GPS-kordinater: Soldattorpet nr 43 Ängen    57º 31.663 N, 014º 27.737 Ö

Soldattorpet nr 43 Ängen

Brunseryd ½ mtl, Sjöryd 1/8, Malmbäcks Klcokaregård ½, N Hiarum 1 mtl

Boende 1679 -

Pikerare: Daniel Klausson

Boende 1716 - 1741

Soldat: Jöns Pehrsson f.26/9-1699 i Brunseryd, Malmbäck       avled 1754 i Holma backstuga, Malmbäck
Hustru: Elin Jönsdotter f.1700 från Hultsjötorpet       avled 19/7-1760 i Holma backstuga, Malmbäck
Vigda 2/3-1718 i Malmbäck utan brudaskrud
Dotter: Maria f.10/1-1719 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 16/5-1720 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Pehr f.17/10-1721 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Dotter: Kierstin f.21/12-1723 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Dotter: Maria f.10/11-1726 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Maria Jönsdotter gifter sig den 3/6-1754 i Malmbäck med Lars Nilsson f.11/2-1728 i Korpebo, Malmbäck. Makarna får 2 söner. Ett flertal ättlingar bor på 2010-talet i Forserum.
Dotter: Catharina f.22/9-1729 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Jöns f.2/2-1732 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Dotter: Elin f.12/1-1735 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Oluf f.26/1-1738 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Dotter: Sara f.6/3-1742 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Sara Jönsdotter gifter sig den 6/10-1765 med pipvällaren Anders Pehrsson-Romell, familjen bosätter sig i Skrapåsen, Ulfsnäs, Öggestorp.

Soldaten får avsked för bräcklighet 15/9-1741

Boende 1742 - 1785

Soldat senare Vice Corporal: Pehr Pehrsson-Brunberg f.30/9-1721 i Hulu torp, Almesåkra     avled 31/8-1786 i Pustanäs, Malmbäck av ålder och bröstsjuka
Hustru 1: Anna Bengtsdotter f.1718       avled 24/6-1781 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck av ålder och svaghet
Vigda 18/3-1743 i Malmbäck utan brudaskrud
Dotter: Margareta f.2/6-1745 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 11/12-1775 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck av lungsot, var ogift
Son: Pehr f.1/11-1747 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Petter f.26/3-1749 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Hustru 2: Helena (Lena) Jonasdotter f.15/5-1742 i Pustanäs, Malmbäck       avled 16/10-1814 i Lycke soldattorp Nö.35, Lycke, Malmbäck
Från Södra Mörekull, Malmbäck
Vigda 1/1-1782 i Malmbäck
Dotter: Maria f.4/9-1782 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck

Soldat Commenderad på Galeären Horn 1742, geväret i behåll så när som gehanget (väska med gevärets tillbehör) som förekommit på hemmarschen. Com till Pommern 1758, bevistat Finska kriget samt med i det förra slaget vid Korpoström. Begär och får avsked 2/11-1785
Hustru 2 Helena (Lena) Jonasdotter är stammoder för släkten Lyckman, där det finns ett stort antal ättlingar, bl.a många i USA

Gossen: Sven Persson

Boende 1785 - 1806

Soldat: Jonas Jonasson-Brun f.1764       avled 29/2-1820 i Fallnafors Södergård, Malmbäck
Hustru: Anna Svensdotter f.1764       avled 2/9-1829 i Backstuga Brunalyckan, Fallnafors Södergård, Malmbäck
Hustruns dotter: Britta Catharina Pehr-Blomqvistdotter f.1779       avled 20/11-1843 i Backstuga Brunalyckan, Fallnafors Södergård, Malmbäck av vattusot
Britta Catharina Pehr-Blomqvistdotter fick en son uä. Carl Gustaf Forsberg-Åhl f.5/5-1806 i i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck och död 16/3-1865 i backstugan Bygget, Korpebo, Malmbäck av förkylning, han var gift 2 gånger, första gången med Inga Lisa Petersdotter från Svenarum, som han har en dotter tillsammans med, och de har många ättlingar i Texas, USA. Åhl gifte sig andra gången med Anna Lovisa Andersdotter från Almesåkra, och de fick en son Gustaf Victor som gifte sig med Anna Lindqvist från Forserum, och deras dotter Anna Lovisa f.1899 gifte sig med Oskar Wilhelm Ryd från Barkeryd.

