GPS-kordinater: Ryttartorpet Nr 46 Spinkhemmet    57º 30.855 N, 014º 28.647 Ö

Ryttartorpet Nr 46 Spinkhemmet

Estenstorp 1 mtl
Brunseryd ½ mtl
Västgötatorp 1/4 mtl

Boende 1692 -

Ryttare: David Jonsson

Boende 1701 -

Ryttare: Anders Nilsson-Fallberg
Hustru: Gunnil Nilsdotter
Vigda 1701 Anders Nilsson och pigan Gunnil Nilsdotter i Estorp
Dödfött barn: f.1701
Son: Sven f.15/4-1708

Sanct Andreas (30 nov) begrofs ett litet barn som dödde i födelsen, hwilket war Ryttaren Anders Nilssons i Estorp. 1708 d 15 april födde Andersas hustru på Spinkhemmet een son som Christnades d 19 och kallades Sven 1711 Dom Laetare (5 mars) begrofs Tredings-Ryttaren Anders Fallbergs lilla son Sven ifrån Spinkahemmet, som efter 11 dagars Siukdom af Messling dödde då han allenast lefwat 3 åhr. Fick sitt lägerställe tätt wid Södra Muren geent emot millan-fönstret.

Boende 1706 -

Ryttare: Jöns Andersson
Rider svensk häst
Dotter: Anna f.27/9-1690
Dotter: Ingrid f.20/9-1693

Flickorna födda på Estorpatorp

Boende 1710 -

Ryttare: Bengt Biörkman
Är barnfödd i Vrigstad socken i Småland. Kan läsa i bok.
Hästen en Klippare, något under målet. Förlorat hästtäcket i Actionen vid Hälsingborg den 28 febr.

Boende 1712 - 1750

Håkan Larsson-Burman       avled 2/4-1750 av håll och styng 56 år
Hustru: Maria Jönsdotter       avled 13/10-1747 64 år
Dotter: Sara f.10/1-1716
Dotter: Kierstin f.2/3-1720
Son: Lars f.21/9-1723
Dotter: Helena f.22/2-1727       avled 24/10-1743 16 år 8 mån 3 v 6 d
Son: Sven f.28/2-1830
Son:
Jöns f.17/11-1732

Ryttaren kom från Kompani Nr 14 Bodaryd, hustrun kom hit från Bringetofta. Burman red en brun häst utan tecken som sedemera fick qvickdrag och casserades (27 år). Håkan Burman får avsked 15/10-1744 som gammal (55) och oduglig

Boende 1747 - 1757

Ryttare: Lars Håkansson-Burman f.21/9-1723       avled 25/1-1758
Son till Håkan Larsson Burman och Maria Jönsdotter
Hustru: Maria Abrahamsdotter f.25/4-1732
Dotter till Abraham Jonsson och Maria Persdotter i Gibbarp
Vigda 7/5-1750
Son: Johannes f.26/3-1752
Son: Håkan f.20/10-1756       avled 3/2-1758 av bröstsjuka

Boende 1758 - 1759

Ryttare: Jöns Burman       avled i Pommern 15/1-1759

Boende 1759 - 1772

Ryttare: Pehr Svensson-Malmgren f.2/2-1729 i Falla, Malmbäck       avled 26/6-1772 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Son till Sven Pehrsson f.30/8-1703 i Falla, Malmbäck och hans hustru Margareta Jönsdotter f.1704
Hustru: Catharina (Caisa) Jonasdotter f.1725       avled 11/1-1798 i Rummen, Norra Hiarum, Malmbäck
Vigda 18/2-1750 i Malmbäck, Pehr Svensson i Falla med pigan Caisa Jonasdotter ibidem, till hwilken han utfäste i morgongåfwa 10 Dr Smt
Son: Abraham f.19/7-1750 i Falla, Malmbäck
Dotter: Elisabeth f.14/6-1752 i Falla, Malmbäck       avled 15/7-1753 i Falla, Malmbäck
Dotter: Elisabeth f.24/2-1754 i Falla, Malmbäck       avled 26/3-1818 i Rummen, Norra Hiarum, Malmbäck
Son: Sven f.17/6-1756 i Falla, Malmbäck       avled 11/5-1759 i Falla, Malmbäck
Dotter: Maria f.3/9-1758 i Falla, Malmbäck       avled 23/10-1773 av rödsot

Flickan: Annika Nilsdotter
Flickan: Margaretha Svensdotter
Flickan: Anna Lisa Pehrsdotter
Flyttar 1789 till Bringetofta

