Granliden, senare Backstigen 5, Malmbäck - som det såg ut år 1956
Huset brann ner till grunden år 1997