Dotter: Stina f.11/3-1786 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 24/6-1820 i torp Ängen, Falla, Malmbäck
Son: Carl Fredrik f.7/9-1787 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 5/11-1790 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck

Soldat Commenderad till Helsingfors som trossvakt 1789. Får avsked för sjuklighet och svaghet 4/6-1806
Familjen flyttar till Fallnafors Södergård, Malmbäck som hemmansägare mellan åren 1811-20, änkan flyttar därefter till backstuga Brunalyckan under Fallnafors Södergård.

Ingress av bouppteckning efter Jonas Brun i Fallnafors Södergård:
År 1820, den 13 mars, inställde sig undertecknade uti Fallnafors Södergård efter anmodan af änkan Anna Svensdotter, för att upprätta laga bouppteckning efter dess med döden aflidna man Jonas Brun, som därstädes med döden afled den 29 uti sistlidne veckas månad, och efter sig lämnade en under äktenskapet sammanaflad dotter Stina, gift med mannen Nils Hansson på Ängen under Falla, och en styfdotter Britta Petersdotter, och för desse nyssnämnde infunno sig för den första dottern Nils Hansson, och för den sistnämnde, inställde sig såsom god man Abraham Hansson i Giölstorp, hvilka alla såväl som änkan voro personligen tillstädes, och enkan åtvarnades att vid Eds Plikt egendomen redeligen uppgifva sådan den vid dödstimman befanns, och uppgafs och värderades som härefter följer.
Fastighet, 1/16 mantal efter helt af Fallnafors Södergård 222 Rd 10 sk 8 rst

Ingress av bouppteckning efter änkan Anna Svensdotter i backstugan Brunalyckan, Fallnafors Södergård:
År 1829 den 7 September, blef efter anmodan laga bouppteckning hållen efter framlidna enkan Anna Svensdotter-Brun i backstugan under Fallnafors Södergård, som med döden afled den 3 i denna månad, och efter henne såsom arfvtagare, voro närvarande hennes aflidna dotter Stinas barns förmyndare Sven Christophersson i Fallnafors, samt dottern Britta Blomqvist, och för att bevaka dess rätt och bästa inställde sig Abraham Hansson i Gölstorp, och anmodades de som om sterbhuset har sig närmast bekant om dess tillgångar, att rätt och redeligen uppgifva allt sådant det vid dödstimman befanns, hvarefter förrättningen företogs och befanns.
Fastighet fanns ej.

Boende 1806 - 1838

Soldat: Peter Gabrielsson-Brun f.22/9-1782 i Falla Västergård, Ödestugu       avled 28/2-1866 i Fällan, Svenshult, Ödestugu
Son till Gabriel Svensson och hans hustru Ingierd Jönsdotter f.14/6-1744 i Hudaryd, Malmbäck
Hustru: Maria Petersdotter f.9/12-1784 i Hästeryd, Malmbäck       avled 30/7-1857 i Fällan, Svenshult, Ödestugu
Dotter till Peter Månsson f.14/12-1742 i Hästeryd, Malmbäck (död 23/4-1812 i Hästeryd, Malmbäck) och hans hustru Stina Svensdotter f.10/1-1747 i Gummarp, Malmbäck
Vigda 26/12-1809 i Malmbäck
Dotter: Lena Catharina f.9/8-1810 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Anders Johan f.28/11-1812 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Petter Magnus f.22/9-1816 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 22/10-1817 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck av okänd barnsjuka
Son: Petter Magnus f.13/8-1818 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Dotter: Stina f.13/8-1818 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Gabriel f.4/10-1821 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Fredrik f.19/1-1824 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 26/8-1896 i Fällan, Svenshult, Ödestugu
Dotter: Fredrika f.19/9-1828 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck

Soldat Brun bevistat alla de krig och kommenderingar var vid Regementet sedan 1808 deltagit. 1834 sjuk på roten enligt betyg. Begär och får avsked 25/6-1838. Har klen hälsa och bräcklig. Familjen flyttar 1838 till Spinkabo Peter och Maria Brun har ättlingar som bor i Malmbäck på 2010-talet, Peter och Maria är Ingrid Flockners mormors farfar och farmor.