Familjen kom hit 1759 från Falla, Malmbäck

1772 d 26 juni om morgonen befants Ryttaren för Estorp Pehr Svensson-Malmberg död vid sitt hygge uti skogen intet långt ifrån Ryttartorpet. Liket vardt utaf Campagnie Fältskieren vid Smålands Cavallerie Hindric Tornberg d 28 juni besigtigat, efter välb Hr Cornetens Joh Anton Cedercronas tillsägelse, men kunde icke befinnas någon föröfvad våldsamhet uppå hans kropp, ej heller att någon varit orsak till hans död. Blef begrafven d 2 juli, var 43 åhr gammal

Enkan omgift d 25 juli 1773 Ryttaren Manhaftig Jacob Thomasson-Malmgren för Nr 46 Estenstorp med Ryttare-Änkian Ährliga och Gudfrugtiga hustru Catarina Jonasdotter på Estenstorp Ryttaretorp. I fäderne till de två omyndiga döttrarna blef utsatt 42 Rd 5 sk och 16 runstycken Smt.
Ingress av bouppteckning:
År 1789 den 25 oktober inställde sig undertecknade uppå änkan Catharina Johansdotters begäran uti Estenstorp ryttaretorp och Malmbäcks socken, att upprätta laga bouppteckning efter dess aflidne kära man Jacob Malmgrens död, som timmade den 12 september sistlidne vid commendering uti CarlsCrona hamn, vederbörande var tillstädes och påmintes redeligen uppgifva, hvilket skedde som följer
Fastighet fanns ej:

Dottern Elisabeth gift 1774 med häradsglasmästaren Anders Malmstedt från S Hiarum senare bosatta på backsuga Rommen under Norra Hiarum

Ryttare Malmgren avlider i Carlskrona 12/8-1789


Boende 1789 - 1828

Ryttare: Jacob Joachim Israelsson-Cederqvist f.14/3-1764 i Starhult Gästgivaregård, Hjälmseryd       avled 4/12-1839 i backstuga Cederholm, Estenstorp av ålderdom
Son till Frälseinspectoren och Gästgivaren Israel Cederqvist f.7/1-1712 och hans hustru Cajsa Comstadia f.20/3-1725
Hustru: Sara Lisa Schaal f.2/10-1765 i Knutstorp, Ödestugu       avled 17/2-1853 i backstuga Cederholm, Estenstorp
Dotter till Föraren och Sergeanten Andreas Schaal f.1725 och hans hustru Anna Maria Åhgreen f.1724
Vigda 1/1-1788 i Ödestugu
Dotter: Anna Maria f.15/11-1787 i Knutstorp, Ödestugu
Son: Daniel f.30/8-1789 i Knutstorp, Ödestugu
Flyttar 1805 till Nässjö
Son: Anders Johan f.22/11-1791 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 14/12-1791 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av okänd barnsjukdom
Son: Anders Johan f.9/11-1792 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Son: Carl Friderich f.25/6-1795 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 12/11-1802 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av slaget
Dotter: Ulrica (Ulla) f.4/2-1799 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 16/12-1885 i Södra Runsten Nö.7, Runsten, Öland
Flyttar 1815 till Korsberga
Dotter: Christina (Stina) Sophia f.26/5-1802 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 13/5-1883 på Kexegården, Åsheda, Åseda, Kronobergs lä
Flyttar 1820 till Jönköping. Gift med Brukspatron J. H. Ahlstrand f.21/1-1897 i Lemnhult och död 2/3-1883 på Kexegården, Åsheda, Åseda, Kronobergs län
Familjen 1/2 mantal ägare av Kexegården i Åseda, Kronobergs län, som dottern Aurora Sophia f.18/7-1837 i Åseda, övertager
Dotter: Margaretha Lovisa (Gretha Lisa) f.8/4-1805 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 30/6-1851 på Torgkvarteret 34, Jönköpings Kristina av bröstsjuka
Flyttar 1825 till Bringetofta. Ogift kvinna.
Son: Carl Gustaf f.21/8-1809 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Något ofärdig, vanför
Dotter: Lena Christina dotter-dot? f.1815 i Jönköping
Flyttar till Knutstorp, Ödestugu

Cederqvist befordrad till Second Corperal 18/6-1808. Var constituerad som underoff vid 1813 och 1814 års fälttåg. Får avsked 7/6-1828, var då 63 år och hade tjänat i 38½ år. Han hade under sin långa tjänstetid ridit flera hästar, bl a en svart Esemant vallack som övertogs för Kronans behov och avgick till Stockholm d 22 juli 1789. Som ersättning behövde inte Ruthållet mönstra ny häst förrän 15 aug 1797

Cederqvist med hustru och son flyttar till Bst Cederholm, Estenstorp, Malmbäck

Mäster: Peter Lindahl f.1761
Hustru: Cathrina Olofsdotter f.1767
Son: Peter Johan f.22/7-1802
Dotter: Johanna Fredrika f.12/8-1805

Familjen bodde på Ryttartorpet några år omkring 1810. Barnen födda på Viresjö, där Lindahl varit trädgårdsmästare.

