Ogifte mannen Sven August Andersson, utvandrar den 25 april 1867 från Ed, Sund, Östergötlands län till Norra Amerika.

Sven August Andersson föddes den 11 september 1844 i Hemmingstorp Södergård, Järsnäs, som son till Anders Petersson född 28/9-1810 i Järsnäs, och hans hustru Johanna Johansdotter-Roth född 28 juli 1808 i Renstorp soldattorp, Järsnäs.
Sven August var kusin (firsth cousin) med Gustaf Månsson född 7 februari 1845 i Lutarp Skattegård, Svarttorp, Gustaf var gift med Johanna Sophia Gustafsdotter född 1 april 1859 i Viresjö, Malmbäck.

Sven August hustru, och många av barnen äro begravda på kyrkogården i Palm Valley.

Ur Svenskarna i Texas sidan 307
Sven Aug. Anderson, är en af de tidigare svenske invandrarne, hvilka slagit ner sina bopålar i Brushy och som gjort en värdefull insats i detta samhälles daningsarbete.
Han föddes 1844 i Jersnäs socken i Småland. Föräldrarna, Anders Peterson och dennes maka, Johanna Johannesdotter, voro bondfolk. Sonen Sven uppväxte på fädernegården, tjänte en tid bonddräng, kom till Östergötland och var där stalldräng, först på Bullsjö och sedan på Eds herrgård. Därifrån emigrerade han till Amerika 1867 och kom med det stora Heards emigrantsällskapet till Texas, först till Johannes Palm i Brushy. Fick plats hos Caldwell, men stannade i blott tre dagar hos honom. Tjänte hos Newlin i två år och var "cow boy" för Andrew Nelson i tre år och fick då vara med att drifva dennes kreaturhjordar till Kansas. Snart började dock Anderson arrendera land. År 1880 köpte han 100 acres, har sedan ökt till sin egendom, så att han nu äger 640 acres land.
År 1877 förenades han i äktenskap med Hedvig Kylberg. Hon föddes på gården Kynholmen i Barkeryds socken, Småland, 1854. Föräldrarna voro arrendatorn och smeden Jonas Kylberg och dennes hustru Anna Elis. Swenson. Kom 1870 i ett mindre emigrantsällskap till Texas. I detta sällskap befunno sig bland andra Kristina Monson, Oscar Monson, Sofia Sjöberg, Anders Johan Sandberg, Aug. Nyman och Clara Larson. Mrs. Anderson kom först till Daniel Heard, där hon aftjänte sin biljett.
Makarna Andersons äktenskap har välsignats med tio barn, af hvilka alla utom en gosse lefva:
Erik, f.1878, Henning, 1880, Walfrid, 1882, Ellen, 1885, Theodore, 1888, Victor, 1890, Emil, 1892, Martin, 1895, och John 1900. Theodore, Victor, Emil och Martin äro registrerade för vårt lands krig med Tyskland.
Familjen Anderson tillhör den lutherska kyrkan i Palm Valley, och Anderson har tjänat som trustee i församlingen.