Boende 1838 - 1844

Furiren: Nils Gustaf Lindberg f.16/7-1807 i Månstorp, Knutstorp, Ödestugu       avled 12/3-1886 i Södra Tokarp, Anderstorp
Hustru: Christina Bernhardsdotter f.12/9-1805 i Gransäng Kronogård, Barkeryd       avled 21/1-1880 i Södra Tokarp, Anderstorp
Dotter: Emma Mathilda Albertina 13/4-1831 i Soldattorp Nö.60, Hallhult, Barkeryd
Emma Mathilda Lindeberg gift med 1/2 mtl hemmansägaren i Påbo, Södra Hestra Johannes Andersson-Rydén f.19/9-1828 i Hestra
Emma och Johannes barn äro: Anders Wilhelm f.10/2-1863 i Hestra - Mathilda Christina f.29/4-1868 i Hestra

Dotter: Gustafva Eleonora Ester f.5/4-1833 i Soldattorp Nö.60, Hallhult, Barkeryd
Gustafva Eleonora Ester Lindeberg utflyttar 1857 till Bredaryd
Dotter: Carolina Christina Bernhardina f.22/4-1838 i Spexeryd, Ödestugu
Carolina Christina Bernhardina Lindeberg gift med målaren Johannes Petersson f.12/12-1832 i Gnosjö, familjen bosatt i Södra Tokarp, Anderstorp
Carolina och Johannes barn äro: Gustaf Wilhelm Theodor f.22/12-1858 i Anderstorp, utflyttar den 22/4-1880 till Stockholm - Klas Emil Dunér f.23/5-1860 i Anderstorp, död 25/10-1939 i Säter, Norra Hestra - Pehr Albert f.18/3-1863 i Anderstorp, utflyttar den 6/12-1883 till Tyskland - Alida Wilhelmina 28/1-1867 i Anderstorp, utflyttar den 19/11-1885 till Båraryd, död ogift den 16/1-1934 på Skeppargatan 94, Oscar fs., Stockholm - Christina Elisabeth f.9/10-1870 i Anderstorp, gift Holmberg, död 30/7-1948 i Åhus, Eriksbo, Anderstorp - Elvira Albertina f.24/4-1874 i Anderstorp, utflyttar den 1/2-1890 till Norra Amerika - Hillda Elydiga f.13/6-1877 i Anderstorp
Dotter: Clara Augusta f.25/10-1841 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Mamsell, ogifta kvinnan Clara Augusta Amalia Lindeberg utvandrar den 17/4-1875 från Södra Tokarp, Anderstorp till Norra Amerika

Familjen flyttar 1844 till Sandvik.
I familjen finns även sonen Anders Gustaf Gottfrid Lindeberg f.25/9-1843 i Sandvik, han blev volontär vid Jönköpings regemente, senare gift och bosatt i Gryshult, Södra Unnaryd


