GPS-kordinater: Sidhem    57º 33.419 N, 014º 26.012 Ö

Backstuga Sidhem (först Sedhem)

Boende 1828 - 1868

Barnlärare: Jonas Jonasson-Fagerlind f.28/10-1777 i Fagerhult, Malmbäck      avled 27/5-1855 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck av ålderdom
Son till Jonas Jonasson och Ingeborg Månsdotter i Fagerhult
Hustru: Gertrud Josephsdotter-Wahlberg f.16/9-1791 i Solkaryd Norrgårds ryttaretorp, Skepperstad       avled 7/4-1868 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck av ålderdom
Dotter till ryttaren Joseph Wahlberg och hans hustru Maria Nilsdotter i Solkaryd Norrgårds ryttaretorp, Skepperstad.
Vigda 8/2-1835. Bruden heter Wahlberg i vigselboken
Son uä: August f.2/3-1833 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck       avled 12/12-1833 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck av kikhosta

Från Malmbäcks sockenstämmprotokoll den 27 maj 1820:

"Jonas Fagerlind i Fagerhult vill åtaga sig socknens barnundervisning i läsande, skrivande och räknekonsten, kortligen alla skolmästarens åliggande skyldigheter, med det villkor att han får underhåll på de ställen och af de föräldrar hvilkas barn han undervisar jämte 8 sk i veckan för varje barn, undervisningen sker Rotevis".
Stämman beslöt bifalla Fagerlins erbjudande om undervisning av socknens barn.

Jonas Fagerlind avled den 27/5-1855 av ålderdom och hustrun Gertrud bodde kvar i stugan till sin död 7/4-1868. Hon avled på lasarettet i Jönköping av lunginflammation och begravdes där enligt attest.

Boende 1873 - 1915

Snickare: Carl August Åhman f.21/10-1833 i Fagerhult, Malmbäck       avled 14/11-1904 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck av slag
Hustru: Carolina Dorothea Johansdotter f.25/2-1839 i Svenarum Norrgård, Svenarum       avled 11/2-1920 i Chicago, Illinois
Vigda 4/7-1863 i Malmbäck
Son: Johannes Malkolm f.13/8-1863 i Hästeryd, Malmbäck
J. M. Oman, snickare och jordbrukare, kom till Round Rock, Texas, från Sverige år 1884, då tjugoett år gammal. Sitt yrke hade han lärt i sin hembygd, Malmbäck, Småland, där fadern C. A. Oman, var snickare. Under sin vistelse i detta land har O. dels arbetat i sitt yrke och dels ägnat sig åt landtbruk.
Med Hulda Berkman, född 1873 i Nässjö, Småland, ingick O. äktenskap 1903.
Barn: John, Lillian, Martin, Rosie, Anna och Alfred.
Boende. R 4, Georgetown, Texas.
Son: Carl Oskar Henning f.11/10-1864 i Hästeryd, Malmbäck
Carl Oskar Henning Åhman utvandrar den 19/10-1883 från backstugan Sidhem under Fagerhult, Malmbäck till Norra Amerika.
Har 3 st barn.
Boende: Checotah, Oklahoma, USA.
Dotter: Jenny Augusta f.24/9-1866 i Sjöstorp, Fölhult, Malmbäck
Jenny Augusta Åhman utvandrar den 23/4-1887 från backstugan Sidhem under Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.
Gift med snickaren Gustaf Lind. Boende: 1706 36:e ave, Oakland, Californien, USA.
Son: Anders August f.14/3-1868 i Sjöstorp, Fölhult, Malmbäck
Anders August Åhman utvandrar den 23/4-1887 från backstugan Sidhem under Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.
Ogift. Boende: 210 Porter street, Taylor, Texas.
Son: Claes Albert fl12/9-1870 i Sjöstorp, Fölhult, Malmbäck
Claes Albert Åhman utvandrar den 22/3-1890 från backstugan Sidhem under Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.
Claus Oman och hans hustru Emma, f. Johnson, bosatta sedan flera år tillbaka i Hutto, äro båda födda 1870 och kommo till detta land och Texas 1890. Omans föräldrahem var i Malmbäck, Småland, och hustruns i Antnäs, Luleå. De ingingo äktenskap 1897.
O. lärde i Sverige till möbelsnickare och har arbetat i både smed- och snickareyrket i detta land. Han kom först till Austin, bodde därpå ett par år i Galveston, innan han bosatte sig i Hutto. Här hade han flera år egen smedverkstad, men har under de senaste fem åren ägnat sig åt automobil och garageaffär.
Makarna har inga barn.
Boende: 409 Main street, Taylor, Texas.
Dotter: Clara Elise f.27/5-1873 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck
Clara Elise Åhman utvandrar den 23/6-1891 från Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.
Gift med Edward Boobyer (engelsman).
Boende: Lake Forest, Illinois.