Boende 1828 - 1839

Dragon: Sven Andersson-Svärd f.17/10-1802 i Backen Mellangård, Bankeryd
Hustru: Maria Mattiasdotter f.13/4-1789 i Tofteryd
Vigda 23/10-1825 i Jönköpings Sofia
Dotter: Charlotta f.6/11-1826 Jönköping
Dotter: Carolina f.24/4-1828 i Jönköping
Dotter: Christina Sofia f.18/6-1830 i Malmbäck

Dragon Svärd befodrad till V Korperal 23/6-1837.
Familjen kom hit från Bankeryd och flyttar 1839 till Ramkvilla


Boende 1838 - 1848

Tjänade Dragon Carl Sven f.6/12-1819
för Rusthållet, var ej bosatt på torpet

Boende 1838 - 1845

Arrendator: Peter Eliasson f.25/4-1789 i Berg, Malmbäck       avled 1/1-1856 i Nedre Lycke, Malmbäck
Son till Elias Gabrielsson f.25/12-1762 i Älgaryd, Malmbäck och hans hustru Catharina Svensdotter f.1760
Hustru: Anna Cathrina Andersdotter f.7/11-1782 i Lilla Åkerhult, Hylletofta       avled 13/3-1856 i Nedre Lycke, Malmbäck
Dotter till Anders Abrahamsson f.12/5-1750 i Nedre Lycke, Malmbäck, Malmbäck och hans hustru Stina Johannesdotter f.20/12-1760 i Klockaregården, Malmbäck
Dotter: Anna Lisa f.13/11-1820 i Kansjö Norrgård, Malmbäck       avled 26/11-1899 i Strömsdal, Önna, Malmbäck

Familjen kom hit från Böcklarebo, Malmbäck. Makarna flyttar 1845 till Kansjö, Malmbäck

Boende 1843 - 1848

Arrendator: Carl Johan Magnusson-Wigell f.16/2-1818 i Lilla Täppen (Sjöaviken) Virestorp Norrgård, Vrigstad       avled 23/5-1994 i Lyckås, Nedre Lycke, Malmbäck
Son till soldat Magnus Jönsson-Åhl f.29/5-1793 i Ettrarp, Svenarum och hans hustru Lena Cathrina Petersdotter f.11/10-1791 i Söndra Norrgård, Hjälmseryd
Hustru: Anna Lisa Petersdotter f.13/11-1820 i Kansjö Norrgård, Malmbäck       avled 26/11-1899 i Strömsdal, Önna, Malmbäck
Dotter till Peter Eliasson f.25/4-1789 i Berg, Malmbäck och hans hustru Anna Cathrina Andersdotter f.7/11-1782 i Lilla Åkerhult, Hylletofta
Vigda 24/6-1843 i Malmbäck, drängen Carl Johan Vigell från Fägerhult i Bringetofta och pigan Anna Lisa Petersdotter på Estenstorp Grenadiärtorp. Fadren var närvarande
Son: Claes Magnus f.27/5-1845 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Claes Magnus Wigell utvandrar den 8/4-1870 från Redeby Övregård, Hylletofta till Norra Amerika
Son: Anders Peter f.17/6-1848 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 15/8-1851 i Barkansjö soldattorp, Almesåkra

Makarna kom hit från Fägerhult, Bringetofta och den lilla familjen flyttar till Barkansjö, Almesåkra

Boende 1848 - 1866

Grenadiär: Carl Jönsson-Swahn f.25/5-1824 i Spånarp, Barkeryd       avled 26/8-1866 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av lunginflammation
Son till Jöns Gabrielsson f.25/1-1766 i Hästrum, Nässjö och hans hustru Sara Johansdotter f.4/5-1779 i Södra Hiarum, Malmbäck