Boende 1844 - 1859

Corporal: Isac Johan Rydell f.12/11-1807 i Yås, Angerdshestra       avled 11/5-1860 i Kulla, Toarp, Älvsborgs län
Son till Kompaniskrivaren och bokhållaren Nils Rydell f.24/11-1768 i Yås, Angerdshestra (död 24/10-1841 i Yås, Angerdshestra) och hans hustru Ingierd Hansdotter f.1774 (död 20/2-1812 i Yås, Angerdshestra)
Nils Rydell var första gången gift Nors, andra gången med Ingierd Hansdotter, och tredje gången med Catharina Abrahamsdotter
Bouppteckning efter Nils Rydell, Mo häradsrätt FII:11 s.471
Bouppteckning efter Ingierd Hansdotter, Mo häradsrätt FII:7 s.253
År 1812 den 12 mars förrättades laga bouppteckning efter Compagnie skrifvaren Nils Rhydells hustru Ingierd Hansdotter på Yås, som därstädes med döden afled den 20 sistlidne februari, och efter sig lämnadt sönerna Gustaf och Jean, samt döttrarna Stina och Britta, alla omyndiga, för hvilka fadern själf åtager sig förmyndarskapet, upptagningen företogs och befants som fäljer, nämnligen 3/16 delar efter helt räknadt uti Kronoskatte hemmanet Yås 300 Rd.
Vigda 25/7-1847 i Malmbäck
Hustru: Maria Catharina Jönsdotter-Hylt f.28/8-1821 i Soldattorp Nö.15 Källåsen, Skattegården, Hylletofta       avled 21/12-1912 i Kulla, Toarp, Älvsborgs län
Dotter till Jöns Larsson-Hylt f.5/12-1791 i Sjöstorp Norrgårds soldattorp, Forserum och hans hustru Catharina Adamsdotter f.14/6-1789 i Eljabäck Norrgård, Hjärtlanda
H. uä dotter: Maria Lovisa Johansdotter f.14/11-1843 i Tväred, Västergötland
Maria Lovisa Johansdotter gifter sig med Samuel Johansson f.30/4-1845 i Fänneslunda, Älvsborgs län, familjen Jordtorpare i Kulla, Toarp, Älvsborgs län (A1:13 s.170 Toarp)
Son: Nils Johan f.7/7-1848 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Nils Johan Rydell gifter sig med Johanna Christina Petersdotter f.1844 i Rångedala, Älvsborgs län, familjen jordtorpare i Kulla, Toarp, Älvsborgs län
Son: Carl Gustaf f.26/9-1850 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Carl Gustaf Rydell gifter sig med Johanna Josefina Petersdotter f.1845 i Borgstena, Älvsborgs län, familjen bor i Lyckegården, Draryd, Toarp, Älvsborgs län
Dotter: Johanna Mathilda f.25/10-1853 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Johanna Mathilda Rydell gifter sig med Johannes Andersson f.1862 i Hillared, Älvsborgs län, familjen jordtorpare i Kulla, Toarp, Älvsborgs län
Dotter: Carolina f.27/10-1856 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Carolina Rydell gifter sig med Pehr Adolf Jansson f.1852 i Ljushult, Älvsborgs län, familjen jordtorpare i Kråkhult Mellangård, Toarp, Älvsborgs län

Antagen till soldat 1826, Koper 1842. Corporal Rydell inflyttar 1845 från Vrigstad, och pigan Maria Catharina Jönsdotter från Tväreds socken. Avsked för sjuklighet 1859. Tjänt utmärkt väl.
Familjen Rydell flyttar 1859 från Soldattorpet i Brunseryd, Malmbäck till Kulla, Toarp i Älvsborgs län, Västergötland som hemmansägare, och där avled Johan Rydell den 11/5-1860. Änkan Maria Catharina Jönsdotter gifter om sig med Anders Andersson född 21/4-1813 i Jönköping (Anders inflyttar år 1866 från Svenarum)

Boende 1859 - 1886

Soldat: Anders Jonasson-Lyckman-Sand f.31/1-1835 i backstuga Talavid, Södra Hiarum, Malmbäck       avled 14/6-1913 på Centralstationen, Jönköping
Anders Jonasson-Sand avled 1913 på Centralstationen, Jönköping, han var bosatt hos sonen Oskar i Forserum, och på väg till lasarettet i Jönköping, men var skriven i Ängen, Klockaregården, Malmbäck.
Vigda 11/5-1856 i Hakarp
Hustru: Lena Neikammer f.5/11-1834 i Jönköpings Kristina       avled 30/9-1907 i Liden 2, Klappa, Malmbäck
Son: Anders Johan f.25/4-1857 i Soldattorp Nö.71, Sniparp Norrgård, Forserum       avled 20/3-1950 på Runedalsgatan 17, Nässjö
Son: Claes Henning f.5/3-1860 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Drängen, ogifte mannen Claes Henning Sand utvandrar den 21/4-1880 från Hårsbo, Öggestorp till Norra Amerika.
Dotter: Mathilda Josefina f.1/10-1862 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Pigan, ogifta kvinnan Mathilda Josefina Sand utvandrar den 24/3-1880 från Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck till Norra Amerika.
Son: Carl Oskar f.25/1-1866 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 18/1-1922 i Signesberg, Forserum
Son: Johannes Viktor f.25/4-1870 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck      avled 29/11-1938 i Huskvarna
Dotter: Johanna Sofia Emelia f.28/8-1873 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 27/4-1939 på Liljeholmsgatan 3, Jönköpings Kristina
Son: August Emil f.10/6-1876 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 14/6-1951 på Gribbyvägen 30, Flysta, Spånga, Stockholm

