Karlsberg, nuvarande Kyrkogatan 4, Malmbäck - som det såg ut år 1956 resp. 2020
                                                                                       Karlsberg (Carlsberg) under Malmbäcks Prästgård

I Malmbäck finns 3 st Karlsberg, under Bredstorp, Västanå och Prästgården.

I Sveriges bebyggelse är noterat, Trä 1860, samt till släkten 1890, alltså 1860 som byggår, men vad det kommer ifrån vet jag ej.
Med till släkten 1890, menar man ju att släkten Lundberg inflyttar 1891 till Karlsberg.
I början av 1870-talet nämns endast Berget, Lorentsberg, Johansberg, Sockenstugan, Fattighuset och Prästgården, på Prästgårdens ägor.


Anton Petrus Bredberg f.5/8-1810 i Frinnaryd
H. Maria Charlotta (Maja Lotta) Lindqvist f.30/4-1807 i Säby

Maja Lotta flyttar 1832, 25 år gammal, från Hult utanför Eksjö till Kalmar och 1834 tillbaks till Frinnaryd, där hon gifter sig med Furiren sedermera sergeanten Anton Petrus Bredberg f.5/8-1810 i Frinnaryd, familjen bosätter sig i Bränna, Frinnaryd, där deras dotter Johanna Charlotta föds den 26/2-1835
Maja Lotta Lindqvist hade med sig 2 uä söner i boet, Carl Gustaf f.14/6-1830 i Sjösås och Fabian Wilhelm f.27/1-1832 i Kalmar.
Maja Lottas son Karl Gustaf Bredberg född 1830 i Sjösås, gifter sig 1859 med Johanna Svensdotter (Eliasson) f.7/3-1824 i Södra Hestra, och deras förstfödde son Carl Gustaf föds 21/10-1862 i Sällsnäs, Långayd, men han avlider samma dag, den 21/10-1862, andre sonen Carl Mauritz föds 3/12-1863 i Långaryd, och den 14/11-1866 flyttar familjen Bredberg från Sällsnäs, Långaryd till Rönnhult Fanjunkareboställe i Malmbäck.
Under tiden i Rönnhult börjar Bredberg fundera över var familjen vill bosätta sig efter att den militära banan är över i Rönnhult, och beslutar sig 1879-80 för att bygga ett hus i Malmbäcks samhälle, som nu börjar att utvecklas, eftersom bygget av järnvägslinjen Värnamo-Halmstad öppnades den 1 september 1877, och arbetet med sträckan Värnamo-Nässjö var i full gång, med öppning den 21 december 1882.
Karlsberg stod färdigt på hösten 1880, och den 13/10-1880 inflyttar Karl Gustaf Bredbergs mamma, änkan Maja Lotta Bredberg från Eksjö stad till Karlsberg, och en månad senare, eller den 14/11-1880 inflyttar Sergeanten, då Fanjunkaren Bredberg med hustru Johanna och ende sonen Karl Mauritz till Karlsberg.
Bredbergs mamma Maja Lotta avlider 3/3-1881 i Karlsberg, alltså knappt ett halvt år efter att hon inflyttat, och 22/5-1882 avlider Karl Gustaf Bredberg i Karlslund, och nu är hustru, änkan Johanna ensam med sonen Karl Maurits i Karlslund, även om sonen inte bor hemma eftersom han studerar i Lund, och 24/9-1887 utflyttar till Nöttja.
Under ett års tid, eller från den 22/10-1883 hyr och bor i Karlslund, även förre vice pastorn John Jakob Benedikt Sjöstrand f.9/7-1857 i Ekeberga G, till den 18/11-1884, då han utflyttar till Lenhovda.
Änkan Johanna Bredberg har sedan ett antal hyresgäster fram till att hon den 2/8-1893 lämnar Karlsberg och utflyttar till sonen Komministern Karl Mauritz Bredberg och hans hustru Anna Ingeborg Emerantia Sandberg och deras 2 döttar Maria och Elisabeth i Kanarp Komministerboställe i Annerstad, där hon avlider 20/9-1902, nittiofem och ett havt år gammal.
Sonen Karl Mauritz Bredberg avlider 13/12-1944 i Vetlanda.
Under första hälften av 1880-talet finns 4 olika pigor boende med familjen.
Småskollärarinnan Gustafva Dorothea Holmgren f.26/1-1862 i Eksjö, inflyttar den 29/4-1881 från Eksjö stad och utflyttar 2/12-1885 till Ökna, och gifter sig 3/12-1904 med den 29 år äldre sadelmakaren Herman Edvard Möller f.28/9-1833 i Gränna, som avlider 26/2-1909 i Söderhamn, Gävleborgs län, och den 8/10-1910 gifter Gustafva Dorothea om sig med den 14 år äldre grundläggaren Johan August Andersson, och den 7/2-1932 avlider Gustafva Dorothea Holmgren i Söderhamns stad.
Under 1 år, eller från den 20/3-1889 hyr änkemannen och handlaren Karl Johan Andersson f.12/5-1834 i Hagstad E, med 2 döttrar och 2 söner, de utflyttar 6/11-1890 till Stockaryd, och samtidigt, eller år 1891 inflyttar handlanden Gustaf Edvard Lundberg f.7/4-1856 i Malmbäck och hans hustru Fredrika Charlotta Malmqvist f.26/6-1867 i Malmbäck till Karlsberg som hyresgäster, där sedan deras 9 barn föds.
Men änkan Johanna Bredberg säljer år 1893 fastigheten Tomten Nö.1, Karlsberg till handlanden Gustaf Edvard Lundberg och hans hustru Fredrika Charlotta Malmqvist, vilka gifte sig 11/10-1890.
Under en kort tid, eller från den 5/11-1922 till 1923, hyr handlanden Per Knut Göholm f.22/2-1881 i Ramkvilla och hans hustru Emma Charlotta Källgren f.28/9-1885 i N. Sandsjö, med dotter och son, av Lundbergs.
Den 31/8-1923 inflyttar Gustaf Edvin Nordström f.20/3-1882 i Sund E som hyresgäst och handlande hos Lundbergs, Nordström är sedan handlare i Karlsberg fram till sin död dagen före julafton 1932 (Nordström var ogift).
Affärsverksamheten övertogs därefter av Gustaf Edvard Lundbergs dotter Karin, som fortsatte med affärsrörelsen fram till sin död 5 år senare, eller den 17/12-1937.
Eftersom Karin var ogift och inte hade några barn, så blev det nu Karin Lundbergs syster Alice Lundberg som övertog affärsverksamheten, Alice som gifte sig 40 år gammal år 1947 med fabrikören Allan Svensson.
Alice drev affären i nästan 30 år, då hon överlät den på Erna Svensson, som innehade affären tills den lades ned år 1969.