Johanna Sofia Carlsdotter föddes den 15 juni 1873 i Älgaryd, Malmbäck, som dotter till Carl Frans Abrahamsson född 8 oktober 1842 i Bredstorp, Malmbäck, och hans hustru Johanna Mathilda Magnusdotter född 15 december 1842 i Älgaryd, Malmbäck.

Hemmadottern, ogifta kvinnan Johanna Sofia Carlsdotter, utvandrar den 17/4-1896 från Älgaryd, Malmbäck till Nord Amerika.

Carl Oskar Fredriksson-Swartz föddes den 30 december 1868 i Nybygget, Sundsholm, Järsnäs, som son till Frans Fredrik Oskar Swartz född 14 januari 1839 i Svarttorp Lunnagård, Svarttorp, och hans hustru Hedvig Svensdotter född 17 Juli 1840 i Broddarp, Barkeryd.

Hemmasonen, ogifte mannen Carl Oskar Fredriksson-Swartz utvandrar den 16/5-1888 från Broddarp, Barkeryd till Nord Amerika.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 1009, noteras följande.
Carl Oscar Fredrikson föddes i Jersnäs socken, Småland, 1861 (fel 1869). Hans fader, Fredrik Frans Oscar Swartz, var allmänt känd under namnet "byggmästare Swartz". Emigrerade till Förenta staterna 1887 och kom först till Gilden, Texas. Han har varit sysselsatt med jordbruk, allt sedan sin hitkomst. Så snart han hunnit spara så mycket, att han kunde få till uppsättning af dragare och åkerbruksredskap började han arrendera land. Hans första arrendeplats var Gustaf Johnsons egendom vid Manda. Reste 1889 i sällskap med tre andra unge män - Aug.
Josefson, Frank Rosenquist och Carl Anderson - till Victoria, Texas. Med undantag af Fredrikson hade de alla köpt land i Victoria. Han tog ett odlingskontrakt. Skörden såg lofvande ut. Majsen gaf upp till 75 och 100 bushels per acre.
Bomullen såg också bra ut, men så kom bomullsmasken och förstörde totalt hela skörden. Efter blott tretton månaders vistelse i Victoria lämnade han denna nyodling. År 1904 köpte han land i härheten af Lund, och äger han nu där tre vackra landtegendomar, som vittna om att ihärdighet och möda har sin belöning.
Han ingick äktenskap med Hanna Sophia Carlson 1899. Hon är bördig från Malmbäcks socken, Småland, och född 1873. Hennes fader, Carl Abrahamson, var gästgifvare. Hon kom till Austin, Texas, från Sverige 1896. Inom detta äktenskap äro födda, Herbert, 1899, Signe, 1900, Theodor, 1904, Howard, 1906, Ester, 1908, Wesley, 1910, Roy, 1912 och Florence 1914. En flicka, Ella, är död.
Familjen tillhör den lutherska församlingen i Lund.