Oscar Thure Andersson föddes den 13 april 1868 i Qvarnen, Esperyd, Barkeryd som barn nummer 8 av 10 till Anders Svensson född 8 october 1826 i Östra Hult, Almesåkra (död 4 mars 1897 i backstugan Fredriksberg, Källeryd, Barkeryd av hjärtlidande) och hans hustru Hedvig Andersdotter född 22 april 1830 i Ryssby Nedergård, Barkeryd (död 7 november 1888 i Qvarnkullen, Hulu, Barkeryd)
På gravstenen är noterat att O. T. Anderson föddes Apr. 19, 1868, men den 19 är hans dopdatum, och födelsedatum är den 13 april

Skomakarlärlingen, ogifte mannen Oscar Thure Andersson utvandrar den 6 april 1888 från torpet Nytorp, Erikstorp, Källeryd, Barkeryd till Norra Amerika
I Erikstorp finner man numera bl.a Barkeryds Hembygdspark

Svenskarna i Texas s.565
Oscar Ture Anderson, hemmansägare och bosatt på en vacker landtgård norr om Hutto, lärde i Sverige skomakaryrket, men då han år 1887 emigrerade och kom till Kent, Mich., blef hans första sysselsättning skogsarbete, och sedan han kom till Texas, har han ägnat sig åt landtbruk. Efter blott sex månaders vistelse i norr, kom han till Hutto-trakten och arbetade någon tid för mr. Gustaf Anderson, som då bodde vid Rice´s Crossing. Likt många andra började han tänka på eget landtbruk och blef arrendator några år, innan han kunde skaffa sig eget hemman. Ett sådant inköptes dock rätt snart tre mil norr om staden, och har sedan bebyggts och förskönats med vackra planteringar och välskötta tegar och är ett bland de vackraste landthem i trakten. A. har lyckats väl i detta sitt lefnadskall, är intresserad i samhällets kyrkliga och borgerliga väl och intager en aktad ställning bland sitt landsfolk.
Mr. Anderson är bördig från Barkeryd socken, Småland, där han föddes på Esperyds gård 1868. Fadern, Anders Svensson, var mjölnare till yrket, och bland tio syskon, som uppväxte i hemmet, var A. den ende, som reste till detta land. Med Emma Bergström inträdde han i äkta stånd 1891. Hennes föräldrahem var i Antnäs by, Luleå, Norrbottens län, där hon föddes 1869. Fadern var snickaren Johan Bergström. Då hon 1888 emigrerade och kom till Hutto, var det Gustaf Gustafsons hem, hon först uppsökte. Hon är också den enda bland tio syskon, som styrde färden till Amerika.
Af makarnes nio barn är en dotter, Maud, död. De öfriga: Bernhard, f.1891, och gift med Edith Forsberg; Edith, f.1893, gift med Carl Rosell, målare till yrket och bosatt i Austin; Cecilia, f.1897, Roy, f.1900, Ada, f.1902, Alice, f.1905, Vera, f.1907, och Albertha, f.1909.
Familjen är mycket verksam inom svenska luth. församlingen, där mr. A. varit söndagsskolföreståndare och diakon i flera år och beklädt många andra förtroendeposter.

Texas information