GPS-kordinater: Backstuga Långabo    57º 38.820 N, 014º 23.312 Ö

Backstuga Långabo

Boende 1822 - omkr 1845

Jonas Pehrsson f.22/6-1769       avled 11/12-1822 i Nyarp (Långsbo), Bretofta, Forserum
Hustru: Catharina Svensdotter f.19/12-1778 i Ödestugu       avled 18/4-1860 i Fattighuset, Forserum
Mannens son: Gustaf Jonasson f.6/2-1808 i Hesslebo, Ödestugu
Mannens son: Anders (Peter) Pettersson f.18/6-1810 i Hesslebo, Ödestugu
Mannens son: Sven Pettersson f.30/5-1813 i Ödestugu
Gemensam son: Carl Magnus Jonasson f.27/6-1816 i Långsbo (Nyarp), Bretofta, Forserum       avled 9/4-1885 i Hybba, Djorarp, Ödestugu

Jonas ihjälfrusen i dec 1822, 53 år gammal
Sönerna troligen utflyttade och Cathrina bor kvar till omkr 1845


Boende 1825 - 1826

Inhyse: Johannes Olofsson f.18/6-1784 i Kullebo, Forserum       avled 6/3-1848 i Lilla Brinken (Skogen), Skallarp, Forserum
Hustru: Stina Carlsdotter-Björklund f.1/10-1776 i Eköen, Forserum       avled 26/4-1833 i Nybygget, Skallarp, Forserum
Son: Sven f.16/7-1809 i Karsbo Södergård, Forserum       avled 6/4-1826 i backstugan Långabo, Bretofta, Forserum
Dotter: Anna Stina f.19/10-1811 i Karsbo Södergård, Forserum
Son: Anders f.10/6-1815 i Haddarp, Ribbingsnäs, Barkeryd
Son: Carl f.24/2-1822 i Gatu, Forserum