Hemgården, nuvarande Köpmansgatan 3, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020