Sand soldat från 8/10-1824. Kom hit från nr 71 Sniparp 1859. Vid mönstringen 27/6-1885 ställs han på 10 månaders förbättring för sjuklighet men får avsked 31/3-1886. Familjen flyttar samma år till Liden, Klappa.

Piga: Anna Catharina Magnusdotter-Ull f.4/11-1824 i Ryttaretorp Nö.45, Nedre Gibbarp, Malmbäck       avled 22/4-1908 i Ullabo, Övre Gibbarp, Malmbäck

Boende 1886 - 1903

Soldat: Johan Alfred Carlsson-Stridh f.2/8-1862 i Perstorp, Almesåkra       avled 30/10-1929 i Björkö
Son till Carl Fredik Gabrielsson f.29/3-1835 i Ekesjö, Almesåkra (död 23/4-1919 i Karlstorp, Hallhult, Barkeryd) och hans hustru Johanna Sophia Andersdotter-Holm f.12/6-1837 i Rya soldattorp, Barkeryd (död 17/3-1905 i Barkeryd)
Vigda den 29/5-1886 i Almesåkra
Hustru: Ida Christina Ottosdotter f.12/3-1861 i Nybygget, Ekesjö, Almesåkra       avled 8/11-1942 i Stensjöns telefonstation Holmen, Björkö
Dotter till Otto August Gabrielsson f.8/4-1830 i Ekesjö, Almesåkra (död 5/5-1913 i Göljaryd, Almesåkra) och hans hustru Johanna Andersdotter f.17/5-1823 i Mossvik, Barkeryd (död 18/11-1905 i Göljaryd, Almesåkra)

