GPS-kordinater: Fagerberg soldattorp Nö.42 Harsbo    57º 34.293 N, 014º 25.058 Ö

Fagerberg soldattorp Nö.42 Harsbo

(Fagerberg 1/2, Fölhult 1/4, Fallnafors 1/16, Falla 1/4 och Jonsbo 1/4 mtl)

Boende 1679 -

Soldat: Sven Pärsson

Boende 1691 -

Pikerare: Lars Larsson

I stället för Sven Pärsson som den 30 mars casserades, tient 1 år, aldrig varit i krig eller någon Action, bestås ej heller honom underhåll.

Boende 1716 -

Pehr Larsson

20 år, antagen i augusti 1716.

Boende 1717 -

Skomakare: Pehr Håkansson

20 år, Ryttarvärja, baljan sönder. Lejd av Pehr Larsson.
Vigde 26/9-1718 Soldat Pehr Håkansson för Fagerberg med pigan Ingebor Johansdotter uti N Mörekull. Utan brudeskrud.
Pehr Håkansson död den 11 december 1718. I stället rotens gamla soldat hemkommen ur fångenskap den 9 maj 1719.

Boende 1721 -

Måns Månsson

32 år, 12 tj år, smålänning.

Boende 1733 -

Sven Svensson
Hustru: Catharina Johansdotter
Dotter: Kierstin f.18/10-1734
Son: Jon f.10/7-1737
Son: Jöns f.3/6-1741

28 år, 8 tj år, västgöte, gift. Kommenderad till Malmö 1739, manskap på Galleieren Eschadren 1741, på Gall Horn 1742. Död på Vaxholmen den 11 oktober 1742. Gevär och gehäng förkommit på Sjukskeppet S:t Mickael det öfvriga i behåll.
I mönstringslängen byter soldaten namn från Svensson till Fahlström. I Malmbäcks födelsbok nämnes fadern till barnen som Jonsson eller Fagerberg. Dock ingen tvekan om utan att det är samma soldat.


Boende 1743 -

Anders Fahlström

31 år, 1 tj år, smålänning, gift. Antagen den 1 mars 1743. Före 1757 bytt namn till Mörberg. 1762 kommenderad till Christianstad. Får avsked 1764, varit med i finska kriget, gammal och bräcklig.

Anders Israelsson-Mörberg f.14/4-1712
Son till Israel Nilsson och Maria Mathesdotter i Spinkabo.
(Broder till Gabriel Lundström på Berghem).

Hustru: Margaretha Svensdotter f.1702
Dotter: Margaretha f.23/9-1746

Boende 1765 -

Sven Månsson-Berg f.16/3-1734 i Rösum, Malmbäck       avled 4/3-1808 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Son till Måns Bengtsson och Maria Clementsdotter i Rösum.
Hustru: Britta Andersdotter f.1740       avled 25/11-1810 i Anderstorp, Jonsbo, Malmbäck
Kom hit 30/5-1760 från Svenarum.
Dotter: Stina f.16/1-1761
Son: Anders f.2/11-1762
Dotter: Catharina f.24/1-1765
Flyttar 1786 till Svenshult, Falla.
Dotter: Margaretha f.22/1-1765
Flyttar 1786 till Falla.
Son: Måns f.11/2-1773
Avled19/5-1774 av hosta och bröstsjuka.
Dotter: Elisabeth (Lisa) f.16/3-1776

Sven Berg 33 år, 5 fot, 10½ tum lång, gift. Antagen den 28 februari 1765. Erhåller avsked 1788. Svag och bräcklig.
Familjen kom hit 1765 från Brunseryd, flyttar 1791 till Fröderyd? (flyttningslängd saknas).

Boende 1788 -

Jonas Fager

23 år, 1 jt år, 5 fot 9 tum lång, ogift. Antagen den 10 september 1788. Sjuk i Lovisa. Jonas Fager död i Lovisa i oktober 1789.
Almesåkra vigselbok 1789 nr 6. Den 2 juni expedierades lysning för Soldaten Jonas Fager från Fagerbergs Soldattor i Malmbäcks socken samt pigan Maria Nilsdotter från Elgås. Brudgummen upvisar Fältväblen Jacob Svans, såsom Companiexpeditions innehafvare, tillstånd till äcktenskapet. Brudens fader Ryttaren Nils Sundman för Lundstorp i Barkerys socken gaf skrifteligt tillåtelse å sin dotters sida. Lysningen afkunnades alla tre gånger den 7 juni och vigslen skedde den 9:de derpå följande af Adjunkten Thalin.

Boende 1791 -

Petter Söderling f.1751
Hustru: Stina Pehrsdotter f.1762
Dotter: Stina f.1784
Dotter: Catharina f.1788
Dotter: Maria f.12/2-1792
Son: Jacob Fredrik f.14/7-1795
Avled 28/21796 av kopporna.
Dotter: Anna Lisa f.12/11-1797

Petter Söderling (-berg) (-ström). Roten ersatt den 25 februari 1791 med ännu tjänstbare volentären, hittransporterad från Överste. Leuntnantens Comp P Söderling 42 år, 14 tj år, 5 fot 4 tum, gift, Klarinettblåsare. 1806 sjuk i lägret, får avsked, anmäles till underhåll, har bevistat sista Finska kriget. Roten vacant.
Familjen kom hit 1791 från Bottnaryd.

