Pehr Axel Abrahamsson föddes den 22 oktober 1880 i Norra Kvarteret Nö.167, Västra Förstaden, Jönköpings Sofia som barn nummer 5 till Pehr Otto Abrahamsson född 25 oktober 1849 i Ulfstorp Norrgård, Ödestugu och hans hustru Maja Stina Stefansdotter född 4 november 1846 i Kalfsås, Boda, Öggestorp

Pehr Axel Abrahamssons farmor var Catharina Nilsdotter född 7 februari 1816 i Ormestorp, Malmbäck, som år 1833 flyttar från Ulfstorp, Ödestugu till Ormestorp, Malmbäck. Inflyttar år 1834 till Ulfstorp Norrgård, Ödestugu från Ormestorp, Malmbäck. Catharina gifter sig år 1835 med Abraham Andersson i Ulfstorp Norrgård, Ödestugu, och i Ulfstorp Ngd. förblir familjen bosatt.
Makarna arrenderar Ulfstorp Norrgård av brukspatron Killander på Hok, på 30 år från 1839.
Omkring år 1870 flyttar familjen in i bst. Vändhem under Ulfstorp Norrgård, och där avlider hustrun Catharina Nilsdotter den 3-6-1877. Maken Abraham och äldsta dottern Christina Sophia som är änka finns år 1898 kvar i bst. Vändhem.