GPS-kordinater: Backstuga Cederholm N, Ö

Backstuga Cederholm

Boende 1828 - 1853

Sergeant: Jacob Joachim Israelsson-Cederqvist f.14/3-1764 i Starhult Gästgivaregård, Hjälmseryd       avled 4/12-1839 i backstuga Cederholm, Estenstorp av ålderdom
Son till Frälseinspectoren och Gästgivaren Israel Cederqvist f.7/1-1712 och hans hustru Cajsa Comstadia f.20/3-1725

Hustru: Sara Lisa Schaal f.2/10-1765 i Knutstorp, Ödestugu       avled 17/2-1853 i backstuga Cederholm, Estenstorp
Dotter till Föraren och Sergeanten Andreas Schaal f.1725 och hans hustru Anna Maria Åhgreen f.1724
Vigda 1/1-1788 i Ödestugu
Son: Carl Gustaf f.21/8-1809 i Ryttaretorp Nö.46 Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck

Familjen kom hit från Spinkhemmet, Estenstorp, Malmbäck efter Cederqvists avsked. Han avlider 4/12-1839 av ålderdom 75 år och hustrun avlider 17/2-1853 86 år
Sonen Carl Gustaf, vanför och vistas i Jönköping

Stugan var troligen belägen ca 400 m väster om Svenstorp. En undantagsstuga fanns också i Estenstorps by, strax öster om vägen. Det är inte uteslutet att Cederqvists änka de sista åren bodde i den.