Boende 1807 - 10

Rekryten: Anders Andersson-Fager       avled 8/11-1809 i Ryssland
Hustru: Anna Maria Svensdotter f.17/1-1784 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 25/4-1873 i Södra Grafs backstuga, Malmbäck
Dotter till Sven Larsson-Krantz f.1/3-1763 och hans hustru Stina Andersdotter f.18/7-1855 i Soldattorp Nö.38, Liden, Klappa, Malmbäck
Vigda 2/10-1806 i Malmbäck, Anders då recryt för Fagerberg, Malmbäck och Anna Maria piga från Liden, Klappa, Malmbäck

Dotter: Lena Stina f.12/2-1807 i Liden, Klappa, Malmbäck       avled 2/9-1808 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 2/9-1808 av rödsot.

Bouppteckning: År 1809 den 30 november inställde sig undertecknad efter anmodan på Fagerbergs soldattorp i Malmbäcks socken hos änkan Anna Maja Svensdotter, för att upprätta Laga bouppteckning efter dess aflidna kära man, soldaten manhaftige Anders Fager, som under Ryska kriget afled den 8 sistverken september, dock utan någon lifsfrukt. Härvid framvisas ett af den 23 april och ett af den 25 november detta år upprättade Testamentsskrift. Änkan var själf tillstädes biträdd af sin tillämnte man Johannes Arvidsson från Spinkabo; och frän den aflidnes sida infandt sig dess fader Anders Bengtsson i Hjelmseryd, änkan åtvarnades att vid eds plikt egendomen redeligen uppgifva sådan den vid dödstimman befants, hvarföre uppgafs som härefter antecknadt finnes. Behållning i boet 6 Rd 7 smt.

Boende 1810 -

Lars Magnus Carlsson-Björklund f.11/10-1774 i Eköen, Forserum       avled 11/2-1838 i Soldattorp Kisteryd, Stora Älgebo, Åker
Son till Carl Larsson-Björklund f.21/12-1744 i Björka, Bälaryd och hans hustru Annika Andersdotter f.27/1-1746 i Håknarp, Flisby

Hustru: Maria Johannesdotter f.8/7-1784 i Hult, Forserum       avled 23/11-1833 i Staffanstorp, Skärstad
Dotter till Johannes Jonsson f.17/5-1750 i Stenslabo, Forserum och hans hustru Lisken (Lisa) Jonsdotter f.1750 i (kolla Lekeryd)
Vigda den 7/3-1804 i Forseum
Son: Carl Magnus f.26/1-1805 i Hägna, Gränna       avled 15/12-1850 i Krusebo, Håknarp, Skärstad
Dotter: Anna Stina f.13/1-1807 i Hägna, Gränna       avled 2/10-1868 i backstugan Lilla Löffällan, Älgaryd, Malmbäck
Dotter: Maja Lena f.17/8-1810 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 1880

Lars Magnus Björklund 27 år, 20 tj år, 5 fot 5 tum, gift. Trumslagare.
Familjen kom hit 1810 från Gränna.

Boende 1812 -

Sven Fast f.1791
Hustru: Maria Andersdotter f.1/2-1790
Dotter till Anders Pehrsson och Lisa Jaensdotter i Klappa.
Vigda 19/8-1812 Maria då från Pustanäs.
Avled 27/4-1816 av tvinsot.

Son: Anders f.24/6-1813
Son: Pehr Johan f.18/9-1815
Avled 17/2-1816 av huvud och bröstsjuka.
Hustru 2: Catharina Jonasdotter f.1784
Vigda 27/10-1816 i Ödestugu.
Son: Pehr Johan f.10/1-1818

Sven Fast 21 år, 5 fot 7 tum lång. Får avsked den 28 juni 1822 för opålitlighet i tjänsten, återbetala hälften av erhållen lega till roten.

Inhyses fattig enk Stina Andersdotter f.1753 från Ekhammar. Avled 1826

Boende 1822 -

Anders Fager f.20/9-1799
Son till Petter Jönsson och Lena Ericsdotter i Sörskogen under Rommenås.
Avled 20/1-1832 av vattensot.

Hustru: Stina Andersdotter f.2/5-1792
Son: Petter Magnus f.25/1-1822 i Vrigstad
Dotter: Dotter Johanna f.13/1-1824
Flyttar 183 till Öggestorp.
Dotter: Dotter Anna Stina f.27/11-1826
Son: Anders Johan f.1/1-1830

Anders Fager 23 år, 5 fot 10 tum, gift. Antagen den 14 oktober 1822.
Enkan och barnen flyttar efter makens död till backstugan Nybygget under Falla i Ödestugu socken där enkan Stina föder en oäkta flicka den 6/6-1836. Modern Stiga Fager avled i arnsbörd några timmar efter barnets födelse. Flickan får vid dopet dagen efter namnet Maria.
Soldattorpet brukas några år av Gabriel Kindberg och hustrun Martha Pehrsdotter i Fagerberg samt Johannes Pettersson, hustru Lena Johannisdotter och två barn hitflyttade 1837 från Klappa soldattorp, flyttar 1838 till Barkeryd.