Hustru: Sara Lisa Svensdotter f.7/9-1823 i Södra Svinhult, Mulseryd       avled 30/6-1880 i Backstugan Svenstorp Nö.2, Estenstorp, Malmbäck
Dotter till Sven Pehrsson f.20/11-1785 i Åsen, Strängsered (död 22/3-1870 i Stenbacken, Älgaryd, Bottnaryd) och hans hustru Lisa Ericsdotter f.1791 i Byarum (död 31/3-1870 i Stenbacken, Älgaryd, Bottnaryd)
Vigda 25/3-1847 i Bottnaryd
Dotter: Johanna Christina f.1/10-1848 i Löfrödjan, Älgaryd Lillegård, Bottnaryd
Pigan Johanna Christina Carlsdotter-Svahn med uä dotter Augusta Elisabeth f.15/9-1878 i Backstugan Svenstorp Nö.2, Estenstorp, Malmbäck, utflyttar den 13/11-1884 från Liljeholmsqvarteret Nö.42, Jönköpings Kristina till Östersund.
Son: Johan Petter f.7/8-1851 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 8/11-1852 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av kikhosta
Dotter: Anna Lisa f.23/11-1853 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Anna Elisabeth Carlsdotter-Svahn med make Filaren Nils Bergström f.1859 i Nävlinge, Kristianstads län, är år 1900 boende på Maskinafdelningen, Östersund.
Dotter: Clara Mathilda f.25/10-1856 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 17/1-1857 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av slag
Son: Carl Oskar f.12/11-1858 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck      avled 16/12-1861 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av hjärtsprång
Dotter: Thilda Sofia f.14/5-1861 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 22/3-1865 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av slag
Dotter: Emma Helena f.21/4-1864 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 14/6-1864 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av slag
Dotter: Carolina Wilhelmina f.13/5-1865 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 15/5-1866 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck av förkylning

Makarna och äldsta dottern Johanna Christina kom hit 1848 från Löfrödjan, Älgaryd Lillegård, Bottnaryd, makarna hade ytterliggare en dotter Anna Charlotta f.16/8-1847 i Löfrödjan, Älgaryd Lillegård, Bottnaryd och död 12/12-1847 i Löfrödjan, Älgaryd Lillegård, Bottnaryd.

Vid mönstringen på Ränneslätt den 25 juni 1862 var Grenadiär Svahn enligt intyg sjuk hemma. Han hade för omkring 6 veckor sedan afbrutit högra benet strax ofver fotknylan och kan icke ännu på flera veckor gå eller stå på foten.
Svahn avlider i lunginflammation 26/8-1866, död och begraven i Eksjö

Enkan och flickorna flyttar till Backstugan Svenstorp Nr 2 under Estenstorp, Malmbäck

Boende 1867 - 1896

Grenadiär: Frans Johan Algot Andersson-Lindahl f.14/3-1843 i Grenadiärtorp Nö.48, Davidstorp, Almesåkra       avled 1/2-1922 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
Son till Grenadiär Anders Magnus Jonasson-Gren f.13/2-1816 i Bäckafall, Nässjö och hans hustru Maja Johannesdotter f.25/2-1817 i Västra Gödeberg, Almesåkra
Hustru: Johanna Augusta Jonasdotter f.18/5-1847 i Rickelstorp Södergård, Bringetofta       avled 11/5-1919 i Nyholm, Åkerhult, Malmbäck
Dotter till hemmansägaren Jonas Jönsson f.1/2-1799 i Qvarnhemmet, Havsjö, Bringetofta och hans hustru Anna Lisa Svensdotter f.25/10-1807 i Bringetofta Flogård, Bringetofta
Vigda 30/4-1870 i Bringetofta
Dotter: Hilda Christina f.13/6-1871 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 8/8-1962 i Åliden, Västanå, Malmbäck
Dotter: Anna Sofia f.8/11-1874 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 16/9-1929 i Åkerhult, Malmbäck
Son: Claes August f.25/4-1877 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Hemmasonen, ogifte mannen Claes August Lindahl utvandrar den 8/10-1893 från Estenstorp, Malmbäck till Norra Amerika.
C. A. Lindahl, är bördig från Malmbäcks församling i Småland, son till soldaten F. J. Lindahl och född 1877. Efter slutad folkskola arbetade han på landet någon tid, men reste i sällskap med en faster, Lovisa Johnson, till Texas vid femton års ålder. Här sökte och fann ynglingen först arbete på landsbygden i New Sweden och Manda i Travis county och stannade på landet de första åtta åren. År 1903 tog han anställning i Austin vid spårvagnsbolaget, först som förare och sedan som konduktör. I elfva år innehade han dessa sysslor och fick vid afskedet högsta vitsord från bolagets president, mr. J. W. Jones, såsom hafvande varit en af bolagets mest trogna och pålitliga män.
Till Thrall flyttade mr. Lindahl med sin hustru år 1914, där han arrenderar en vacker plats bland de öfriga svenska familjerna, som slagit sig ned därstädes. Äfven som farmare lyckas L. väl.
Lindahl är sedan 1904 gift med Hilma Carlson från Austin, Texas, där hon föddes 1879 och uppväxte. Hon är dotter till familjen Gustaf Carlson, och har två bröder och en syster bosatta i Thrall. De öfriga syskonen bo i Austin. Föräldrarne äro döda. Mr. Lindahl har en broder i detta land samt föräldrar och tre systrar i Sverige.
Son: Carl Johan f.2/11-1881 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Carl Johan Lindahl utvandrar den 27/11-1901 från Målegärde, Norra Solberga till Norra Amerika.
Dotter: Ellen Maria f.20/1-1885 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck       avled 22/6-1974 i Rosenlund, Fällsbo, Malmbäck

