Karlsberg 2, nuvarande Backstigen 8, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020