Boende 1832 -

Johannes Andersson-Fries f.21/12-1806 i Sandsjö
Hustru: Christina Johannesdotter f.31/8-1809 i Vallsjö
Dotter till Johannes Jonasson och Lisa Petersdotter i Muntarp.
Dotter: Lisa Beatha f.17/7-1830 i Ulvahult, Bringetofta
Dotter: Lotta Sophia f.12/12-1832
Avled 24/1-1833 av hjärtsprång.
Son: Anders Johan f.30/8-1835

Johannes Fris 25 år, 5 fot 9½ tum, gift. Antagen den 24 mars 1832. Erhåller den 20 november 1838 transport till nr 35 Lycke.
Familjen flyttar 1837 till gård i Fagerberg. 1839 till Lycke soldattorp.

Bouppteckning: År 1893 den 23 maj sammanträdde undertecknade uti Frisberg under Lycke, Malmbäcks socken, att på begäran af sterbhusdelägarne förrätta bouppteckning efter f.d. Soldaten Johannes Fris därstädes, som afled den 14 dennes och såsom arfvingar lämnade efter sig hustrun nu mera änkan Maria Christina Jönsdotter, hvilkas äktenskap varit barnlöst, samt i föregående äktenskap 4 st barn, nämligen sonen Johannes Malkolm Fris, Oskar Otto Fris, dottern Christina Sofia Fris, hvilka vistas i Nordamerika och äro myndige, deras rätt bevakas af hemmansägaren Gustaf Abrahamsson i Lycke, samt dottern Lisa Beatha Fris gift med hemmansägaren Nils Nilsson i Klappa, närvarande. Änkan företedde ett makarna emellan af den 14 mars 1885 upprättadt testamente, så lydande.
Inbördes Testamente
Vi undertecknade äkta makar hafva öfverenskommit om följande vår lilla qvarlåtenskap skall efter vår död så fördelas som här nedan följer, nämligen Om jag Johannes Fris före min hustru Maria Christina Jönsdotter med döden aflider så skall hon i sin lifstid få begagna stugan orubbad och utan påtal af barn eller arfvingar, dock med det utryckliga förbehåll att stugan ej får försäljas eller i pant eller i utmätning tagas och under ingen förvändning bortvändas utan skall efter Maria Christina Jönsdotters timmade död tillfalla Johannes Frises barn och lagliga arfvingar och så skall hon odelt behålla i sin lifstid det lilla som hon har haft med sig hit af hvad namn det vara må, och så testamenterar jag henne följande persedlar, en fäll med det mörkatäcket påoch kopparkruset, vägguret samt sängar, och en tafla som finnes i stugan och ett matskåp, en ny balja, koppar putta, vedsåg och handyx, äfven om det finnes litet säd eller matvaror och om där är den växande lilla grödan behålla, tillika en kopparkittel, ett par styrstolar, en skräyx och järnbetsmal, mjölkkistan som är i köket och den lilla drickastånna som är ny, samt det lilla vedskjulet som står vid norra gafvlen vid ladugården, om det finnes något litet väf eller garn ull eller lin i huset skall Maria Christina Jönsdotter odelt detta behålla, tillika lämmbordet och vafflejärnen skola tillhöra henne ensamt, men båda dessa uppräknade saker och hvad mera som finnes efter Maria Christina Jönsdotters död skall utan allt klander tillfalla Johannes Fris barn eller Arfvingar. Skulle min hustru Maria Christina Jönsdotter före mig Johannes Fris med döden aflida, så skall hennes lilla qvarlåtenskap odelt tillfalla mig Johannes Fris utan påtal eller klander af hennes arfvingar sedan hon blir ledsagad till grafven, och om Johannes Fris först med döden aflider skall hustrun först taga det som ör föreskrifvet, sedan hvad som finnes i huset af hvad slag det vara må som ej tecknadt är får Johannes Fris barn dela sig emellan sedan de eller hon ombesörjt min begrafvning och betalt skulden, om efter Johannes Fris någon af hans underhåll finnes qvar bekommer Maria Christina Jönsdotter det ensamt. Skulle min son Oskar Otto Fris vilja bebo min stuga efter min död tillsammans med Maria Christina Jönsdotter, äger han därtill fullkomlig rättighet utan hennes löfte. Sålunda oss äkta makar emellan med fri vilja och sundt förnuft samt moget betänkande öfverenskommit och beslutadt, skall oförändradt efterkommas, är vår yttersta vilja.
Som skedde på Frisberg under Lycke den 14 mars 1885
Johannes Fris, Maria Christina Jönsdotter, äkta makar
Till vittne; C. J. Wigell, Anders Jönsson, båda i Lycke, på en gång närvarande
Sedan utfrågadt blifvit att ingenting vidare var att anteckna, uppmandes änkan att uppgifva alla boets såväl tillgångar som skulder sådana de vid dödstillfället befanns, och företogs följande uppteckning och värdering.
Ett boningshus 100 kr, en vedbod 20 kr
Behållning i boet 262 kr 42 öre


