GPS-kordinater: Backstuga Hagen    57º 34.048 N, 014º 25.742 Ö

Backstuga Hagen

Boende 1850 - 1884

Jonas Magnus Johannesson f.27/10-1802 i Älskebo, Almesåkra       avled 21/5-1884 i Stensholm, Fagerberg, Malmbäck
Son till pigan Gretha Börjesdotter i Älskebo, Almesåkra.
Hustru 3: Lena Andersdotter f.3/5-1793 i Ryssby Nedergård, Barkeryd       avled 7/1-1877 i Stensholm, Fagerberg, Malmbäck av ålderdomssvaghet
Lena Andersdotter hade tidigare varit gift gift med Anders Olofsson f.18/4-1779 i Långåsa, Barkeryd, och hade 5 barn med honom.
Lenas dotter: Hedda Andersdotter f.19/1-1835 i Davidstorp, Almesåkra       avled 10/10-1918 i Texas, USA (Begravd i Palm Valley, Texas, USA)
Flyttar 1852 till Barkeryd.

1878 gifter sig Jonas Magnus Jonasson för 4:de gången med Karolina Charlotta Nicolaisdotter f.7/12-1825 i N Ljunga.

Den 21/5-1884 avlider Jonas Magnus och Karolina Charlotta flyttar åter till fattighuset.

Stugan flyttas till Slätteryd i Malmbäcks socken.

Jonas Magnus på Hagen hade säkert under sitt långa liv kän både glädje och många gånger djup sorg. Han föddes som kanske ovälkommen "oäkting" av en piga i Älskebo, och hans barndom var nog inte den tryggaste. Redan som 19-åring gifte han sig med pigan Lena Petersdotter från Sandsjö och de unga bosatte sig i Norra Elmhult. Här föddes deras två äldsta barn varefter den lilla familjen flyttade till Kroen under Holma. Två flickor föddes på Kroen, 1826 och 1828, men sedan vände lyckan. Lena gick bort 1830 i barnsbörd endast 33 år gammal.

Efter en kort tid som brukare i Packebo gifte Jonas Magnus om sig med Lisa Petersdotter från Svenarum och bosatte sig i Klappa. Familjen utökades med ytterligare två barn innan de 1835 flyttade till en gård i Fagerberg. Här drabbades Jonas Magnus åter av sorg, hustrun Lisa avled 1837 av häftig feber 44 år.

Redan 1838 inträdde Jonas Magnus i nytt äktenskap med Lena Andersdotter från Almesåkra, änka efter Anders Olofsson i Davidstorp avliden 1836 i lungsot. Lena medförde till det nya hemmet sina fyra barn, som var i exakt samma ålder som Jonas barn. Utöver de två äldst barnen blev det fyra små tvillingpar i stugan i Fagerberg.

Efter 1852 var alla barnen bortflyttade och makarna var bosatta i backstugan Hagen. Lena avled här 1877 och Jonas Magnus hämtade året därpå sin 4:de hustru på Fattighuset i Malmbäck. I vigselboken antecknas: "Ingen släktskap. Båda inlämnade betyg om att de under föregående äktenskap åtnjutit understöd af fattigvården".

Jonas avlider 1884 efter ett skiftande liv och Karolina får åter inflytta i fattigstugan.

Almesåkra vigselbok: 1838 den 21 okt. Enkomannen och hemmansbrukaren Jonas Magnus Jonasson från Fagerberg af Malmbäcks socken och Enkan Lena Andersdotter ifrån Davidstorp af Almesåkra socken.

Äktenskapsförord:
Såsom vi undertecknade beslutat att med hvarandra ingår äktenskap hafva vi, som å ömse sidor hafva barn med vår förut afledna make, beslutat huru med vårt Bo eller qvarlåtenskap efter Enderas död förhållas och arfvas skall så som följer:
Om jag Jonas Jonasson först innan min tilltänkta Hustru Lena Andersdotter med döden afleder skall hon utom vårt Bo, såsom laglig Giftorätt erhålla hälften af all den behållning som det finnes så i ett som annat af hvad namn det vara må.
Skulle åter Lena Andersdotter för mig med döden afled, skall hennes barn träda i samma arfsrättighet som dess moder enligt ovanstående beslut. Tilagt är om hon lagt minst hälften i Boet och att den egendom innehas, hvilket i tillkallade vittnes närvaro med namn fästes i Davidstorp den 5 oktober 1838.

Tillkallade vitten                               Jonas Jonasson i Fagerberg
Sven Magnus Rydberg                      Lena Andersdotter
A Sandholm