Dotter: Ester Charlotta Sofia f.12/5-1887 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 11/10-1968 i Austin, Travis county, Texas, USA
Hemmadottern, ogifta kvinnan Ester Charlotta Sofia Strid utvandrar den 7 augusti 1911 från Hallhult, Barkeryd till Norra Amerika.
Ester Charlotta Sofia Strid gifte sig 1914 i Texas, USA med William Martin Peterson f.30/1-1881 i Omaha, Nebraska och död 6/1-1955 i Austin, Travis county, Texas, USA
Martin Peterson, snickare och byggnadskontraktör i Austin, Texas, är en bland de yngre, verksamme medlemmarne i svenska metodistförsamlingen i Austin, uti hvilken hans föräldrar före honom varit trogna och aktiva medlemmar alltsedan verksamhetens första tid. Uppfostrad inom församlingen och i kristet hem, har han från barndomen lärt sig inse det kristliga lifvets förmåner och nyttan af ett kyrkligt hem, och därför har han också anförtrotts ansvarsfulla platser inom församling och ungdomsverksamhet. Han är en af ombudsmännen för närvarande.
Peterson föddes år 1881 i Omaha, Nebraska där familjen bodde ett par år. Fadern August Peterson, var till yrket snickare, men ägnade sig i flera år åt landtbruk. Han var en bland de första som bröt mark i Decker svenska samhälle. I flera år bodde han på sitt landthem strax invid Hyde Park i Austin. Han afvled några år tillbaka, men hans maka lefver ännu. Sonen stannade hemma och hjälpte fadern med landtbruket, tills han vid myndiga år startade ut på egen hand. Han har under dessa år ägnat sig åt snickeriyrket och är känd som en skicklig yrkesman och pålitlig kontraktör. För öfrigt är han aktad och afhållen i samhälle och kyrkliga kretsar.
Hustrun, Esther Charlotta Sofia Strid, är från Malmbäcks socken i Småland, där hon föddes 1887, och dotter till korpralen Johan Alfred Strid. Då hon år 1910 reste till detta land, kom hon först till sin farbroder Carl Widén i Delvalle, då bosatt i närheten af Georgetown, Texas.
Makarna ingingo äktenskap 1914, och barnens namn äro Mildred, f.1915, och Richard, f.1916.
William och Ester Peterssons barn äro:
Mildred Ida Peterson f.5/3-1915 i Texas, USA (död 19/10-2001) och gift med La Verne Blomquist f.20/7-1915 i Texas, USA (död 2/6-2002), deras barn äro, Barbara Jean Blomquist gift med James Cole, de har 4 barn, samt Karl Blomquist gift med Barbara, de har 2 söner.
Richard Peterson f.21/2-1917 i Texas, USA (död 23/3-2004)
Nämnas kan att William Martin Petersons far Carl August Petersson är född 9/1-1848 i Gränsen, Rommenås, Malmbäck, och hans mor Lovisa Carlsdotter-Snygg är född 29/9-1845 i Sundsholms soldattorp, Järsnäs
William Martin Petersons farfar är Peter Gustaf Nilsson född 27/3-1811 på Vedermödan, Korpebo, Malmbäck, och farmor Lena Johannesdotter är född 22/4-1813 i Korpebo, Malmbäck.
Son: Carl Johan Gottfrid f.20/5-1889 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Skomakarelärlingen, ogifte mannen Carl Johan Gottfrid Strid utvandrar den 4/9-1909 från Nymåla, Åker, Nässjö till Norra Amerika.
Carl J. G. Strid, skomakare, med egen verkstad å västra Sjätte gatan, lärde detta yrke i Sverige. Då han år 1914 besökte hemlandet och samma år återvände till Austin, medföljde brodern August, som ingick som kompanjon i affären, hvilken nu utvidgades och moderniserades. De äro båda skickliga yrkesmän, äga en stor kundkrets och godt förtroende inom samhälle och kyrka.
Född 1889 i Malmbäcks socken, Småland, i ett soldathem, som innhades af fadern J. A. Strid, reste S. till Amerika vid tjugo års ålder och kom till Georgetown, Texas. De första tvenne åren arbetade han i sitt yrke i Mason, Texas, hvarifrån han kom till Austin och tog anställning i Malmbergs skomakareverkstad. Redan följande år började han egen affär.
Med miss Debora Ulrika Cecelia Dahlberg ingick han äktenskap i Austin år 1915. Hennes födelseort är Forserum, Småland, där hon började sin lefnadsdag 1887. I sällskap med moder och fyra systrar anträdde hon resan till detta land år 1904. Fadern dog i Sverige och en broder och två systrar hade förut emigrerat till Texas, där de alla nu äro bosatta. Modern dog i Georgetown för några år sedan. Makarne tillhöra svenska metodistförsamlingen och taga stort intresse i dess verksamhet.

Dotter: Eva Christina Elisabeth f.24/7-1891 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 14/10-1927 i Nässjö
Eva Christina Elisabeth Strid gifte sig den 21/2-1919 med landsfiskal Carl Axel Filemon Hanell född 8/3-1854 i Väse, Värmland och död 1/4-1937 i Nässjö
Deras barn, Sven Axel Hanell f.16/10-1917 i Spånga, Karin Ingeborg Hanell f.24/6-1920 i Nässjö, Anna Margaretha f.13/5-1922 i Nässjö
Son: August Erhard f.7/1-1895 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 31/1-1970 i Austin, Travis county, Texas, USA
August Strid gifte sig med Edna Carlson f.27/10-1894 i Texas och död 20/6-1990 i Austin, Travis county, Texas, USA
Båda makarna August och Edna Strid är begravda på Austin Memorial kyrkogården i Austin, Texas, USA