Boende 1838 -

Johannes Magnusson-Sköld f.4/8-1816 i Lycke, Gnillinge, Vrigstad       avled 8/4-1872 i Norrhaga (Norra Hage), Fallnafors Södergård, Malmbäck
Son till soldaten vid Konungens Regemente i Landskrona Magnus Hellström f.6/7-1780 och hans hustru Lisa Johansdotter f.2/9-1786
Hustru: Lisa Catharina Andersdotter-Ström f.15/8-1818 i Norra Simnatorp, Bäckseda       avled 10/12-1881 i Norrhaga (Norra Hage), Fallnafors Södergård, Malmbäck
Dotter till Anders Ericsson-Ström f.8/12-1792 i soldattorp Gallahem, Rösås, Nävelsjö och hans hustru Sara Stina Petersdotter-Dahlgren f.1/12-1786 i Ryttaretorpet, Holma, Hultsjö
Vigda 12/4-1839 i Nävelsjö
Son: Carl August f.9/4-1840 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 11/1-1916 i Kullebo, Forserum
Flyttar till Ödestugu 1862
Carl August Johannesson-Sköld gifter sig den 29/12-1871 i Malmbäck med Emma Christina Pehrsdotter-Spets f.29/1-1850 i Pustanäs, Malmbäck
Makarna Skölds barn äro: Anna Sofia f.10/3-1872 (gift med Sven August Wiberg f.28/8-1866), Claes Johan August f.10/2-1874, Alfrida Christina f.4/4-1876, Carl Viktor f.16/6-1878, Oskar Gottfrid f.18/4-1881, Edla Mathilda f.17/7-1883, Alma Maria f.6/4-1888, Axel Edvard f.11/11-1890, Elin Linnéa f.5/7-1894
Son: Johan Gottfrid f.29/7-1842 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 2/5-1852 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 2/5-1852.
Dotter: Anna Sophia f.26/4-1845 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 12/10-1887 i Berget (Björkelund), Västgötatorp, Malmbäck
Flyttar till Bankeryd 1868
Anna Sophia Sköld gift den 28/12-1872 i Malmbäck med Carl Johan Svensson f.3/12-1834 i Sticket, Gölstorp, Malmbäck
Anna Sophia och Carl Johans barn äro: Sven Johan Ernst f.26/1-1873, Alfrida f.3/4-1875, Emma Kristina f.19/7-1877, Olga Helena f.13/10-1881, Hanna Olivia f.25/7-1884, Johanna Maria f.27/1-1887
Dotter: Helena Christina f.25/8-1849 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 25/9-1857 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 25/9-1857 av rödsot.
Son: Frans Johan Henning f.6/10-1853 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 19/12-1855 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 19/12-1855 av messling.
Son: Claes Gottfrid f.21/4-1857 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 4/10-1857 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 4/10-1857 av rödsot.
Son: Anders Johan f.21/4-1857 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 29/9-1857 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 29/9-1857 av rödsot.
Dotter: Carolina Charlotta f.26/11-1858 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 22/7-1925 i Jönköpings Sofia (ogift kvinna)

Johannes Schöld 22 år, 5 fot 9½ tum. Antagen den 20 november 1838. Avskedad ad interims den 28 januari 1869.
Makarna kom hit 1838 från Nävelsjö.
Familjen flyttar 12/11-1869 till backstuga Norrahage under Fallnafors Södergård.

