Drängen, ogifte mannen Axel Jonasson, utvandrar den 6/4-1883 från Munkebo, Lekeryd till Nord Amerika. Pigan, ogifta kvinnan Anna Lovisa Carlsdotter, utvandrar den 27/8-1884 från Krökesbo, Forserum till Nord Amerika.

Ur böckerna Svenskarna i Texas av Ernest Severin, och sidan 597, noteras följande.
Axel Peterson, född 1864 i Öggestorp, Jönköpings län, kom som emigrant år 1883 till Brushy, Williamson county, Texas. Här arbetade han den första tiden hos J. A. Johnson och Andrew Palm, betalde sin biljett och gjorde små besparingar, så att han efter några år kunde börja arrendera land. Föräldrarne, som voro jordbrukare i Sverige, voro Jonas och Katarina Peterson, hvilka senare emigrerade hit och bosatte sig invid Hutto, där modern dog. Peterson har tvenne bröder, Albert och Carl, samt tre systrar, mrs. J. A. Johnson, Hutto, mrs. August Free, Austin, och mrs. Aug. Bragg, Fort Worth.
Mrs. Peterson, som före äktenskapet hette Anna Carlson, är bördig från Malmbäck socken, Småland, och född 1858. Föräldrarne, Carl och Sofia Peterson, hvoro bondfolk, hvilka nu äro döda, och bland sex syskon, som uppväxte i hemmet, kommo blott Anna och Maria till Amerika. Hon lämnade sitt hemland 1884 och styrde sin emigrantfärd till Brushy i Williamson county, Texas. I Georgetown arbetade hon ett par år, innan hon inträdde i äktenskap med Axel Peterson.
Två söner och två döttrar ha uppvuxit i detta hem. Ollie, f.1888, är gift med Sixtus Hanson och bosatt i Taylor; Eric Brown, f.1889, Elfrida, f.1891. och Anton, f.1894. En son, Robert, dog minderårig.
Familjen tillhör svenska metodistkyrkan i Hutto. Eric Brown har haft anställning i flera år som biträdande kassör i Hutto National Bank, och Anton ägnar sig åt landtbruk. Peterson äger två värdefulla farmar norr om staden samt ett vackert stadshem.

Axel Jonasson-Wist föddes 5 september 1864 i Korsbacken, Sjöberg, Öggestorp, som son till torparen Jonas Petersson-Wist född 3 september 1838 i Skallarp soldattorp, Forserum, och hans hustru Catharina Svensdotter född 31 juli 1835 i Skräddarehemmet, Rogberga.

Anna Lovisa Carlsdotter föddes 11 augusti 1858 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck, som dotter till hemmansägaren Carl Johan Pehrsson född 15 december 1826 i Norra Elmhult, Klappa, Malmbäck, och hans hustru Helena Sofia Jacobsdotter född 4 mars 1827 i Klappa, Malmbäck.