GPS-kordinater: Backstuga Höjden    57º 36.565 N, 014º 31.523 Ö

Backstuga Höjden

Boende 1872 - 1889

Avskedad Grenadiär Johan Johannesson-Qvist f.3/4-1840 i Lappeland, Skärstad       avled 15/10-1880 i Höjden, Berg, Malmbäck
Hustru: Hedvig Maria Gustafsdotter-Lindahl f.12/4-1836 i Frövik Norrgård, Järsnäs       avled 29/3-1911 i Hordville, Hamilton County, Nebraska, USA
Änkan Hedvig Maria Lindahl och yngste sonen Johan Gottfrid Johannesson-Qvist utvandrar den 25/5-1889 från backstuga Höjden, Berg, Malmbäck till Norra Amerika.
Hedvig Maria Lindahls morfars morfar är född i Södra Mörekull, Malmbäck
Dotter: Augusta f.15/11-1864 i Berg grenadiärtorp, Malmbäck
Flyttar till Södervidinge 1883. Mejerskan, ogifta kvinnan Augusta Johannesdotter-Qvist utvandrar den 6/5-1892 från Värlinge gård, Stehag, Malmöhus län till Norra Amerika.
Dotter: Maria Josefina f.14/2-1866 i Berg grenadiärtorp, Malmbäck      avled 29/8-1879 i backstuga Höjden, Berg, Malmbäck av vattusot
Son: Karl Oskar f.4/10-1868 i Berg grenadiärtorp, Malmbäck
Utvandrar den 5/11-1885 till Norra Amerika
Son: Claes Emil f.29/11-1872 i Berg grenadiärtorp, Malmbäck
Ogifte mannen Claes Emil Johannesson-Qvist utvandrar den 20/9-1886 från backstuga Höjden, Berg, Malmbäck till Norra Amerika.
Son: Johan Gottfrid f.1/6-1874 i Berg grenadiärtorp, Malmbäck
Johan Gottfrid Johannesson-Qvist och modern Hedvig Lindahl utvandrar den 25/5-1889 från backstuga Höjden, Berg, Malmbäck till Norra Amerika.