Boende 1843 - 1849

Inhys piga: Magdalena Mattisdotter f.6/4-1814 i Skärstad

Hitflyttad från Erlandstorp, Malmbäck och flyttar till Viresjö, Malmbäck

Därefter bodde här

Inhys piga: Catharina Svensdotter f.2/9-1823 i Kapellet, Norra Graf, Malmbäck       avled 18/12-1916 i Forserum
Dotter till Sven Jönsson f.6/11-1791 i Träslända, Nässjö och hans hustru Helena Maria Jacobsdotter f.15/11-1791 i Vägen, Ljungarum
Dotter: Johanna f.24/6-1852 i Korpebo, Malmbäck       avled 13/6-1939 i Round Rock, Williamson county, Texas, USA
Pigan, ogifta kvinnan Johanna Andersdotter utvandrar den 16/8-1889 från hemmet i Bobinen, Forserum till Norra Amerika
Johanna Andersdotter-Björkman gifter sig den 31/12-1894 i Texas, USA med Anders Johan Gustafsson f.23/9-1860 i Bälaryd och död 7/8-1939 i Round Rock, Williamson county, Texas, USA
Anders Johan Gustafson. Född i Bälaryds socken i Småland 1860, där föräldrarna Anders Gustaf Larson och dennes maka voro jordbrukare, emigrerade Anders Johan Gustafson år 1881 och kom först till Austin, Texas, och påföljande dag till Round Rock. I detta samhälle har han uppehållit sig allt sedan. Har arrenderat land i Williamson county i 16 år. Under de senare åren har han snickrat. Han har ett trefligt hem i Round Rock. Han gifte sig 1895 med Johanna Björkman. Bördig från Malmbäcks socken i Småland, föddes hon 1852 och kom till Round Rock 1889.
Makarna tillhöra den lutherska kyrkan i Palm Valley.
Son: Johannes Malcolm f.11/6-1857 i backstugan Svensborg (Engelholm, Ängaholm), Söndrarp, Malmbäck       avled 16/12-1881 i Bobinen, Runseryd, Forserum
Johannes Malcolm Johansson flyttar den 26/6-1878 tillsammans med modern från backstugan Ängaholm, Söndrarp, Malmbäck till Nässjö. Det noteras i hfl A1:17 s.398 att Johannes Malcolm är ofärdig

Catharina och barnen flyttar 1858 till Bommen under Rommenås, Malmbäck. 1859 flyttar de åter hem till fadern i Svensborg, Söndrarp, Malmbäck
Catharina Svensdotter gifte sig den 8/6-1878 i Malmbäck med Johan (John) Andersson-Björkman f.8/5-1839 i Örkened (L)

Boende 1865 - 1889

Bodde här på soldattorpet Organist-elev Claes Johan Ahlander f.12/4-1839 i Malmbäck
Son till Per Johan Ahlander och Inga Lena Nilsdotter
Kom hit från Sockenstugan och flyttar till Fagerberg, Malmbäck


Boende 1869 - 1896

Anders Magnus EKson-Löf f.30/7-1846 i Soldattorp Nö.62, Rödja, Barkeryd       avled 9/6-1931 i Nydal, Forserum
Son till Sven Johan Andersson-Ek f.18/3-1816 i Husartorp Nö.62 Marietorp, Norra Målen, Nässjö och hans hustru Helena Christina Larsdotter f.30/10-1813 i Stackeryd, Nässjö
Hustru: Helena Sofia Andersdotter f.23/1-1844 i Kådebo, Holma, Malmbäck       avled 14/6-1905 i Korpebo, Malmbäck
Dotter till Andreas (Anders) Svensson-Snajder f.12/6-1814 i Svallebäck, Östra Hult, Almesåkra och hans hustru Anna Stina Nilsdotter f.13/3-1815 i Brunseryd, Malmbäck
Vigda 10/12-1869 i Malmbäck
Dotter: Amanda Italia f.22/11-1870 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck      avled 17/1-1940 i Sockenhuset, Malmbäck
Arbetar i Nässjö 1889 - 1898
Dotter: Anna Lovisa f.21/6-1873 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 21/7-1873 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Avled 21/7-1873 av slaganfall
Dotter: Hulda Emelia f.29/7-1874 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 6/11-1915 i Tomt 179 A, Nässjö
Flyttar 1892 till Ödestugu
Hulda Emilia Löf gift den 13/11-1898 i Malmbäck med Gustaf Alfred Broman-Ring f.10/7-1867 i Risinge, makarna får 5 barn födda i Nässjö
Son: Karl Edvard f.16/8-1877 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 21/11-1906 i Korpebo, Malmbäck
Dotter: Anna Evelina f.26/11-1879 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 19/2-1947 i Torreby, Foss, Göteborg
Anna Evelina Löf gift den 28/11-1908 med Ture Antonsson f.25/1-1880 i Foss, Göteborg och Bohuslän
Son: Oskar Emil Gotthard f.4/5-1882 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 6/12-1885 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Son: Edvind Harald Bernhard f.23/7-1885 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 21/10-1954 i Nyholm, Malmbäck
Edvin Harald Bernhard Löf gift den 23/4-1910 i Malmbäck med Adolfina Esther Gustafsdotter f.20/9-1885 i Korpebo, Malmbäck
Edvin och Adolfinas barn äro: Sven Edvin Herbert f.19/2-1911, Nils Oskar Lennart f.6/5-1914, Ingrid Margit Sofia f.30/8-1918
Son: Oskar Erik Eugen f.6/12-1888 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 24/12-1981 på Fabriksgatan 6, Malmbäck
Oskar Erik Eugen Löf gifte sig den 18/3-1923 med Beda Theresia Maria Johansson f.25/3-1888 i Ebbarp Norrgård, Lekeryd
Oskar och Bedas dotter Maria Birgitta föddes den 30/9-1924
Son: Ett dödfött gossebarn f.6/12-1888 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 6/12-1888 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck

