Anders (Andrew) Johan Andersson-Palm föddes den 20 december 1839 i Bästhult, Barkeryd som barn nummer 5 av 7 till Anders Andersson-Palm född 2 september 1796 i Bästhult, Barkeryd (död 1848 i Texas, USA) och hans hustru Annika Johannesdotter född 11 mars 1808 i Forserums Södergård, Forserum (död 23 maj 1878 i Palm Valley, Williamson county, Texas, USA)

Anders (Andrew) Johan Andersson-Palm gifte sig 1875 i Texas med Carolina Arvidsdotter född 17 november 1851 i Åby Södergård, Lekeryd
A.J. Palm. Bland svenske banbrytare i Texas intager Palmsläkten ett aktadt rum. År 1848 utvandrade från Småland Anders och Anna (Annika) Palm samt sex av deras söner, bland hvilka A.J. Palm var en. I samma ressällskap befunno sig Gustaf Palm med hustru, två döttrar och en son, S.M. Swensons moder, som kom för att afvlägga ett besök hos sin son, tre unga kvinnor och sju unga män, äfvensom Carl Heard. I La Grange bodde Svante (Sven) Palm, en broder till bröderna Palm, och i Richmond i Fort Bend county, Texas, bodde på sin plantage S.M. Swenson, som var systerson till bröderna Palm. Till Richmond anlände sällskapet efter en äfventyrlig resa. Anders Palm afvled i Richmond, och mrs. Palm samt sönerna Andrew, John och Henry flyttade till Austin county 1850, hvar de bodde i omkring två års tid. Därifrån reste de till Williamson county och slogo upp sina tält vid Brushy Creek omkring 3 mil öster om gamla Round Rock. Köpte strax land, 400 acres, allt i prairie norr om Round Rock, bröt och röjde landet samt byggde ett stockhus till boningshus. Efter några år såldes denna landtegendom till F.J. Caldwell och Palms flyttade ned till Brushy igen. Det nuvarande Palm Valley är nämndt efter Palm-släkten - grundläggarne och settlarne af detta samhälle. Af Anders Palms söner lefva nu tre, Andrew, August och Wilhelm. Anders Palms maka afvled i Palm Valley 1877.
A.J. Palm äger 450 acres land i denna vackra Brushy dalen (Palm Valley) och ett vackert modernt hem, omskuggadt af sekelgamla lifekar. En ny tid med andra förhållanden har afvlöst den gamla goda tiden. "The Cow Trail" har förvandlats till grusad landsväg. Oxvagnen har blifvit satt i skymundan, och automobilen har gjort sitt inträde såsom fortskaffningsmedel. Men så är det ock snart 70 år sedan de började att bryta bygd i Palm Valley.
A.J. Palm föddes i Barkeryd socken i Småland 1839 och hans maka Carolina, född Nelson, med hvilken han varit förenad i äktenskap sedan 1875, föddes i Lekeryds socken i Småland 1851. Dotter till Arvid och Carolina Nelson kom hon år 1854 till Amerika, syskonen voro, Anders, August, Tilda och Lina. I ressällskapet voro äfven Sven Larson och hans hustru samt deras dotter Edla, nu mrs. S.P. Swenson i Brooklyn New York, jämte en ung man, Newlin. Makarna A.J. Palms äktenskap har välsignats med tio barn, af hvilka åtta nu lefva, Esther, Anna, Tilda, Mary, Nora, Louis, Ruth och Margret. Aflidna äro Edward och Edna. I den lutherska kyrkan i Palm Valley har denna familj utfört ett troget verk. De äro "charter" medlemmar i Palm Valley. Långt innan någon församling fanns i Palm Valley, då blott tillfälliga besök gjordes af respredikanter, var denna familj med.
Makarnas barn är:
Dotter: Alice Esther Palm född januari 1876 i Texas, USA
Esther Palm är gift Kelley
Dotter: Anna Jo Palm född augusti 1877 i Texas, USA (död 1962 i Texas, USA)
Dotter: Tilda M. Palm född 30 september 1879 i Texas, USA (död 5 april 1971 i Texas, USA)
Dotter: Mary Palm född 10 october 1881 i Texas, USA (död 30 januari 1978 i Texas, USA)
Dotter: Edna Adelia Palm född 6 juni 1884 i Texas, USA (död 13 oktober 1990 i Texas, USA)
Dotter: Nora Palm född 1888 i Texas, USA (död 1960 i Texas, USA)
Son: Louis Martin Palm född 10 augusti 1890 i Texas, USA (död 30 augusti 1962 i Texas, USA)
Dotter: Ruth E. Palm född 20 september 1892 i Texas, USA (död 14 april 1971 i Texas, USA)
Dotter: Margret (Margurite) Palm född 18 februari 1895 i Texas, USA (död 29 september 1983 i Texas, USA)

Anders (Andrew) Johan Andersson-Palms hustru Carolina Arvidsdotter född 17 november 1851 i Åby Södergård, Lekeryd, och hennes föräldrar är Arvid Nilsson född 12 oktober 1802 i Gummarp, Malmbäck (död 17 juli 1883 i Texas, USA) och hans hustru Anna Lena Hansdotter född 6 oktober 1810 i Tubbarp, Öggestorp (död 31 oktober 1888 i Texas, USA)

Texas information

Mor: Annika Johannesdotter

Hustru: Carolina Arvidsdotter

Dotter: Anna Jo Palm

Dotter: Thilda M. Palm

Dotter: Edna Adelia Palm