Lindahl kom från Björkö, han hade tidigare tjänat för Nr 113 Vrå i Nävelsjö socken. Ständigt vakant från 9/2-1886.

Familjen flyttar 1896 till Grimstorp, ev gård i Åkerhult

Boende 1897 - 1905

Johan Magnus Larsson f.5/7-1831 i Estenstorp, Malmbäck       avled 6/10-1910 i Fällemåse (Ekenäs), Ekelsjö, Bringetofta
Son till Lars Månsson f.16/3-1806 i Estenstorp, Malmbäck och hans hustru Lena Stina Månsdotter f.29/2-1810 i Slätteryd, Svenarum
Hustru: Johanna Sofia Carlsdotter f.28/3-1837 i Sjöaveka, Bringetofta       avled 7/5-1913 i Boholm, Södra Åkerhult, Malmbäck (avled i Forserum)
Dotter till Carl Magnus Johannesson f.19/3-1795 i Sjöaveka, Bringetofta och hans hustru Anna Maria Petersdotter f.13/2-1808 i Fiskaby, Svenarum
Vigda 1/12-1871 i Malmbäck
Son: Claes Johan f.14/8-1874 i Estenstorp, Malmbäck       avled 18/2-1947 i Romåsa, Malmbäck
Dotter: Emma Christina f.5/12-1880 i Estenstorp, Malmbäck       avled 3/3-1956 i Hult, Forserum
Flyttar 1905 till Forserum

Familjen kom hit från Södra Mörekull.
Makarna flyttar 1905 till Bringetofta.
Dottern Emma Christina gift 28/1-1905 med Karl August Johansson från Hult i Forserums socken.


Boende 1896 - 1897

Änka: Inga Lisa Andersdotter f.25/2-1841 i Ulvahult, Bringetofta       avled 20/3-1921 i Norra Graf, Malmbäck
Dotter: Ida Sofia Johannesdotter f.4/2-1882 i Södra Mörekull, Malmbäck       avled 9/2-1959 i Södra Graf, Malmbäck

Maken och fadern Johannes Petersson hade avlidit 4/5-1896 av lungkatarr.
Familjen var då bosatt på gård i Södra Mörekull, Malmbäck.
Båda flyttar 1897 till Estenstorp, Malmbäck
Johannes var son till Peter Isaksson och Anna Stina Johannesdotter i Södra Elmhult och broder till Kina-missionären Emma Petersdotter

Boende 1905 -

Claes Johan f.14/8-1874 i Estenstorp, Malmbäck       avled 18/2-1947 i Romåsa, Malmbäck
Son till Johan Magnus Larsson f.5/7-1831 i Estenstorp, Malmbäck och hans hustru Johanna Sofia Carlsdotter f.28/3-1837 i Sjöaveka, Bringetofta
Hustru: Mathilda Emilia Andersdotter f.5/1-1874 i Södra Hiarum, Malmbäck       avled 20/6-1965 i Södra Hiarum, Malmbäck
Dotter till Anders Petersson f.16/7-1823 i Rya torp, Almesåkra och hans hustru Johanna Samuelsdotter f.18/7-1829 i Mosseryd, Nässjö
Vigda 27/5-1905 i Malmbäck, han hemmmansägare från Estenstorp, hon jungfru från Åsen
Son: John Ivar Gustaf f.15/4-1908 i Estenstorp, Malmbäck       avled 19/11-2005 på Bäckstigen 1, Malmbäck