Anders Magnus kom 1869 från Barkeryd.
Anders Magnus Löf, förut kallad Ek, född i Barkeryds socken 1846 juli 30. Antagen 1869 April 24. Längd 1,73 m. Gift. 1869 - 70 Rekrtmöte, 1871 och 76 Befälsmöte, 1878 Karlskrona, 1883 Skjutmöte, 1889 Skåne. Gevärets nr 348. 1878 "Underkänd" i examen i Karlskrona. Interimsafsked 14/4-1896. Numret indraget till Statsverket 1/1-1897

Boende 1872 - 1875

Under åren 1872 - 1875 bodde och brukade soldat A M Löf med familj en gård i Fagerberg.
Under denna tid bodde på Harsbo:

Skomakare: Anders Johan Lundqvist f.25/10-1830 i Backstuga Berget, Prästgården, Malmbäck       avled 4/3-1914 i Backstuga Berget, Prästgården, Malmbäck
Son till Artilleristen Johan Andersson-Lundqvist f.22/3-1802 i Barkeryd och hans hustru Annica Jönsdotter f.30/11-1803 i Göstorp Norrgård, Malmbäck
Hustru: Johanna Lovisa (Sofia) Carlsdotter-Åhl f.18/6-1833 i Korpebo, Malmbäck       avled 24/5-1901 i Backstuga Berget, Prästgården, Malmbäck
Dotter till soldat Carl Gustaf Forsberg-Åhl f.5/5-1806 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck och hans hustru Inga Lisa Petersdotter f.23/12-1798 i Svenarum
Vigda den 16/11-1855 i Malmbäck
Son: Carl Johan f.17/6-1862 i Broen, Rommenås, Malmbäck
Gesällen Carl Johan Lundqvist-Winroth inflyttar den 17/9-1883 från Stockholm till sin syster Johanna Lundqvist med familj i Gamla Missionshuset, Kristina församling, Jönköping. Den 20/10-1885 flyttar Carl Johan till Torgkvarteret 30, Kristina församling. Den 29/3-1886 flyttar gesällen Carl Johan Lundqvist-Winroth till Helsingborg. Flyttar den 20/10-1885 till Tyska Kvarteret 30, Jönköping. Ogifte skoarbetaren Carl Johan Winroth, är 1890 boende Björn 3 och 9, Klara rote 2, Stockholm. Gifte mannen, skoarbetaren Carl Johan Winroth med hustru, är år 1900 boende i Krejaren 16, Hedvig Eleonora rote 10, Stockholm
Dotter: Elisa Christina f.25/5-1865 i Broen, Rommenås, Malmbäck
Pigan Elise Christina Lundqvist flyttar den 18/10-1882 från P.173 Stenseryd Mellangård, Forserum till N. Amerika
Isak Bengtson kom till Andrew Nelson i Brushy 1881. Han gifte sig 1883 med Elisabeth K. Lundquist. Hon kom till Amerika och Brushy, Texas, 1882. Bengtson föddes 1848 i Fryeleds socken, Småland, och hans hustru i Malmbäcks socken, 1865.
I deras äktenskap äro födda tio barn, af hvilka sex lefva: Carl, Tuli, Hjalmar, Esther, Gerda och Erik. Isak Bengtson dog i Brushy 1904, och mrs. Bengtson har sitt hem i Round Rock
Familjen tillhör den lutherska församlingen i Palm Valley.

