Sven Wilhelm (William) Andersson-Palm föddes den 6 februari 1843 i Bästhult, Barkeryd, som son till Anders Andersson-Palm född 2 september 1796 i Bästhult, Barkeryd, och hans hustru Annika Johannesdotter född 11 mars 1808 i Forserum Södergård, Forserum.

Sven Wilhelm utvandrar den 13 juli 1848, tillsammans med föräldrar och syskon från Bästhult, Barkeryd till Norra Amerika.

Ur Svenskarna i Texas sidan 343.
Sven William Andersson-Palm. År 1848 anlände från Småland till S.M. Swensons plantage i Fort Bend county, Texas, ett emigrantsällskap på omkring 25 personer. Bland dessa befunno sig Sven William Palm, då en femårig gosse, och hans föräldrar, Anders Palm, samt hans bröder Johannes, Carl, Andrew, August och Henning. De kommo från Barkeryd socken i Småland, där Sven William Palm föddes år 1843. Hans fader dukade under för det osunda klimatet i Fort Bend county redan det första året. Mrs. Palm och barnen, med undantag av sonen August, flyttade senare till Brushy, Texas, hvarest de slogo sig ned som jordbrukare.
Sven William Palm gifte sig 1870 med Mary Caldwell. Dotter till den bland svenskarne välkände T.J. Caldwell, hvilken ägde en större landtegendom nära Georgetown, föddes hon 1849 i Huntsville, Walker county, Texas. Fastän amerikanska, är hon dock svensksinnad.
Hon kan omtala många intressanta tilldragelser från nybyggarelifvet, från dess ljusa såväl som mörka sidor.
I deras äktenskap äro födda, Henry 1876, T.J. 1880, James 1882 och Anna 1872. Sönerna äro alla gifta. Henry och James äro jordbrukare, och T.J. "civil engineer". Dottern Anna är musiklärarinna. Familjen Palm tillhör. "The Central Presbyterian Church" i Round Rock. Efter svärfadern Caldwells död, köpte William Palm den vackra landtegendomen å "Caldwell Heights", hvarest han alltsedan bott. Högt aktade i samhället, bo nu de gamla makarna i lugn och ro på denna minnesrika plats.

Texas information

Hustru: Mary E. Caldwell

Dotter: Anna Letitia Palm

Son: Henry Allen Palm

Mor: Annika Johannesdotter

Bror: Johannes Andersson-Palm

Bror: Anders (Andrew) Andersson-Palm

Bror: Henning Andersson-Palm