Son: Frans Oskar f.12/8-1898 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 31/8-1898 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck
Son: Claes Henning f.28/4-1900 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 28/10-1926 i Hallhult, Barkeryd
Dotter: Elsa Maria f.8/1-1903 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 2/1-1977 på Murgrönsgatan 25, Jönköpings Kristina
Elsa Maria Strid gifte sig den 30/10-1926 med Hugo Tobias Karlsson f.25/2-1902 i Soldattorp Nö.42 Harsbo, Fagerberg, Malmbäck (död 18/4-1967 på Murgrönsgatan 25, Jönköpings Kristina)
Dotter: Edith Margaretha f.8/1-1903 i Soldattorp Nö.43 Ängen, Brunseryd, Malmbäck       avled 13/7-1969 på Stolmakaregatan 6 B, Nässjö
Edith Margaretha Strid gifte sig den 3/3-1928 i Barkeryd med Nils Gustaf Andersson f.1/5-1905 i Norrköpings Sankt Olai (död 16/12-1977 på Stolmakaregatan 6 B, Nässjö)
Dotter: Johanna Linnéa f.9/11-1904 i Hallhult, Barkeryd       avled 21/11-1995 på Queckfeldtsgatan 16, Nässjö
Johanna Linnéa Strid gifte sig den 25/4-1926 med Karl Hjalmar Erik Johansson född 23/7-1902 i Hult, Eksjö (död 2/5-1993 på Queckfeldtsgatan 16, Nässjö)
Linnéa och Eriks barn äro, Karl-Erik Alvar f.18/9-1926, Maj-Lis Linnéa f.19/6-1928, John-Erik Sigvard f.25/2-1931, Mildred Inga-Britt f.29/5-1933, Eivor Marianne f.17/2-1938.

Strid antagen till soldat 22/10-1881. Blev v korpral 1895. Avsked 1902 då indelningsverket upphör. Familjen flyttar till Hallhult i Barkeryd.
Johan Alfred Carlsson-Strid och hans hustru Ida Christina Ottosdotter är 1sta kusiner, eftersom deras fäder Carl Fredrik Gabrielsson och Otto August Gabrielsson är syskon.
Makarna Strid härstammar på fädernet, bl.a från Jacob Jonsson i Gummestorp, Malmbäck, Karin Holgersdotter i Davidstorp, Almesåkra

Boende 1903 - 1921

Ägare: Bror August Karlsson f.13/5-1880 i Brunseryd, Malmbäck       avled 19/11-1973 på Alströmergatan 3, Eksjö
Hustru: Hilda Charlotta Modig f.6/12-1877 i Jönköpings Kristina       avled 7/12-1945
Dotter: Dagmar Alice Konstantia f.15/11-1902 i Ådala 1, Klockaregården, Malmbäck       avled 27/11-1992 på Solbergavägen 18, Eksjö, ogift
Dotter: Hildur Agnes Maria f.13/1-1904 i Brunstorp, (f.d Soldattorp Nö.43 Ängen), Brunseryd, Malmbäck       avled 8/10-1984 på Linnégatan 4 B, Eksjö, ogift
Son: Karl Alvar Wilhelm f.26/6-1905 i Brunstorp, (f.d Soldattorp Nö.43 Ängen), Brunseryd, Malmbäck

Familjen Johannesson flyttar den 29/11-1921 till Höreda.

Boende 1921 - 1937

Ägare: Anders Emil Klasson f.21/8-1875 i Svenarum       avled 26/12-1940
Hustru: Hildur Elin Andersson f.1/12-1884 i Nässjö       avled 28/7-1961 i Rydsholm, Barkeryd

Makarna Klasson inflyttar till Brunstorp, Brunseryd, Malmbäck den 22/10-1921 från Prästgården, Malmbäck


Boende 1937 - 1939

Lantbrukare: Viktor Alfred Harald Gustafsson f.1/1-1904 i Flisby       avled 3/9-2000 på Sofieholmsgatan 24, Eksjö
Hustru: Karin Linnéa Gustafsson f.18/2-1907 i Viby, Östergötlands län       avled 19/5-1980 på Järnvägsgatan 21, Aneby, Bredestad
Dotter: Karin Birgit Rosania f.30/5-1938 i Brunstorp, (f.d Soldattorp Nö.43 Ängen), Brunseryd, Malmbäck
Birgit Gustafsson gift med Henning Jensen f.20/10-1927