Son: August f.21/10-1867 i Broen, Rommenås, Malmbäck       avled 23/6-1953 i Texas, USA
Skomakare August Lundqvist flyttar den 12/11-1886 från backstugan Berget under Malmbäck Prästgård till Norra Amerika
August Lundquist är en af Wiliamson countys bästa jordbrukare, och tillika med sin präktiga familj bor han på sin egna välskötta 170-acres farm nära Georgtown.
Son till skomakaren Anders Johan Lundquist och dennes maka Johanna Lovisa, föddes August Lundquist i Malmbäcks socken i Småland 1867. Lärde som gosse skomakaryrket. Reste till Amerika 1886 och kom först till sin svåger Isak Bengtson i Brushy, Texas. Tjänte dräng i sex år. Arrenderade land af Nelson Estate i tjugofem år. Köpte 1908 land i Flat Top, Jones county, hvilket land han senare bortbytte mot den vackra egendomen vid Georgetown.
Han är sedan 1896 i äktenskap förenad med Carolina Mathilda Frisk. Hon är bördig från Svinhults socken i Östergötland, där föräldrarna, soldaten Jonas Peter Frisk och dennes hustru, Anna Lovisa Samuelsdotter, bodde och hvarest mrs. Lundquist föddes år 1873. Till detta land och til sin broder Leonard Frisk i Round Rock anlände hon 1890.
Barn i lifvet: Ruben, född 1902, Mabel 1904, Oliver 1906, Lillian 1908, Blanche 1909, Mildred 1911 och Ethel 1915. En gosse och en flicka äro döda.
Mr. Lundquist har tre bröder och en syster i Amerika samt en broder i Sverige. Mrs. Lundquists föräldrar kommo till detta land 1892. Modern dog i Round Rock. Fadern bor i Washington. Hon har en syster och två bröder i Amerika.
Familjen Aug. Lundquist tillhör den lutherska kyrkan i Palm Valley, tar verksam del i församlingsarbetet och är aktad i samhället.
Son: Anders Herman f.2/5-1871 i Broen, Rommenås, Malmbäck
Anders Herman Lundqvist utvandrar den 24/9-1890 från hemmet i backstuga Berget under Malmbäck Prästgård till Norra Amerika
A. H. Lundqvist har försökt sig på litet av hvarjehanda. Född 1871 i Malmbäck socken, Småland, lärde han som gosse sin fader, Anders Johan Lundqvist yrke och blef skomakare. Men han tröttnade på det, och till och med Småland blef honom för trångt, så en vacker dag sade han adjö till sylar och lästar och spannrem och till själva Malmbäck och tog gud i hågen och for till det fria landet i väster 1890 och stannade ej förrän han kommit till Texas, där hans första vistelseort blef hos svågern Isaac Bengtsson i Brushy, Williams County. Här började han en ny lefnadsbana. Tjänte som farmaredräng i New Sweden tre år. Arrenderade land i New Sweden två år. Hälsade 1896 på i Sverige och kom tillbaka till Texas samma år. Arbetade på landet i omkring två år, skötte hissen i statskapitoliet en tid under legislaturens sammanträde till urtima möte, hade anställning ett år vid Austin Sanitarium, samt ett år på ett apotek i Dallas. Tröttnade på att flacka omkring och gifte sig i Dallas 1903 samt flyttade med sin maka tillbaka till Brushy och blef farmare. År 1904 arrenderade han en fin egendom i Elroy, där han med familj bott allt sedan. Och 1916 köpte han 160 acres land i den svenska kolonien i Kenedy, Bee County, Texas. Lundqvist är en skötsam och lyckad farmare.
Hans hustru Anna Charlotta, som är född i Kristvalla socken, Småland 1871, och hvilkens fader, Jonas Ekman, var skomakare till yrket och tjänade vid svenska örlogsflottan, emigrerade från Sverige och kom till A.A. Molund i Decker, Travis County, Texas. Mrs. Lundqvist är medlem af baptistkyrkan.

Son: Gustaf Valfrid f.30/7-1873 i Fagerberg, Malmbäck
Gustaf W. Lundqvist flyttar den 3/1-1894 från hemmet i backstuga Berget under Malmbäck Prästgård till Norra Kvarteret 17, Jönköping Västra församling. Flyttar 17/1-1896 till Adolf Fredrik, Stockholm

Familjen kom hit från backstuga Broen under Rommenås, flyttar 1875 åter till Broen, varefter soldatfamiljen Löf kom tillbaka från Fagerberg.

1896 inköpte A M Löf 31/256 mantal i Korpebo för kr 2.850. Tillträdet blir den 14 nästkommande mars.


Boende 1897 - 1926

Carl Johan Svensson f.22/4-1868 i Granen, Västanå, Malmbäck      avled 27/5-1950 i Solhem, Fagerberg 1:7, Malmbäck
Son till Sven Gustaf Svensson f.22/12-1831 i Sticket, Gölstorp, Malmbäck och hans hustru Fredrika Charlotta Johannesdotter f.5/2-1837 i Ängavallsryet, Viresjö, Malmbäck
Hustru: Emma Wärn f.30/12-1871 i Soldattorp Granön, Taglarp Norrgård, Byarum       avled 22/10-1948 i Solhem, Fagerberg 1:7, Malmbäck
Dotter till Soldaten Johannes Johannesson-Wärn f.9/7-1826 i Tofteryd och hans hustru Johanna Christina Nilsdotter f.30/9-1836 i Tofteryd
Vigda 2/4-1892 i Tofteryd
Son: Karl Erik Gideon f.21/2-1893 i Svenarum       avled 2/7-1981 på Esplanaden 13, Vaggeryd, Byarum
Dotter: Ruth Elin Maria f.6/9-1894 i Svenarum       avled 3/11-1977 på Björkliden, Smålands Anneberg, Norra Solberga (ogift kvinna)
Son: Ernst Natanael f.9/4-1896 i Eckersholm, Svenarum       avled 26/5-1983 på Brahegatan 36 B, Jönköpings Sofia
Dotter: Elsa Ingeborg Viktoria f.16/5-1898 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 11/10-1978 i Östergården, Anderstorp, Gislaved
Son: Oskar Henry Ferdinand f.3/4-1900 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 2/8-1990 på Lovisagatan 10, Jönköpings Sofia
Son: Hugo Tobias f.25/2-1902 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 18/4-1967 på Murgrönsgatan 25, Jönköpings Kristina
Dotter: Hanna Linnéa Emilia f.5/1-1904 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 28/10-1991 i Fiskarehemmet, Kärda, Värnamo
Son: John Gunnar Emanuel f.9/1-1906 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 12/9-1972 på Kyrkovägen 8, Ljungarum
Dotter: Astrid Kristina f.26/8-1908 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 11/6-1996 på Torsgatan 11, Huskvarna
Dotter: Gunborg Viola Ottilia f.27/10-1910 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 16/3-1989 på Berzeliigatan 10 B, Jönköpings Sofia
Son: Sigurd Werner f.8/9-1914 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 22/9-1954 i Rosenlund, Hudaryd 1:17, Malmbäck

