Hylletofta       avled 6/1-1976 på Strömsdalsvägen 32 B, Malmbäck
Gift den 17/5-1950 med Gunborg Maria Elvira Johnsson f.3/3-1923 i Haga, Norra Sandsjö
Gunborg är dotter till Gustaf Gunnar Johnsson f.11/4-1895 i Norra Sandsjö och hans hustru Axi Signe Maria Andersson f.8/11-1894 i Norra Sandsjö

Familjen flyttade till Utjorden, Falla, Malmbäck.

Boende 1932 - 1937

Gustaf Fredrik Klasson f.12/3-1892 i Habo, Skaraborgs län       avled 4/10-1973 på Järnvägsgatan 1J, Gnosjö
Hustru: Hillevi Charlotta Maria f.8/12-1894 i Karlstorp       avled 6/9-1981 på Läroverksgatan 45, Gnosjö
Vigda den 26/5-1918
Son: Gustaf Sverker f.20/10-1918 i Järeda, Kalmar län       avled 26/6-1993 på Kuskvägen 3, Bålsta, Kalmar, Uppsala län
Dotter: Vivi Maria Maj-Britt f.12/12-1919 i Järeda, Kalmar län
Son: Gösta Nils Paul f.9/3-1924 i Ytterby, Skaraborgs län      avled 18/6-2004 på Järnvägsgatan 7, Nissafors, Källeryd, Gnosjö
Son: Erik Olov Lennart f.10/9-1925 i Ytterby, Skaraborgs län       avled 30/12-1984 på Läroverksgatan 45, Gnosjö
Son: Tore Birger Bertil f.24/5-1929 i Järeda, Kalmar län       avled 28/3-2005 på Skogsvägen 1 D, Torup, Hallands län
Dotter: Anna-Lisa Linnéa f.28/9-1931 i Järeda, Kalmar län       avled 28/10-2007 på Narvavägen 10 B, Jönköping

Från 1932 till 1937 var torpet bebott av familjen Gustaf Fredrik Klasson. De kom från Järeda socken i Kalmar län och flyttade till Habo.