GPS-kordinater: Backstuga Fölhult N, Ö

Backstuga Fölhult

Boende 1775 - 1791

Pehr Zackrisson f.30/12-1726
Son till Zackris Zackrisson och Ingrid Sigfridsdotter i Älgaryd
Hustru: Annika Jonasdotter f.1726
Vigda 11/4-1757 båda från Fölhult
Hustruns son: Hans Jonsson f.15/1-1752
Dotter: Ingeborg f.1/10-1757
Dotter: Ingrid f.26/1-1760
Attest till Ljungarum f.3/5-1789
Son: Zackris f.4/6-1762
Dotter: Lena f.1/8-1766
Struken 1774-79 utan hänvisning
Dotter: Stina f.1/8-1766
Attest till Forserum 1789

Familjen tidigare brukare på gård i Fölhult, Annica var enka efter Jon Hansson i Bredstorp som avled av tvinsjuka 3/3-1756. Hennes son, Hans Jonsson avled utaf wärk uti hela kroppen den 21/12-1776, war 25 år på 3 veckor och 4 dagar när. Annica avled den 26/9-1780 av värk och svullnad uti mage och ben 54 år gammal. Pehr Zackrisson avled 14/6-1791.

Boende 1799 - 1808

Catharina Pehrsdotter f.1758
Son: Sven f.23/1-1791
Son: Johannes f.1/11-1795

Söner till Anders Svensson och Cathrina Pehrsdotter, Digölshagen

Catharina och sönerna kom hit omkring 1799 från Digölshagen under Falla. Manen död i sjönöd vid Falla-torpet den 17/11-1798. Familjen flyttar omkring 1808.

Boende 1801 - 1832

Stina Svensdotter f.7/10-1764
Dotter till Sven Pehrsson och Ingierd Månsdotter på torpet Klippan, Falla
Dotter: Lena f.1789
Dotter: Ingela f.1792
Dotter: Anna Maria f.22/10-1796
Son: Anders Magnus f.17/6-1799

Enkan Stina Svensdotter och barnen kom hit från Ormestorp där maken Johannes Nilsson avled 16/5-1801 av kolik. Familjen hade tidigare brukat torpet Klippan. Barnen flyttar under åren 1811-19 och Stina slutar sina dagar 21/3-1832 av frossa.

Från sockenstämman 12 febr 1832 par 3 "Till Enkan Stina i Förhults Backstuga beviljades 1 Rd Rmt ur Fattigkassan, emedan Stina ligger sjuk och lider nöd"


Boende 1815 - 1825

Lena Nilsdotter f.1771
Dotter till sockenskräddaren Nils Mattisson och Anna Andersdotter på Lycke soldattorp
Son: Magnus f.14/4-1801

Flickan Lena Nilsdotter kom redan som liten att få flytta till många fmiljer, bl a i Lycke och Estenstorp innan hon skrives som piga, hennes son Magnus föddes i Estenstorp den 14/4-1801. Därefter finns de i backstuga i Brunseryd och på Abberyet innan de kommer till backstugan i Fölhult. 1820 är Lena inhyst i Lycke sedan tillbaka i Fölhult och så vidare till S Mörekull och Övre Gibbarp. 1840 flyttar Lena till Fattigstugan och står någon tid som sköterska innan hon avlider där 12/11-1847.

Boende 1825 - 1837

Johannes Petersson f.1/1-1765
Son: Jonas Johannesson f.22/4-1802 i Ljunga

Båda kom hit omkring 1825 från backstugan i Gölstorp. Johannes flyttar till backstugan Järpabo under Gibbarp där han avled 8/1-1828 av förstorppning 62 år gammal.

Sonen Jonas antecknas som vanför och kallas ofta Jonas Träben eller Träbenet Jonas. Han bor tidvis inhyses i Gölstorp innan 1837 skrives på socknen utan stadig hemvist. Han avled på Jönköpings lasarett 6/7-1870 af uramia och blev begraven i Jönköping.

Från Fattigvårdsstyrelsens räkenskaper:

15 juni 1864 Jonas Johannesson Träben erhåller 6 kubikfot råg 2,4 kannor havre och 2 Rd kontant.
15 juni 1864 Jonas Johannesson Träben till Lannaskede för brunnskur 8 Rd
15 juni 1865 Betalt skjutspenningar för Jonas Träben att besöka Pastor Rydeman 2 Rd
15 juni 1865 Betalt Clas Andersson i Västanå för kläder till Jonas Träben 5 Rd
6 dec 1866 Jonas Träben på Vallstorp till kläder 3 Rd
19 juni 1870 Betalt till Visselgren för sjukvård åt ofärdige fattighjonet Jonas Johannesson 1.50 Rd
19 juni 1870 För resa till Jönköping när Jonas Johannesson Träben var död för att anstalta om hans begravning 2 Rd
19 juni 1870 Begravningskostnad enligt kvitto 8 Rd
3 sept 1870 Influtit efter avlidne fattighjonet Jonas Johannesson Träben 16.77 Rd.