Familjen Svensson inflyttar den 6/2-1897 från Svenarum

Boende 1926 - 1934

Hugo Tobias Karlsson f.25/2-1902 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 18/4-1967 på Murgrönsgatan 25, Jönköpings Kristina
Son till Carl Johan Svensson f.22/4-1868 i Granen, Västanå, Malmbäck och hans hustru Emma Wärn f.30/12-1871 i Soldattorp Granön, Taglarp Norrgård, Byarum
Hustru: Elsa Maria Strid f.8/1-1903 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck      avled 2/1-1977 på Murgrönsgatan 25, Jönköpings Kristina
Dotter till Johan Alfred Carlsson-Strid f.2/8-1862 i Perstorp, Almesåkra och hans hustru Ida Christina Ottosdotter f.12/3-1861 i Nybygget, Ekesjö, Almesåkra
Vigda 30/10-1926 i Barkeryd
Dotter: Gunvor Viola Margaretha f.9/3-1927 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 2/12-2004 på Solrosvägen 7, Ulricehamn

Hugo Tobias Karlsson samt hustru Elsa Maria Strid övertager och blir ägare av Harsbo i samband med äktenskap den 30/10-1926
Familjen Karlsson utflyttar 1934 till s.362

Boende 1934 - 1936

Karl Alfred Gustafsson f.19/12-1887 i Håknarp, Järsnäs       avled 12/10-1972 på Hagarydsgatan 21, Nässjö
Son till Gustaf Alfred Gustafsson f.15/4-1859 i Vireda och hans hustru Mathilda Andersdotter f.4/5-1859 i Gränna
Hustru: Esther Bertha Elisabeth Johannesson f.2/12-1900 i torp Lillängen, Svenarum Södergård, Svenarum       avled 22/10-1979 på Hagarydsgatan 21, Nässjö
Dotter till Johannes Edvard Johannesson f.1/3-1861 i Vrigstad och hans hustru Wilhelmina Johansdotter-Wärn f.14/5-1866 i Byarum
Vigda 31/12-1928 i Svenarum
Son: Karl Bengt Ingemar f.27/2-1929 i Svenarum
Bor med familj i Bäckafall, Nässjö

Familjen Gustafsson inflyttar den 13/4-1934 från Svenarum som arrendator
Utflyttar den 15/4-1936 till Bringetofta

Boende 1936 - 1939

Erik Einar Natanael Gustafsson f.23/8-1906 i Tofteryd       avled 28/9-1987 på Geijersgatan 17, Skillingaryd, Tofteryd
Son till Johan Henning Gustafsson och hans hustru Amanda Charlotta Johansdotter

Hustru: Helmy Astrid Maria Karlsson f.27/11-1911 i Åker       avled 25/8-1994 på Åkersvägen 9, Sörgården, Skillingaryd, Tofteryd
Dotter till Viktor Karlsson och hans hustru Signe Adina Johannesdotter
Vigda 28/3-1936
Son: Erik Gunnar Bertil f.21/1-1937 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck

Inflyttar 1936 som arrendator, han från Tofteryd, hon från Åker
Utflyttar 1939 till s.637


Boende 1939 -

Sigurd Werner Karlsson f.8/9-1914 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 22/9-1954 i Rosenlund, Hudaryd 1:17, Malmbäck
Son till Carl Johan Svensson f.22/4-1868 i Granen, Västanå, Malmbäck och hans hustru Emma Wärn f.30/12-1871 i Soldattorp Granön, Taglarp Norrgård, Byarum
Hustru: Elna Ingeborg Sofia Djerf f.10/8-1920 i Falla, Ödestugu       avled 3/10-1998 på Hembygdsgatan 9, Nässjö
Dotter till Gustaf Wilhelm Djerf och hans hustru Anna Olivia Johannesson
Vigda 29/4-1939 i Ödestugu
Son: Roland Sigurd Uno f.26/11-1939 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck
Dotter: Monika Berna Agneta f.30/10-1943 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck

Inflyttar 1939 som arrendator, han från s.63, hon från Ödestugu

Boende 19 -

Karl Erik Emanuel Gustafsson f.24/11-1923 i Lommaryd       avled 5/3-2009 på Gåvstavägen 17, Uppsala
Son till Valborg Linnéa Karlsson f.29/4-1903
Hustru: Majny Olivia Persson f.9/6-1919 i Guldsmedshyttan, Örebro län       avled 4/9-2008 på Gåvstavägen 17, Uppsala
Vigda 13/8-1949
Dotter: Eva Ruth Majny f.27/4-1951 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck       avled 24/10-1987 i Hemmesdynge (M)