Olofsborg, nuvarande Backstigen 9, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020