Ängen 1, nuvarande Strömsdalsvägen 8, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020