GPS-kordinater: Backstuga Lilla Nyarp (även kallat "Skrällen")    57º 38.612 N, 014º 23.254 Ö

Backstuga Lilla Nyarp (även kallat "Skrällen")

Boende omkr 1810 - 1812

Peter Magnusson-Scherling f.1/7-1785 i Skallarp ryttaretorp, Forserum       avled 13/10-1863 i Kanarp Utbyn, Öggestorp av Bröstplåga
Hustru: Maria (Maja) Håkansdotter f.12/2-1787 i Kansjö Norrgård, Malmbäck       avled 7/10-1825 i Kansjö Norrgård, Malmbäck av Nervfeber
Vigda 18/6-1809 i Forserum
Dotter: Sara Stina f.20/5-1810 i Nyarp, Bretofta, Forserum       avled 4/7-1812 i Nyarp, Bretofta, Forserum

Familjen flyttar till torpet Nyarp, Bretofta. Flyttar 1813 till Kansjö Norrgård, Malmbäck, där hustru Maria Håkansdotter avled 1825. Änklingen Peter Magnusson-Scherling gifter om sig den 28/10-1827 i Öggestorp med Stina Petersdotter f.26/4-1807 i Öggestorp, de får en son Johan f.29/3-1829 i Kansjö Norrgård, Malmbäck. Familjen flyttar till Kanarp Utbyn, Öggestorp som hemmansägare, där Peter avlider 1863.

Boende 1813 - omkr 1830

Sven Larsson f.31/3-1750 i Hårsbo soldattorp, Öggestorp       avled 30/7-1825 i Lilla Nyarp, Bretofta, Forserum av slag
Hustru: Catharina Jonasdotter f.19/12-1778 i Ödestugu       avled 2/3-1844 i backstugan Långabo, Bretofta, Forserum av bröstfeber
Dotter: Sara f.4/5-1812 i Nyarp, Bretofta, Forserum       avled 1/6-1830 i Lilla Nyarp, Bretofta, Forserum av reumatisk feber

Sven Larsson gifte sig första gången den 22/3-1776 i Barnarp, med Stina Gustafsdotter f.6/5-1751 i Ubbarp, Barnarp och död 15/4-1797 på torpet Slätten, Sniparp Södergård, Forserum. Sven Larsson gifte sig andra gången den 21/2-1798 i Forserum, med pigan Elisabeth (Lisa) Petersdotter-Rohr från Fintorp Södergårds ägor, som avled barnlös den 31/10-1809 i Fintorp Södergårds backstuga av lungsot. Sven Larsson gifter om sig för tredje gången med Catharina Jonasdotter f.19/12-1778 i Ödestugu. Catharina bor i olika backstugor tills hon avled 1844.

Boende omkr 1829 -

Inhyses Enka: Maja Lisa Svensdotter
Har 2 söner