Dotter: Ida Christina f.10/6-1875 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck       avled 11/10-1880 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck av slaganfall
Son: Bror Otto f.8/9-1878 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck
Bror Otto Åhman var möbelfabrikör i Forserum.
Har inga barn.

Son: Ernst Gustaf f.10/8-1881 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck
Ernst Gustaf Åhman utvandrar den 15/9-1901 från Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.
Boende: 10147 Jale ave, Chicago, Illinois.
Dotter: Ellen Amalia Dorothea f.17/11-1885 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck
Ellen Amalia Dorothea Åhman utvandrar den 5/8-1905 från Fagerhult, Malmbäck till N. Amerika.
Gift med Fred Frederiksen från Danmark.
Boende: 10443 Jale ave, Chicago, Illinois.

Familjen kom hit 27/5-1873 från backstuga Sjöstorp under Fölhult.

Sonen Johannes Malkolm flyttar till Göteborg 21/10-1884, senare till Georgetown Texas, Karl Oskar Henning 19/10-1883 till Checotah, Oaklahoma, Jenny Augusta 23/4-1887 Oakland, Kalifornien, Anders August 23/4-1887 till Taylor, Texas, Klas Albert 22/3-1890 till Taylor, Texas, Klara Elisa 23/6-1891 till Lake Forest, Illionois, Bror Otto 30/9-1899 till Värnamo, senare möbelfabrikör i Forserum, Ernst Gustaf 15/9-1901 till Chicago, Ellen Amalia Dorotea 5/8-1915 till Chicago.
Mor Carolina Dorotea följer med yngsta dottern till Chicago där hon avlider den 11/2-1920.

Boende 1905 -

Wilhelmina Sofia Rydell f.29/3-1871 i Stensjö Qvarn, Svenarum       avled 2/10-1946 i Sidhem, Fagerhult, Malmbäck
Vigd 1/5-1896 i Svenarum
Dotter: Rut Svea Linnéa f.16/7-1896 i Olsborg, Klockaregården, Malmbäck       avled 10/1-1919 i Annedals förs., Göteborg & Bohus län av influensa
Flyttar 1912 till Nässjö, flyttade till Göteborg, där Ruth arbetade som tjänarinna på Sahlgrenska sjukhuset fram till sin död.

Son: Gustaf Tobias f.19/10-1897 i Stationssamhället, Forserum       avled 16/8-1935 på S:t Eriksgatan 17, Sankt Göran, Stockholm
Flyttar 1915 till Stockholm. Ogift man.
Dotter: Ebba Signe Ulrika f.30/7-1899 i Ängen, Klockaregården, Malmbäck       avled 20/11-1980 på Skrinvägen 22, Enskede, Stockholm
Flyttar 1917 till Stockholm.
Son: Karl Martin f.24/2-1901 i Hudaryd, Malmbäck       avled 18/7-1987 På Hagagatan 11, Malmbäck
Flyttar 1918 till Svenarum.
Son: Axel Ivar f.13/2-1903 i Hudaryd, Malmbäck       avled 7/5-1982 på Mörebergsvägen 2, Malmbäck

Mannen, maken Sven Gustaf Gustafsson-Rydberg f.8/1-1871 i Håkansbygget, Qvarnagården, Svenarum reser 11/4-1903 till N Amerika.
Hustrun och barnen hitflyttade 7/11-1905 från Ormestorp.
Syskonen Gustaf Tobias och Ebba Signe återvänder från Stockholm 1919 resp 1920 men båda flyttar åter till huvudstaden 1921.
Sonen Martin är tidvis dräng i Fagerhult och vistas tidvis i Svenarum innan han 1921 bosätter sig i Sidhem.